Standardy TIA EIA Sieci komputerowe, Szkoła itp, Podstawy TeleInformatyki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STUDIUM INFORMATYCZNE
Sieci Komputerowe
Ćwiczenie 4
„Zarabiane przewodów ”
Opracował :
mgr inż. Rafał Hnitecki
BOGATYNIA 2004
1.Wstęp
Stowarzyszenia przemysłu telekomunikacyjnego ielektronicznego - TIA
(Telecommunications Industry Association) iEIA (Electronic Industry Association)
opracowały międzynarodowy standard okablowania telekomunikacyjnego, oznaczony
TIA/EIA-568. Standard ten definiuje zasady projektowania, budowy i zarządzania systemami
okablowania strukturalnego. W niektórych źródłach omawiany standard wymieniany jest pod
nazwą EIA/TIA-568. Obejmuje on następujące specyfikacje:

TIA/EIA-568-A. Określa zasady budowy systemów okablowania do przesyłania
danych, głosu i wideo w budynkach biurowych i użytkowych.

TIA/EIA-569. Określa zasady budowy kanałów iprzestrzeni, wktórych
poprowadzone są media telekomunikacyjne.

TIA/EIA-606. Wytyczne projektowe, których stosowanie ułatwia zarządzania
infrastrukturą telekomunikacyjną.

TIA/EIA-607. Określa wymagania w zakresie uziemienia i połączeń w okablowaniu
i urządzeniach telekomunikacyjnych.
Nazwa
Opis funkcji
Patch
Cord
Używany w połączeniach komputer – urządzenie sieciowe lub
urządzenie- urządzenie po przez specjalny port uplink.
Kombinacje wtyczek TIA/EIA-568-A -
- TIA/EIA-568-A lub TIA/EIA-568-B - TIA/EIA-568-B
Używany przy połączeniach komputer – komputer lub
urządzenie – urządzenie przy użyciu dowolnego portu.
Kombinacja wtyczek TIA/EIA-568-A - TIA/EIA-568-B
Cross
Over
Roll
Over
Jest to kabel serwisowy służący do połączenie komputer –
urządzenie (port konsolowy). Kombinacja wtyczek
TIA/EIA- 568-A - TIA/EIA-568-B
Wtyczka jedna standard TIA/EIA-568-A lub TIA/EIA-568-B.
Druga - kombinacja przewodów jak w pierwszej wtyczce, ale
przewody wkładane są do wtyczki „do góry nogami”.
Tabela przedstawiająca przewody w standardach TIA/EIA-568-A i TIA/EIA-568-B:
Lp
TIA/EIA-568-A
TIA/EIA-568-B
Funkcja
1
zielono-biały
czerwono-biały
Transmisja
2
zielony
czerwony
Transmisja
3
czerwono-biały
zielono-biały
Odbiór
4
niebieski
niebieski
Nieużywany
5
niebiesko-biały
niebiesko-biały
Nieużywany
6
czerwony
zielony
Odbiór
7
brązowo-biały
brązowo-biały
Nieużywany
8
brązowy
brązowy
Nieużywany
Typy kabli stosowanych w sieciach Ethernet:
Według standardu TIA/EIA-568
maksymalna długość kabla w okablowaniu
poziomym wynosi 90 m. Odnosi się to do wszystkich typów kabla UTP kategorii 5. Standard
mówi również, że przewody i zworki umieszczone łącznicy poziomej nie mogą przekroczyć
6m. Standard ten zezwala na 3-metrowe przewody łączące sprzęt z obszarem roboczym.
Całkowita długość przewodów w okablowaniu poziomym nie może przekroczyć 10m.
2. Zarabiane przewodu UTP kat 5
Przewód Patch Cord :
Rys. 1 Kable prosty TIA/EIA-568- A
Przewód Cross Over:
Rys 2. Kable skrosowany TIA/EIA-568-A , TIA/EIA-568-B
Według standardu TIA/EIA-568 kable „Patch Cord”(prosty) i „Cross Over”
(skrosowany) mogą mieć maksymalnie 3 m długości. Poniżej w krokach przedstawiona jest
zasada zaciskania (wykonania) kabla.
1.
Odetnij odpowiednią długość kabla.
2.
Zdejmij fragment powłoki (koszulki) od 2,5 – 4 cm.
3.
Oddziel cztery pary przewodów
4.
Rozkręć przewody.
5.
Ułóż przewody wg odpowiedniego schematu kolorów, („Patch Cord” lub „Cross Over”) a
następnie je „spłaszcz”. (rys 1).
6.
Zachowując układ kolorów i spłaszczenie przewodów obetnij je w taki sposób, że
wszystkie przewody są równe (Rys 1) i co najwyżej rozkręcone są na długości 1,2 cm.
7.
Umieść uporządkowanie przewody w złączu RJ-45, upewnij się, że „koszulka” (powłoka
zewnętrzna przewodu) znajduje się wewnątrz wtyka.
8.
Wepchnij na tyle mocno przewody do wtyka, aby mieć pewność, że wszystkie dociskają
do koca.
9.
Sprawdź wzór kolorów oraz położenie „koszulki”.
10.
Włóż złącze RJ-45 do zaciskarki i zaciśnij mocno.
Poprawnie zarobione końcówki RJ-45 powinny wyglądać następująco:
Rys 3 Prawidłowo zaciśnięte końcówki RJ-45 (TIA/EIA-568-B)
Cwiczenie :
W wyznaczonych grupach przez prowadzącego zarobić 7 kabli „Patch Cord” (rys 1) i 3
kable „Cross Over” (rys 2.)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]