stal chromowa narzedziowa, mechanika i budowa maszyn, Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->gatunek (Werkstoff)nazwaNC11ozn. Dörrenberg1.2080Skład chemiczny:(średnio w %)X210Cr12C2,10Cr12,00CP10VWłaściwości materiału:ledeburytowa 12 %-owa stal chromowa do pracy na zimno, bardzowysoka odporność abrazyjna i adhezyjna na ścieranie dziękiwysokiej zawartości objętościowej twardych węglików w strukturze,średnia ciągliwość,trudnozmieniająca wymiary,wysokawytrzymałość na ściskanie, niehartowalna wtórnie.Zastosowanie:mocno obciążane narzędzia tnące i tłoczniki przy małychgrubościach blach, rolki do profilowania, ciągowniki, narzędzia dogłębokiego tłoczenia, matryce do prasowania, wykrojniki do tworzywsztucznych i papieru, noże do gilotyn dla małych grubości blach.Stan dostawy:Właściwości fizyczne:Współcz. rozszerzalności cieplnej:Przewodność cieplna:zmiękczony, max. 248 HB106×mm×KWm×K20-100°C10,820°C16,720-200°C11,6350°C20,5chłodzeniestygnięciepiecchłodzeniestygnięciepiecchłodzeniestygnięcieolej, sprężony gaz (N2)powietrze20-300°C12,3700°C24,1twardośćwyżarzeniamax 248 HBmaksymalnatwardość64 HRCodpuszczanie100200300400500°C°C°C°C°C-----6362605754HRCHRCHRCHRCHRC20-400°C12,5Obróbka cieplna:Zmiękczanie:Odprężanie:temperatura800-840°Ctemperatura600-650°CtemperaturaHartowanie:930-960°C930-960°C [ Pobierz całość w formacie PDF ]