Star Trek DS9 - s07e07 - Once More unto the Breach, DS9 7

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[58][98]Generał Santa Anna|nie dbał o zasady wojny.[99][143]Skoro musiał wykonać egzekucje na Davy'm|Crockecie, to mogła być sprawa honoru.[144][199]W 1836 Davy Crockett miał 49 lat, tak?|Całkiem sporo, jak na ówczesnš epokę.[199][231]Jego wielkie dni jako pogromcy|Indian dawno przeminęły.[233][254]Był po prostu ex-kongresmenem,|z dobrš reputacjš.[254][290]I nie był człowiekiem gotowym|walczyć do ostatniego tchu.[291][319]Sytuacja była beznadziejna.|Amunicja się wyczerpała.[320][400]Armia Meksykańska szturmowała Alamo.|Mógł się poddać. Proste i logiczne.[401][433]Nie twierdzę, że tak nie było.|Po prostu nie ma na to dowodów.[434][489]Obaj jestecie w błędzie. Pytanie brzmi,|czy wierzycie w legendę Davyego Crocketta.[490][536]Jeli tak, nie powinnicie mieć wštpliwoci,|że umarł mierciš bohatera.[538][640]A jeli nie wierzycie, był dla was tylko|człowiekiem i to jak umarł, nie ma znaczenia.[661][699]- To wszystko wyjania.|- Chyba tak.[734][800]- Wejć. Kor|- Nuq'nuh, Worf.[800][900]- Dobrze cię znów ujrzeć, przyjacielu.|- Witam w moim domu. Co na orzewienie?[900][968]To zaszczyt dzielić butelkę|krwawego wina z synem Mogha.[1007][1103]- Słyszałem o Jadzi.|- Zginęła mierciš wojownika.[1104][1141]Inaczej być nie mogło.[1219][1266]Za nieobecnych towarzyszy.[1267][1328]- Rocznik 2309. Niezłe.|- Usišd.[1330][1373]Mamy wojnę, dla ciebie|to chyba dobrze, Worf.[1374][1447]- Dopisujesz kolejne zwycięstwa do listy.|- Szczęcie mi sprzyja.[1449][1509]Droga wojownika to żaden wstyd. Okaż dumę,|jak o niej mówisz. Zasłużyłe na to.[1510][1558]Postaram się.[1559][1615]A ty masz jakie|korzyci z wojny, Kor?[1617][1711]Niestety, moje usługi nie sš potrzebne|w dobie obecnego konfliktu.[1712][1751]Przecież jeste Kor.|Mistrz Dahar.[1753][1791]Ten, który obronił przesmyk|Korma przed T'nag.[1792][1819]Sama reputacja powinna|zapewnić ci dowództwo.[1820][1884]Mam też reputację kogo, kto postępuje|bezwzględnie z każdym stajšcym mu na drodze.[1886][1959]Jest w tym trochę racji. Lubię jeszcze|wzbudzać strach w moich oficerach.[1960][2029]Ambitne dšżenia do celu|jednak kosztowały.[2030][2142]Narobiłem sobie wielu przeciwników|i nie mam już wpływów w Imperium.[2143][2213]Nawet, jak wszyscy Klingoni ruszš do boju,|nie znajdzie się miejsce dla starego Kora,[2214][2289]który ma zbyt wielu wrogów,|a zbyt mało przyjaciół.[2289][2325]Dlatego tu przybyłem.[2326][2435]Nie jest mi łatwo prosić o pomoc,|ale nie mam się do kogo zwrócić.[2436][2469]Pomóż mi znów wzišć|udział w bitwie, Worf.[2470][2533]Pomóż mi umrzeć tak,|jak żyłem, jak wojownik.[2601][2653]- Ilu jeszcze raportów potrzebuje Wysoka Rada?|- Tyle, co ostatnio.[2654][2701]Gwiezdna Flota czeka na pański|podpis pod tymi probami o naprawy.[2701][2782]Pewnego dnia, Darok, twoja pomoc|doradcy nie będzie mi już potrzebna.[2783][2856]Oczekuję tego z niecierpliwociš,|ale tymczasem[2857][2938]Witaj, Worf.|Możesz odejć, Darok.[2974][3015]Szkoda, że kapitan Sisko krzywym|okiem patrzy na dorane egzekucje.[3016][3037]Co mogę dla|ciebie zrobić?[3038][3094]Kor, mistrz Dahar, odwiedził mnie wczoraj|wieczorem. Nie otrzymał dowództwa[3095][3129]Chyba nie zamierzasz prosić mnie,|żebym dał mu statek.