Star Trek TNG - 3x08 - The Price, star trek next generation

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{256}{302}Komputer, korespondencja.{304}{400}/Ankieta z Interplanetarnego|/miesięcznika psychologicznego{402}{484}/i trzy wiadomoci od matki.{553}{642}Przełšcz listy od matki na ekran.{728}{779}Komputer.{781}{865}Chciałabym prawdziwe|czekoladowe lody z kremem.{867}{942}/Zdefiniuj słowo "prawdziwe" w kontekcie.{944}{975}Prawdziwe.{978}{1028}Nie twoje doskonale zsyntezowane,{1052}{1102}wspaniale wzbogacone imitacje.{1184}{1277}Chciałabym prawdziwe lody czekoladowe{1285}{1333}z prawdziwš bitš mietanš.{1335}{1443}/Urzšdzenie zaprogramowano w celu|/dostarczania wartoci odżywczych.{1445}{1517}/Twoje zamówienie nie mieci się|/w zakresie wyznaczonych norm.{1520}{1611}/Proszę wprowadzić|/konieczne dane do zmiany programu.{1613}{1632}Posłuchaj...{1635}{1697}/Picard do doradcy Troi.{1699}{1759}Co znowu?{1764}{1795}Słucham kapitanie.{1798}{1838}Pani obecnoć byłaby mile widziana doradco.{1841}{1870}Mamy...{1872}{1951}Zorganizowalimy małe przyjęcie dla delegatów.{1954}{2021}Kapitanie, nie jestem odpowiednio ubrana.{2023}{2069}Proszę włożyć cokolwiek.{2071}{2119}Będziemy oglšdać tunelu podprzestrzenny.{2121}{2205}/Oczywicie kapitanie, już idę.{2263}{2364}Broń Boże, żebym|tylko tego nie przegapiła.{2464}{2500}Mogę pani towarzyszyć, pani Troi?{2503}{2548}Powiedz że majš tu czekoladę{2551}{2651}Doradco Troi, pozwoli pani, że przedstawię.{2654}{2733}Premier Bhavani z Barzanu,|doradca Deanna Troi.{2735}{2822}Wasze odkrycie wzbudziło wiele emocji.{2824}{2855}Szczęliwie, rozpocznie{2857}{2925}nowš erę dobrobytu dla mojego ludu.{2927}{2973}Zadbamy o to.{2975}{3040}Znasz pana Mendozę, negocjatora Federacji.{3042}{3109}Miło znów paniš widzieć, doradco Troi.{3112}{3184}Oto godny konkurent Federacji.{3186}{3270}Leyor, przedstawiciel Caldonu.{3275}{3351}A ja jestem Devinoni Ral.{3419}{3483}Doradca pokładowy, Deanna Troi.{3486}{3591}Mój przyjaciel Ral,|to najlepszy wolny strzelec.{3601}{3637}Wolny strzelec?{3639}{3682}Mój przyjaciel Mendoza,|ma na myli,{3685}{3778}że jestem negocjatorem|reprezentujšcym różnych klientów.{3781}{3852}W obecnej chwili reprezentuję Chrysalian.{3855}{3908}Sšdzę, że już czas.|Nieprawdaż kapitanie?{3910}{4013}Istotnie.|Będzie go widać dokładnie przed nami.{4131}{4171}Czy zawsze pojawia się o czasie?{4174}{4207}Zawsze.{4210}{4286}Widzimy go co 233 minuty.{4301}{4322}Nasi uczeni twierdzš,{4325}{4416}że wywołuje go narastanie|promieniowania w zespole tarczowym.{4418}{4512}Widoczna eksplozja trwa bardzo krótko.{4591}{4637}Oto on proszę państwa.{4639}{4670}Pierwszy i jedyny,{4672}{4766}znany stabilny korytarz podprzestrzenny.{4768}{4819}Jest wasz.{4821}{4888}Za właciwš cenę.{4967}{5037}CENA{5039}{5118}/Dziennik kapitański,|/data gwiezdna 43385,6.{5121}{5164}/Orbitujemy wokół planety Barzan II.{5166}{5212}/Przyjmujšcej oferty użytkowania czego,{5214}{5279}/co wydaje się stabilnym tunelem podprzestrzennym.{5281}{5310}/Który może zapewnić stały,{5313}{5382}/krótszy dostęp do odległego kwadrantu Gamma.{5385}{5471}Jak wiecie,|rodowisko mojej planety{5473}{5572}jest niegocinne dla większoci form życia.{5581}{5682}Chciałabym więc wyrazić|wdzięcznoć panu, kapitanie Picard.{5684}{5754}Za udzielenie gociny negocjatorom.{5756}{5859}Od pokoleń, ludnoć Barzanu|musiała liczyć na innych.{5862}{5926}Chcemy, aby to się skończyło.