Stanclik J. - Elementy bierne i podzespoły elektroniczne (2005), PDF

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->KOLEGIUM KARKONOSKIEElementy bierne i podzespoły elektroniczneSpis treściWstępĆw.1Elementy rezystancyjneĆw.2KondensatoryĆw.3Elementy indukcyjneĆw.4Transformatory telekomunikacyjneĆw.5Transformatory siecioweĆw.6. Chłodzenie elementów półprzewodnikowychLiteraturastr. 2str. 3str. 23str. 40str. 60str. 76str. 86str. 100KOLEGIUM KARKONOSKIEElementy bierne i podzespoły elektroniczneWstępW skład urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych, tak analogowych jaki cyfrowychwchodząobokaktywnych(wzmacniających)elementówpółprzewodnikowych również elementy i podzespoły bierne. Ich właściwości mająznaczny wpływ na działanie urządzeń elektronicznych, a wiedza dotycząca elementów jestniezbędna do projektowania i konstruowania, naprawy oraz eksploatacji tych urządzeń.Niniejsze opracowanie stanowi pomoc do przedmiotu "Elementy bierne i podzespołyelektroniczne", prowadzonego w formie wykładu ićwiczeńlaboratoryjnych dla studentówstudiów inżynierskich, kierunku "Elektronika i telekomunikacja" w KolegiumKarkonoskim w Jeleniej Górze. Rozdziały, poświęcone kolejnym tematom, składają się zewstępu teoretycznego, instrukcji wykonania odpowiednich pomiarów, oraz listy zagadnieńpowtórkowych, ułatwiających przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych wykładui kartkówek poprzedzających wykonaniećwiczeńlaboratoryjnych.Wstępy teoretyczne mogą być uzupełnieniem wykładu, a ich celem jest przekazaniestudentowi podstawowej wiedzy z zakresu parametrów techniczno-eksploatacyjnych,właściwości elektrycznych i sposobów modelowania wybranych elementów i podzespołówbiernych. Wykonanie pomiarów w laboratorium ma na celu praktyczną weryfikacjęnabytych wiadomości teoretycznych i ugruntowanie umiejętności w zakresiewykonywania pomiarów (przyrządy, metody, dokładność pomiarów, itp.).Ćwiczeniaobejmują: pomiary rezystancji elementów rezystancyjnych, pojemnościkondensatorów i indukcyjności elementów indukcyjnych w próbach losowych o znacznejliczebności i statystyczne opracowanie wyników, pomiary zależności impedancji tychelementów od częstotliwości, oraz identyfikację ich modeli elektrycznych. Mierzone sąrównież właściwości transformatorów telekomunikacyjnych (w dziedzinie częstotliwościi czasu), właściwości transformatorów sieciowych (z obciążeniem i w stanie jałowym),oraz układy chłodzenia przyrządów półprzewodnikowych (pomiar pośredni temperaturyzłącza, obudowy i radiatora, i na tej podstawie wyznaczenie elementów cieplnegoschematu zastępczego).Uczestnictwo w zajęciach zapewni studentowi uzyskanie wiedzy i ukształtowanieświadomości,dotyczącej ograniczeń w możliwościach stosowania wybranych elementówbiernych i podzespołów elektronicznych. Szczególna uwaga została poświęconauwypukleniu różnic między właściwościami rzeczywistych elementów i podzespołówelektronicznych, a właściwościami ich idealizowanych modeli.2 [ Pobierz całość w formacie PDF ]