[3129][3165]- Miałem nadzieję|- Na próżno.[3166][3193]Kor nie jest mile|widziany w moim rodzie.[3194][3224]Na pewno nie dam mu dowodzić|żadnym statkiem w mojej flocie.[3226][3252]Generale, Kor jest moim|przyjacielem. I już[3252][3314]Ani słowa więcej!|Słyszałe? Ani słowa![3315][3390]A teraz wyjd, zanim zapomnę,|że jestemy braćmi.[3497][3534]OSTATNIE ŻYCZENIE[3558][3608]Planuję zaatakować stację Trelka V,|a potem wedrzeć się głębiej w granice Kardas.[3608][3691]Zniszczę stocznię Manora, hodowlę Jem'Hadar|na Sheva II i magazyny w gromadzie Borias.[3692][3730]Żeby zniszczyć Trelka V, trzeba|by połowy Dziewištej Floty.[3731][3769]Nie zamierzam niszczyć bazy,|tylko jš uszkodzić.[3770][3812]Narobię zamieszania, zanim|zaatakujemy następny cel.[3813][3870]Wyobraża pan sobie chaos, jaki|wywołamy na tyłach ich linii?[3871][3917]Atak kawalerii.|To starożytna ziemska konnica.[3918][3990]Nacierali na linię wrogiej armii, wywołujšc|panikę i nie pozwalajšc się złapać.[3991][4026]- Ile pan bierze statków?|- Pięć Drapieżnych Ptaków.[4027][4059]Kršżowniki sš za wolne i mało|zwrotne do takiej misji.[4060][4081]Chce pan wzišć Defiant?[4082][4175]Niech zostanie tutaj, gdyby Jem'Hadar|szykowali własnš kawaleryjskš szarżę.[4176][4245]Lepiej, żeby Defiant i inne statki Floty|były w gotowoci do naszego powrotu.[4246][4273]Sšdzi pan, że możecie|mieć towarzystwo?[4274][4307]Na pewno znajdzie się tu|dla nich godne powitanie.[4309][4338]Salwš fazerów.[4420][4478]Systemy namierzajšce desruptorów i system|nawigacyjny powinny być wymienione.[4478][4532]Zrób wykaz dla Szefa O'Briena. Powinien|zajšć się Ch'Tang w pierwszej kolejnoci.[4533][4594]Masz jeszcze jakš sprawę, zanim|Darok zasypie mnie biurokracjš?[4596][4633]Chciałbym porozmawiać o Korze.|Wiem, że to drażliwa kwestia, ale...[4634][4677]Opucić mostek![4790][4835]Nie sšdziłem, że jeszcze|poruszysz tę kwestię.[4837][4886]Nie wiedziałem, że|to zakazany temat.[4887][4948]Czy jestem jak shuVak, którym|możesz pomiatać jak Darokiem?[4949][5060]Oczywicie, że nie.|Mów i miejmy to za sobš.[5069][5209]Kor prosił mnie jako przyjaciela. Jest stary,|bez rodziny i wpływów w Imperium.[5210][5263]Chce ostatni raz wzišć udział w walce|i zginšć jak przystało na wojownika.[5265][5310]Obiecałem, że pomówię z tobš o znalezieniu|dla niego posady dowódczej we flocie.[5311][5391]Nie dałbym mu nawet obgryzionych koci,|a co dopiero stanowiska dowódcy.[5393][5427]Dlaczego? Nie ma przecież krwawych|zatargów między waszymi rodami.[5428][5477]Kor nawet wspomniał,|że nigdy cię nie spotkał.[5478][5552]Czasami nie trzeba kogo|widzieć, żeby go zranić.[5571][5620]Gdy byłem mały, moja rodzina|zamieszkiwała niziny w prowincji Ketha.[5621][5703]Bylimy biedni, ale członkowie mojego|rodu walczyli dla Imperium od 15 pokoleń.[5704][5795]Ojciec jednak chciał dla mnie czego|więcej. Chciał, bym został oficerem.[5796][5852]To wymagało sporo zachodu, ale|w końcu znalazł kogo, kto mnie poparł.[5853][5890]Zdałem egzaminy wstępne|w pierwszym podejciu.[5892][5957]Potrzeba było jeszcze tylko aprobaty|Głównej Rady, zwykła formalnoć.[5958][6058]Moje podanie zostało zakwestionowane|przez jednego z członków Rady, przez Kora.