Stany naglące w psychiatrii, ZDROWIE-MEDYCYNA (HASŁO-112233), Ratownictwo Medyczne, Ratownictwo Medyczne(2)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wprowadzenie w stany zagrożenia
życia pochodzenia wewnętrznego.
Stany naglące w psychiatrii.
Paweł Sobczyński
Pobudzenie psychoruchowe i agresja częściej
towarzyszy chorobom somatycznym i zatruciom niż
chorobom psychicznym.
Rozpoznanie zaburzeń psychotycznych
• Zaburzenia myślenia
• dziwaczne poglądy
• niezrozumiała treść myślenia
• Brak zaburzeń funkcji poznawczych
• nawiązuje kontakt z otoczeniem
• sprawnie wykorzystuje materiał
pamięciowy
• bez trudu liczy
Rodzaje psychoz
Schizofrenia
• urojenia i omamy
• nastrój wyrównany
spokojnie i nie nawiązywać kontaktu
lub
• dominuje agresja
• urojenia prześladowcze (chcą mnie
• oskarżenia personelu medycznego o
• chorzy mogą zachowywać się
zabić)
wrogość
Rodzaje psychoz
Choroba afektywna dwubiegunowa
• Okresowe zmiany nastroju (mania i depresja)
• Mania:
• podwyższony nastrój
• przyspieszony napęd psychoruchowy
• słowotok i przymus mówienia
• podniecenie
• urojenia wielkościowe
• bezsenność
[ Pobierz całość w formacie PDF ]