Stan środowiska w Polsce 2011, LEŚNICTWO UR, rok III, ochrona środowiska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska
STAN
ŚRODOWISKA
w Polsce
Sygnały 2011
Biblioteka Monitoringu Środowiska
Warszawa 2011
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
STAN ŚRODOWISKA
w Polsce
Sygnały 2011
Biblioteka Monitoringu Środowiska
Warszawa 2011
 Raport
opracowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
pod kierunkiem Lucyny Dygas Ciołkowskiej
i redakcją Barbary Albiniak
przez zespół autorski w składzie:
Barbara Albiniak, Magdalena Brodowska,
Agata Chełstowska, Bogdan Fornal,
Przemysław Gruszecki, Hanna Kasprowicz,
Małgorzata Marciniewicz-Mykieta, Marcin Ostasiewicz,
Ewa Palma, Dorota Radziwiłł, Barbara Toczko,
Mateusz Zakrzewski, Ewa Zrałek
zaakceptowany przez:
dra inż. Andrzeja Jagusiewicza
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Na okładce wykorzystano zdjęcia prac nagrodzonych
w konkursie plastycznym „Ja też mogę być inspektorem
ochrony środowiska” zorganizowanym przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska dla dzieci pracowników
Inspekcji Ochrony Środowiska:
„Pomóż chorej Ziemi” – Oliwia Suryś, 13 lat (wyróżnienie)
„Ziemia to nasze życie, więc dbajmy o nią należycie”
– Sandra Zaskórska, 10 lat (I miejsce)
„Uratuj niebieską planetę” – Mateusz Suryś, 10 lat
(wyróżnienie)
„Oszczędzaj wodę myjąc zęby” – Aleksandra Podlaska,
10 lat (wyróżnienie)
„Zdechłe ryby” – Maria Bujko, 12 lat (nagroda pocieszenia)
Zdjęcia w tekście: Robert Prochowicz
© Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
Wydanie I. Nakład 750 egz.
Projekt, przygotowanie do druku i druk:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl
 SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZIELONA GOSPODARKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wykorzystanie zasobów i energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Emisje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sektory – sektor komunalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sektory – rolnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sektory – transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sektory – przemysł i energetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JAKOŚĆ WÓD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Rzeki, jeziora, wody podziemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stan wód powierzchniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stan wód podziemnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Morze Bałtyckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Działania zmierzające do poprawy jakości wód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
HAŁAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ZMIANY KLIMATU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI
O ŚRODOWISKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
   [ Pobierz całość w formacie PDF ]