[6060][6108]- Z powodu?|- Powód...[6108][6140]Kor pochodził ze|szlacheckiego rodu.[6141][6179]Z woli boskiego Kahlessa, z urodzenia,|przysługiwały mu wszelkie godnoci.[6181][6226]A kim ja byłem?|Nikim z nizin Ketha.[6228][6284]Nie mieciło mu się w głowie, że kto taki|jak ja mógłby otrzymać szarżę oficerskš.[6285][6335]Ku zdumieniu mojego ojca i mojemu|własnemu wstydowi, moje podanie,[6336][6383]podpisane przez Kora,|zostało odrzucone.[6384][6428]Z takimi referencjami nie mogłem|już nawet służyć jako szeregowiec.[6429][6486]Spędziłem pięć lat jako pracownik obsługi|na okręcie flagowym generała ShiVanga.[6488][6588]Szczęliwym zbiegiem okolicznoci|zaatakowali nas Romulanie.[6590][6627]Wysłużyłem sobie|stanowisko oficerskie.[6628][6722]Szkoda tylko, że mój ojciec|nie dożył dni mojej chwały.[6759][6835]Gdyby Kor postawił na swoim,|dotšd czyciłbym mesę.[6836][6881]Rozumiem, ale muszę cię jednak|poinformować, że dzięki swoim wpływom[6882][6930]załatwiłem mu miejsce|oficera w Dziewištej Flocie.[6931][6974]Tak po prostu,|zrobiłe go oficerem.[6975][7007]Oto włanie ta różnica między|jego nazwiskiem a moim.[7008][7046]Przed jego nazwiskiem otwierajš się|drzwi, dla mojego zostajš zamknięte.[7047][7101]- Nie spodziewałem się...|- Stało się. Nie przepraszaj, Worf.[7102][7221]W takim razie odpowiadasz za niego,|ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego.[7235][7291]Pamiętasz włamanie do haremu|Duke na Renavi?[7292][7381]Jak bym mogła zapomnieć, to jedno|z ulubionych wspomnień Curzona.[7387][7433]- Czeć.|- Witaj.[7434][7507]- Przyłšcz się do nas, przyjacielu.|- Obowišzki wzywajš. Do zobaczenia.[7541][7586]Miło było cię znów|zobaczyć, Kor.[7601][7646]Ten sam stary Dax,|choć nie do końca.[7647][7706]Generał Martok nie przydzieli|ci stanowiska dowódcy.[7707][7745]Nie może ci darować, że przeszkodziłe|jego karierze oficerskiej tylko dlatego,[7746][7817]- że pochodził z nizin Ketha.|- Tak było? Nie pamiętam.[7818][7863]Ale całkiem możliwe, było tyle tych|list z kandydatami na oficerów.[7864][7915]To niehonorowe odmawiać|komu służby dla Imperium.[7916][7972]Za długo żyjesz wród tego|demokratycznego motłochu, Worf.[7974][8023]Znam twój ród. Oboje|pochodzimy ze szlachetnej krwi.[8024][8084]A to co znaczy. Jak Martok jest prawdziwym|Klingonem, powinien to docenić.[8085][8115]Nie docenia.[8132][8209]- Odmówił mi stanowiska oficera?|- Nie, będziesz na Ch'Tang trzecim oficerem.[8209][8320]Trzecim? Zresztš... bez znaczenia.|Przezwyciężałem już większe trudnoci.[8327][8360]Dziękuję, Worf. Prawdziwy|z ciebie przyjaciel.[8362][8424]Zamelduj się na pokładzie o 7.00 i staraj|się nie wchodzić Martokowi w drogę.[8425][8463]Nawet mnie nie zauważy.[8490][8543]- Jak nazywa się ten statek?|- Ch'Tang.[8544][8591]Ch'Tang. Oczywicie.|Do zobaczenia.[8723][8758]Pokłady w gotowoci. Systemy obronne|włšczone. Maszynownia gotowa do warp.[8759][8790]Przesyłownia melduje, że cała|załoga jest na pokładzie.[8792][8834]Powiadomić szwadron.|Gotowoć do zamaskowania.[8834][8892]- Tak jest, sir.|- Sternik, kurs 3-2-5 na 0-0-3.[8893][8953]Pełna impulsowa do zewnętrznego|markera. Następnie...[8953][898... [ Pobierz całość w formacie PDF ]