stale fiz, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Podstawowe stałe fizyczne
Wielkość Oznaczenie i wartość w układzie SI
stała grawitacyjna G = 6,67*10
-11
[N*m
2
/kg
2
]
przyspieszenie ziemskie normalne g
n
= 9,80 665 [m/s
2
]
stała gazowa R = 8,3143 [J/mol*K]
stała Boltzmanna k = 1,380 54*10
-23
[J/K]
prędkość światła w próżni c = 2,997 925*10
8
[m/s]
stała Stefana – Boltzmanna
σ = 5,6697*10
-8
[W/m
2
*K
4
]
stała Wiena = 2,8978*10
-3
[m*K]
przenikalność elektryczna próżni
ε
0
= 8,854 15*10
-12
[C
2
/N*m
2
]
przenikalność magnetyczna próżni
µ
0
= 4π*10
-7
[Wb/A*m]
stała Faradaya F = 9,648 70*10
4
[C/mol]
stała Avogadra N
A
= 6,002 52*10
23
[1/mol]
ładunek elementarny e = 1,602 10*10
-19
[C]
masa elektronu m
e
= 9,109*10
-31
[kg]
masa neutronu m
n
= 1,674 82*10
-27
[kg]
masa protonu m
p
= 1,672 52*10
-27
[kg]
promień elektronu r
e
= 2,817 77*10
-15
[m]
stała Plancka h = 6,625*10
-34
[J*s]
stała Rydberga R
H
= 1,096 775*10
7
[m
-1
]
magneton Bohra
µ
B
= 9,273*10
-24
[J/T]
moment magnetyczny elektronu
µ
e
= 9,284*10
-24
[J/T]
[ Pobierz całość w formacie PDF ]