Stanisław Starkiewicz - Umowa zlecenie i o dzieło, uczelnia WSEI Lublin, UCZELNIA WSEI 2, II ROK, PRAWO CYWILNE 2 ROK

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejszy
darmowy
ebook zawiera
fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja
dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z
© Copyright for Polish edition by
Data: 29.01.2006
Tytuł: „Umowa zlecenie i o dzieło” (fragment utworu)
Autor: Stanisław Starkiewicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
...............................................................................................................4
.........................5
.......................................................................5
...........................................................................................................6
...........................................................................................................9
........................................................................................15
....................................16
...............................................................................................................16
.................................................................17
...................................................................................17
................................................................18
O
DZIEŁO
...............................21
.............................................................................................................21
...............22
..............................................................................................................22
.........................................................................22
...............................................................31
.............................................................................50
VI. JAK SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPORY
obowiązków stron
....................................51
..............................................................................................................51
............................................................................................53
......................................................................................55
............................................................................................................55
.......................................................................................55
.........................................................................................56
....................................................................................56
....................................................................................................57
.............................................................................................................58
......................................................................................59
............................................................................................................59
......................................................................................................59
.............................................................................................................60
..........................................................................................................60
.......................................................................................................61
.................................................63
...................................................................................64
.............................................................................................................65
..............................................................66
.........................................................................................................66
.........................................................................................................68
SĄDOWE?
JAK SKORZYSTAĆ Z WIEDZY ZAWARTEJ W
PEŁNEJ WERSJI EBOOKA?
............16
III. WARUNKI ZAWARCIA UMÓW ZLECENIA I
............................................................................................................19
..............................................................................................................19
2. Precyzyjne określenie przedmiotu umowy i
     UMOWA ZLECENIE I O DZIEŁO –
Stanisław Starkiewicz
● str.
4
I. Wstęp
Niniejszy ebook ma umożliwić Ci optymalne sporządzenie umowy zlecenia lub
o dzieło oraz kontrolę treści projektów takich umów przed ich podpisaniem.
Znaczne ułatwienie w praktycznym stosowaniu prawa stanowią liczne wzory
tych umów oraz pism sądowych i handlowych zamieszczone w niniejszym
opracowaniu. Wnikliwe przestudiowanie ebooka powinno umożliwić Tobie
samodzielne wystąpienie przed sądem w sporze dotyczącym ww. umów.
Autorem niniejszego opracowania jest radca prawny z 25-letnim stażem
zawodowym będący ponadto autorem 2 komentarzy z zakresu prawa cywilnego.
Są to, aktualnie funkcjonujące w obrocie: ,,Wspólnota mieszkaniowa.
Komentarz” oraz ,,Umowa o zarządzanie nieruchomością”.
Opracowanie zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśniające z punktu
widzenia Temidy sporne zagadnienia.
Copyright by Wydawnictwo
& Stanisław Starkiewicz
 UMOWA ZLECENIE I O DZIEŁO –
Stanisław Starkiewicz
● str.
5
II. Ogólna charakterystyka umów
ZLECENIA i o DZIEŁO
1. Podstawowe zasady zawierania umów
Zawarcie umowy polega na zgodnych oświadczeniach woli co najmniej dwóch
stron zmierzających do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych.
To jest dwa podmioty chcą zawrzeć np. umowę o wykonanie posągu
Mickiewicza. Dzieło ma być wykonane ze stopu metali. Wysokość trzy (3) metry.
Wcześniej artysta przedstawi do akceptacji zamawiającego gipsowy odlew
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe wyniesie 150.000 zł, w tym
montaż pomnika przed Uniwersytetem w Poznaniu.
I jeszcze termin wykonania - 4 miesiące od podpisania umowy.
Umowy takie jak wyżej zawiera się w praktyce zawsze na piśmie. A zatem
wyrazem ,,zgodnych oświadczeń woli” będą tutaj podpisy złożone na umowie.
Inaczej rzecz ujmując: każda ze stron podejmuje decyzję o zawarciu umowy
i konkretyzuje ją przez podpisanie.
Zazwyczaj w umowie zamieszcza się klauzulę, że zawarta została ona ,,pod
rygorem nieważności na piśmie”. Oznacza to, że nie można powoływać się na
żadne ustalenia ustne dotyczące tej umowy.
Jak widzisz jest to wszystko proste i logiczne, a wiedza w zakresie opisywanych
umów powinna być wystarczająca do samodzielnego wystąpienia w sądzie
cywilnym.
Copyright by Wydawnictwo
& Stanisław Starkiewicz
II. Ogólna charakterystyka umów
ZLECENIA i o DZIEŁO
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]