standardy konstrukcyjne nawierzchni, Studia PG, Semestr 06, Drogi Szynowe, Projekt

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->STANDARDY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNITablica 1Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 0Rozstawpodkładów[m]0,600,60TypprzytwierdzeniaszynSBSkl, KGrubośćwarstwypodsypki[m]0,350,30WariantSzynyUIC60nowe dlav>200 km/h-”-Typ podkładów0.10.2PS- 93, PS- 94I/B, II/BtwardeUwaga: Klasa i gatunek podsypki zaleŜy od kategorii linii.Tablica 2Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 1WariantSzynyUIC60nowe-”-Typ podkładówRozstawpodkładów[m]0,600,60TypprzytwierdzeniaszynSBSkl, KGrubośćwarstwypodsypki[m]0,350,301.11.2PS- 93, PS- 94II/B twardeUwaga: Klasa i gatunek podsypki zaleŜy od kategorii linii.Tablica 3Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 2Rozstawpodkładów[m]TypprzytwierdzeniaszynSBKKSBKKGrubośćwarstwypodsypki[m]0,30 m0,25 m0,30 m0,25 mWariantSzynyUIC60nowe ireprofilowanekl. 1-”-S49 nowe ireprofilowanekl. 1-”-Typ podkładów2.12.22.32.4PS- 83INBK 7MII/B twardePS- 83INBK 7MII/Bmiękkie0,700,700,650,65Uwaga: Klasa i gatunek podsypki zaleŜy od kategorii linii.Tablica 4Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 3Rozstawpodkładów[m]0,750,75TypprzytwierdzeniaszynSBK0,30Grubośćwarstwypodsypki[m]WariantSzynyUIC60 reprofil.Kl. IIlubregenerowane-”-Typ podkładówPS- 83INBK 7II/B II/Otwarde nowe lubregenerowaneII/B II/Omiękkie nowe lubregenerowanePS- 83INBK 7INBK 8INBK 3III/B III/Omiękkie nowe lubregenerowaneIII/B III/Omiękkie nowe lubregenerowane3.13.20,80K0,253.3-”-S49 reprofil.Kl. IIlubregenerowane-”-0,650,750,750,600,70KSBK0,253.40,253.5K0,203.6-”-0,60K0,20Uwaga: Klasa i gatunek podsypki zaleŜy od kategorii linii.Tablica 5Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 4Rozstawpodkładów[m]0,800,800,700,600,80KTypprzytwierdzeniaszynSB0,25Grubośćwarstwypodsypki[m]WariantSzynyTyp podkładówPS- 83INBK 7 PBS 1INBK 8INBK 3INBK 4III/B III/Omiękkie nowe lubregenerowaneIV/ O miękkienowe lubregenerowaneIII/B III/Omiękkie nowe lubregenerowane4.1S49 reprofil.kl. IIIlubregenerowaneS49 reprofil.kl. IIIlubregenerowaneS49 reprofil.kl. IIIlubregenerowaneS49 reprofil.kl. IIIlubregenerowane4.2K0,204.30,70K0,204.40,60K0,20Uwaga: Klasa i gatunek podsypki zaleŜy od kategorii linii.Tablica 6Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 5Rozstawpodkładów[m]0,700,700,600,600,850,750,650,600,60K0,21KTypprzytwierdzeniaszynSB0,21Grubośćwarstwypodsypki[m]WariantSzynyTyp podkładówPS- 83INBK 7 PBS 1INBK 8INBK 3INBK 4INBK 7 PBS 1INBK 8INBK 3INBK 4drewnianeregenerowanedrewnianeregenerowane5.1S49regenerowane5.2S49regenerowaneS49regenerowaneS425.35.4Kbezpośrednie0,160,16Uwaga: Klasa i gatunek podsypki zaleŜy od kategorii linii. [ Pobierz całość w formacie PDF ]