Stałe fizyczne(1), nauka, fizyka, FIZYKA-ZBIÓR MATERIAŁÓW

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stałe fizyczne
Opis Stała Wartość:
Jednostk
i
Pierwsza prędkość kosmiczna
v
1
7,91
km
.
s
-1
Druga prędkość kosmiczna
v
2
11,19
km
.
s
-1
Trzecia prędkość kosmiczna
v
3
16,7
km
.
s
-1
Prędkość światła w próżni
c
299792,458 km
.
s
-1
Przyspieszenie siły ciężkości
g
9,80665
m
.
s
-2
Stała grawitacyjna
G
6,6720
.
10
-11
N
.
m
2.
kg
-2
Ładunek elementarny elektronu
e
1,602
.
10
-19
C
Masa spoczynkowa elektronu
m
e
9,1095
.
10
-31
kg
Masa spoczynkowa protonu
m
p
1,6726
.
10
-27
kg
Masa spoczynkowa neutronu
m
n
1,6750
.
10
-27
kg
Atomowa jednostka masy
u
(a.j.m)
1,6605655
.
10
-
27
kg
Przenikalność magnetyczna próżni
m
0
1,2566
.
10
-8
V
.
s
.
A
-1.
m
-1
Przenikalność elektryczna próżni
e
0
8,8542
.
10
-12
F
.
m
-1
Współczynnik Coulomba dla próżni
k
c
9
.
10
9
N
.
m
2.
C
-2
Stała Faradaya
F
9,6485
.
10
4
C
.
mol
-1
Liczba Avogadra
N
6,022045
.
10
23
mol
-1
Stała Loschmidta (w 0
o
C;101325 Pa)
L
2,6867
.
10
25
Normalna objętość molowa gazu
doskonałego
V
0
22,414
m
3.
kmol
-1
Stała gazowa (na 1 mol)
R
0
8,3144
J
.
mol
-1.
K
-1
Stała Boltzmana
k
1,3806
.
10
-23
J
.
K
-1
Stała Plancka
h
6,6262
.
10
-34
J
.
s
Stała Rydberga
R
109737,3
cm
-1
Ciśnienie atmosferyczne
p
a
101325
Pa
Masa Ziemi
M
Z
5,97
.
10
24
kg
Promień Ziemi (średni)
R
Z
6370
km
Masa Księżyca
M
K
7,35
.
10
22
kg
Promień Księżyca (średni)
R
K
1,74
.
10
3
km
Masa Słońca
M
S
1,99
.
10
30
kg
Promień Słońca (średni)
R
S
6,65
.
10
5
km
Średnia odległość Ziemia - Słońce
d
Z-S
149,6
.
10
6
km
Średnia odległość Ziemia - Księżyc
d
Z-K
384
.
10
3
km
[ Pobierz całość w formacie PDF ]