STAG TUNING - Instrukcja PL ver. 1.2, Studia, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Instalacje gazowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Instrukcja podłączeniai programowania modułuSTAG TUNINGver. 1.22014-12-18AC S.A. wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób całości lub części danychzawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności zdjęć, rysunków, ilustracji, znaków towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialności karnej lub cywilnej. SPIS TREŚCI1. Opis działania urządzenia .......................................................................................................................... 2 2. Sposób montażu ......................................................................................................................................... 2 3. Opis wyprowadzeń ...................................................................................................................................... 3 4. Opis obsługi aplikacji ................................................................................................................................. 4 5. Wskaźnik ciśnienia ..................................................................................................................................... 6 6. Przykładowe wykresy mocy ....................................................................................................................... 7 1. Opis działania urządzeniaSygnał z czujnika doładowania jest odczytywany przez moduł STAG TUNING i wysyłany do sterownikasilnika z zaniżoną wartością jaka została ustawiona w aplikacji np. jeśli ciśnienie max. wynosi 3Vi zmniejszymy sygnał na mapie w aplikacji dla tego punktu o 0,5V wtedy sterownik silnika dąży do uzyskania3V w wyniku czego rzeczywista wartość doładowania wyniesie ok. 3,5V.Moduł STAG TUNING potrafi jednocześnie obsłużyć 2 czujniki doładowania/ ciśnienia. W większościsamochodów znajduje się jeden czujnik lecz zdarzają się samochody z dwoma czujnikami. Wybór emulacjidanego kanału wykonuje się w aplikacji.STAG TUNING jest urządzeniem bezpiecznym w użytkowaniu pod warunkiem,żeosoba z uzyskanychrezultatów korzysta w sposób rozsądny i nie nadwyręża silnika w sposób ciągły. Należy wspomnieć,żenadmierne obciążenie samochodu może powodować uszkodzenie elementów mechanicznych silnika orazukładu przeniesienia napędu.2. Sposób montażuWtyczki wiązki modułu STAG TUNING trzeba podłączyć do czujnika ciśnienia doładowania lub do czujnikaciśnienia paliwa na szynie Common Rail. Jeżeli wiązka jest dedykowana, należy jedynie odpiąć wtyczkęz czujnika i wpiąć w to miejsce odpowiednio wtyczki urządzenia.AC S.A. wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób całości lub części danychzawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności zdjęć, rysunków, ilustracji, znaków towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialności karnej lub cywilnej.2  Jeśli nie mamy dedykowanej wiązki można , należy we wtyczce emulowanego czujnika odnaleźć i podłączyćmasę i zasilanie 5V. Przewód sygnałowy rozcinamy i podłączamyżółtydo czujnika,zielony do sterownika ECU.Moduł STAG TUNING zasilany jest napięciem +5V z złącza czujnika doładowania/ ciśnienia. Nie podłączaćdodatkowego zewnętrznego zasilania. Moduł montować z dala odźródłaciepła oraz nie dopuszczać dozalania go podczas np. mycia silnika!3. Opis wyprowadzeńOpis wyprowadzeń złącza mapsensora1- masa2- temperatura3- zasilanie 5V4- sygnał(brązowy),(czerwony z czarnym),(czerwony),(żółty do czujnika, zielony do ECU).Widok złącza mapsensora typu AAC S.A. wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób całości lub części danychzawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności zdjęć, rysunków, ilustracji, znaków towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialności karnej lub cywilnej.3  Widok złącza mapsensora typu BOpis wyprowadzeń złącza urządzenia STAG TUNINGPrzyporządkować kolory3 - sygnał wyjście 14 - masa5 - sygnał wejście 16 - zasilanie 5V8 - sygnał wyjście 29 - masa10 - sygnał wejście 2 4. Opis obsługi aplikacjiPo uruchomieniu aplikacji wybieramy odpowiedni kanał emulacji poprzez naciśnięcie odpowiedniej zakładkiw górnym pasku aplikacji. Zaleca się przy jednym czujniku wybrać kanał numer 1. Dla kanału numer 2 tylkowówczas tworzymy mapę jeżeli zostanie on podpięty do drugiego czujnika w samochodzie.Po wybraniu odpowiedniego kanału widzimy pomarańczową linię na którą można dostawiać punkty służącedo jej kształtowania. Punkt aktywny podświetlony jest nażółto.Przesuwając dany zakres linii do dołuzaniżamy wartość sygnału wysyłanego do sterownika silnika. Dokładną wartość emulacji określonego punktuprzedstawia nam tabela w prawym górnym rogu aplikacji.Kursor na mnożniku wyświetla napięcie wejściowe (z czujnika).Mapę tworzy się poprzez dodanie kilku (nastu) punktów oraz zdefiniowanie obniżonej wartości napięcia.Po utworzeniu takiej mapy warto ją zapisać na dysku komputera używając przycisku „Save”Aby sprawdzić działanie urządzenia i stworzonej mapy sprawdzamy maksymalne wychylenie kursora(niebieska linia) w prawą stronę przed oraz po dokonaniu zmian na linii emulacji. Jeśli auto wyposażone jestinstalację gazową, efekt można będzie zauważyć obserwując przyrost MAP w aplikacji.AC S.A. wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób całości lub części danychzawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności zdjęć, rysunków, ilustracji, znaków towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialności karnej lub cywilnej.4    Nowy punkt dostawiamy prawym przyciskiem myszy. Punkt uaktywnia się naciskając na niego lewymprzyciskiem myszy, lub klawiszami ctrl← /ctrl→ poruszamy się po punktach.Przycisk „Map1” pozwala wybrać i zaprogramować mapę jedną z trzech dostępnychPrzycisk „Map2” pozwala wybrać i zaprogramować mapę jedną z trzech dostępnychPrzycisk „Map3” pozwala wybrać i zaprogramować mapę jedną z trzech dostępnychPrzycisk „on/off” pozwala włączać i wyłączać emulację sygnałuPrzycisk „Open” służy do wczytania wcześniej zapisanej mapyPrzycisk „Save” służy do zapisania kształtu linii (mapy) do plikuPrzycisk kasuje mapę 2 kanałówPrzycisk zamienia miejscami mapy z dwóch kanałówPrzycisk przepisuje mapę z kanału 1 do kanału 2 Przycisk przepisuje mapę z kanału 2 do kanału 1Przycisk „Clear” służy do wyzerowania linii jeśli chcemy utworzyć kształt od początku.Przycisk „Pressure” - wywołuje okienko ciśnienia, patrz opis poniżej AC S.A. wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób całości lub części danychzawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności zdjęć, rysunków, ilustracji, znaków towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialności karnej lub cywilnej.5  [ Pobierz całość w formacie PDF ]