Stan Slap jestem moją pracą. rozrzućcie me prochy w full, ebooki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SPIS TRECI
MARZENIE MENEDERA 13
O tym, czego najbardziej pragn menederowie w relacjach ze swoimi
firmami.
WPROWADZENIE 15
Spenieni menederowie opowiadaj o tym, jak udao im si osign
jeszcze wikszy sukces dziki fuzji jani i wiatów.
CZ I
POTRZEBNA JEST WARTOCIOWA OFERTA
1.
SKRYWANA PRAWDA 25
Wprowadzenie do najbardziej wartociowej i jednoczenie
najtrudniejszej do osignicia formy zaangaowania menederskiego.
2.
TAJEMNICZY CEL 33
O tym, jak ta ksika pomoe Ci by lepszym czonkiem zarzdu,
menederem i czowiekiem.
3.
DLA ADNEGO MENEDERA CZAS NIE STOI W MIEJSCU 41
Wykonaj niezbdne obliczenia matematyczne, zanim sam staniesz si
ofiar matematyki i czasu.
SPIS TRECI
9
CZ II
PORTFEL, SERCE, KLUCZE
4.
MARZENIE FIRMY 45
To, czego firmy chc od swoich menederów.
5.
OPOWIE O DWÓCH FIRMACH… 47
Tam, gdzie dzieje si to, co dziwne i wspaniae.
6.
O TYM, CO SPRAWIA, E MARZENIE NIE STAJE SI RZECZYWISTOCI 65
Dlaczego firmy nie otrzymuj od swoich menederów tego,
czego chc?
7.
JAK DZIAA MÓZG MENEDERA? I DLACZEGO NIE DZIAA? 71
Dlaczego wiksza cz teorii logiki korporacyjnej w realnym wiecie
menedera staje si zupenie nielogiczna?
8.
USZCZYPNIJ MNIE, BO CHYBA NI… 77
Zderzenie marze: brak ofiar.
CZ III
MUSISZ. MOESZ
9.
JAK SI DOWIEDZIE, CO NAPRAWD SI DLA CIEBIE LICZY 87
Dlaczego to trudniejsze, ni si wydaje? Jak moesz uatwi
sobie zadanie?
10.
JAK SPRZEDA IDE WARTOCI SAMEMU SOBIE? 117
Dziesi powodów, które zwykle powstrzymuj menederów
od dziaania. I o tym, dlaczego Ciebie nie powstrzymaj.
11.
JAK SPRZEDA TO TWOIM LUDZIOM? 139
Jak przemieni to, co dla Ciebie najwaniejsze, w wartociowy cel
wszystkich pracowników?
12.
JAK SPRZEDA T IDE W SWOJEJ FIRMIE? 169
Jak przemieni to, co dla Ciebie najwaniejsze, we wpywy biznesowe
oraz sukces zawodowy?
10
SPIS TRECI
 CZ IV
DO ROBOTY!
13.
IMPLEMENTACJA INDYWIDUALNA 185
Pierwsze kroki na drodze do osobistego spenienia.
14.
ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJI 235
Pierwsze kroki na drodze do dobrych wyników osiganych
w skali globalnej.
15.
MUSISZ O TYM PAMITA 249
Cel. Droga. Do czego to wszystko si sprowadza?
CZ V
POD WOALEM TAJEMNICY…
Materiay z bada naukowych, notatki, podzikowania i nieuniknione
analizy zachowa ssaków naczelnych oraz cytaty z Sun Tzu i Rumiego.
SPIS TRECI
11
 8
USZCZYPNIJ MNIE,
BO CHYBA NI…
F
IRMY WIEDZ
, czego pragn najbardziej:
emocjonalnego zaangaowania menederów. Jednoczenie nerwowo reaguj
na myl o moliwym ryzyku zwizanym z uzyskaniem tego zaangaowania,
sfrustrowane konsekwentnie powtarzanymi dziaaniami, które jak dotd
nie przyniosy trwaych efektów. Twoja firma po prostu stara si chroni
swoje interesy, ale ta obronna postawa uniemoliwia jej uzyskanie tego,
czego poda.
Menederowie wiedz, czego najbardziej pragn: chodzi im o moli-
wo osignicia sukcesu dziki temu, kim s, a nie poprzez udawanie kogo
innego. S nieco zdezorientowani i rozproszeni, musz bowiem nieustannie
podejmowa wysiek, by utrzyma wewntrzn równowag w wirujcym
korporacyjnym wszechwiecie. Próbujesz chroni swoje czowieczestwo,
77
[ Pobierz całość w formacie PDF ]