Stanowisko do wyważania(1), Mechatronika AGH IMIR, rok 2, TMM, tmm, TMM 2006 CD studenci, TMM 2006 CD studenci

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wyrównoważanie maszyn i mechanizmów. Urządzenie WK4-300 1
Wyważanie elementów wirujących przy pomocy
urządzenia typu WK4-300
Instrukcja do ćwiczenia
Wyrównoważanie maszyn i mechanizmów. Urządzenie WK4-300 2
Wyważanie elementów wirujących przy pomocy
urządzenia typu WK4-300
Stanowisko do wyrównoważania
Zestaw do wyważania :
- głowica WK4-300 do montażu na obiekcie wyważanym
- miernik drgań z czujnikiem indukcyjnym
Dane techniczne głowicy:
maksymalna korekcja niewyważenia
(moment statyczny) - m
k
r
k
= 300 gcm
masa korekcyjna - m
k
=500 g
wymiary geometryczne: - ø86/112
prędkość obrotowa max - 600 obr/min
Przeznaczenie : wyważanie ściernic i innych elementów typu tarcza
Postępowania przy wyważaniu:
wybór miejsca pomiaru drgań ( węzła łożyskowego),
zamocowanie czujnika pomiarowego,
uruchomienie napędu i załączenie miernika pomiarowego,
zmianę położenia promieniowego masy korekcyjnej tak aby
r
k

0
zmianę kątową położenia masy korekcyjnej tak aby uzyskać minimum ampltudy
przemieszczeń drgań przy założonym promieniu
r
k

0,
zmianę promienia
r
k

0
w celu uzyskania minimum przemieszczeń drgań.
Wyrównoważanie maszyn i mechanizmów. Urządzenie WK4-300 3
Wyważanie elementów typu tarcza
Idea wyważania :
Założenie:
R
B
=0
Σ
M
iA
=0

B
t
(a+b)-B
k
(a+b+c)=0
B
t
=B
k
(a+b+c):(a+b),
R
A
=B
t
- B
k
= B
k
c/a+b
Jeżeli c/a+b jest małe to i siła reakcji R
A
jest mała,
Analogicznie można sprowadzić do zera R
A
, wówczas R
B

0
Wyrównoważanie maszyn i mechanizmów. Urządzenie WK4-300 4
Wyważanie częściowe elementów typu wał
Założenie:
R
B
=0
Σ
M
iA
=0

M
B
-B
k
(a+d)=0
B
k
=M
B
/(a+d),
R
A
= - B
k
Analogicznie można uzyskać R
B
=0
Przedstawione przykłady wykazują ,że wyrównoważanie za pomocą głowicy ma
uzasadnienie w przypadku elementów typu tarcza posadowionych na
wyrównoważonych wałach .
[ Pobierz całość w formacie PDF ]