{5929}{6020}Pojawienie się stabilnego|tunelu podprzestrzennego w naszej przestrzeni,{6022}{6123}dostarcza nam pierwszego naturalnego bogactwa.{6125}{6178}Nie posiadamy dowiadczenia,{6181}{6262}ani technologii aby go wykorzystać.{6264}{6310}Ale wy, posiadacie.{6312}{6339}Przepraszam.{6341}{6459}Delegacja Ferengi życzy sobie aby|przesłano ich na pokład.{6483}{6552}- Oczekiwała pani Ferengów?|- Nie.{6555}{6634}Ale nie chcę dawać wiadectwa złej woli.{6636}{6744}Jeżeli sš zainteresowani ofertš,|nie zgłaszam sprzeciwu.{6746}{6799}Szefie O'Brien.|Tu kapitan Picard.{6802}{6873}Przele pan Ferengów|bezporednio do sali obserwacyjnej?{6876}{6936}/Tak, sir.{7051}{7111}W imieniu wszystkich Ferengi, zgłaszam protest.{7113}{7161}Dlaczego nie zaproszono nas na negocjacje?{7164}{7250}Przyjmijcie moje przeprosiny.|Nie sšdzilimy, że was to interesuje.{7252}{7295}Przyłšczcie się do nas.{7298}{7336}Jestem Daimon Goss.{7339}{7418}A to moi konsulowie, Koll i doktor Arridor.{7420}{7451}Potrzebujemy krzeseł.{7454}{7490}Jestem kapitan Picard, dowódca Enterprise.{7492}{7552}Pełnie funkcję gospodarza negocjacji.{7554}{7610}Dobrze.|Dopilnuj więc, bymy otrzymali krzesła.{7612}{7634}Pozwólcie, że wyjanię...{7636}{7713}Dobrze, dobrze.|Niech tylko ten Klingon przyniesie krzesła.{7715}{7775}Jestem szefem ochrony.{7777}{7859}Więc kto przyniesie krzesła?{7876}{7964}Z powodu delikatnej natury tych negocjacji,{7967}{8048}wszystkie strony zgodziły|się na jednego przedstawiciela.{8051}{8127}Ale chętnie zapewnię wygody pańskim konsulom.{8130}{8221}A pan, może usišć na moim krzele.{8221}{8269}Niech będzie.{8271}{8334}Pani premier.{8497}{8537}Koll, torba.{8540}{8597}Panowie, tędy proszę.{8600}{8665}Uprzejmoci możemy wymienić póniej.{8667}{8751}Teraz, przejdmy do interesów.{8801}{8849}Przebijam najlepszš złożonš ofertę,{8852}{8928}i dorzucam do niej złoto.{9055}{9122}/Devinoni Ral, człowiek, lat 41.{9125}{9185}/Urodzony w Brukseli, Sojusz Europejski.{9187}{9271}/Przeniesiony na Hurkos III w wieku 19 lat.{9274}{9336}Proszę wejć.{9468}{9511}Czy powinienem się wczeniej umówić?{9513}{9564}Nie.{9566}{9624}Przeglšdałam tylko akta personalne.{9626}{9672}Szkoda.{9674}{9736}Miałem nadzieję, że mylisz o mnie.{9739}{9815}Mylałam, że prowadzisz negocjacje.{9818}{9880}Mam przerwę.{9897}{9947}I tak nigdy nie rozgrywam pierwszych rund.{9950}{10019}Sš bez znaczenia.{10022}{10129}Poza tym, sš lepsze|rzeczy do negocjacji na tym statku.{10132}{10185}Takie jak, kolacja dzi wieczór?{10187}{10273}A co z twojš towarzyszkš podróży?{10278}{10376}Moja towarzyszka podróży,...|...podróżuje.{10405}{10460}Odesłałem jš do domu.{10463}{10515}Dlaczego?{10518}{10585}Wiesz dlaczego.{10595}{10669}Nie pasowalicie do siebie?{10671}{10726}- Nie rób tego.|- Czego?{10729}{10815}Nie zachowuj się jak doradca Troi.{10818}{10899}- Tak się zachowuję?|- Tak.{11038}{11098}Kiedy opuszczasz to biuro...{11100}{11160}Kim jeste?{11194}{11259}A więc to tak.{11261}{11323}Nigdy nie...{11345}{11388}Nigdy nie...{11391}{11451}opuszczasz...{11453}{11491}biura.{11494}{11549}Co...?{11908}{11976}Kolacja o ósmej?{12398}{12494}Odczyty barzańskiej sšdy robiš wrażenie.{12498}{12587}Sonda przedostała się przez|tunel poza Denkiri Arm{12589}{12661}w kwadrancie Gamma.{12700}{12779}Przebycie takiej odległoci, zajęłoby|prawie sto lat przy warp 9.{12781}{12889}Tę samš odległoć można przebyć|w kilka sekund przez tunel.{12892}{12966}Wyobracie sobie Ferengi|pobierajšcych opłaty, jeli z nimi przegramy.{12968}{13055}Nie sšdzę aby Ferengi byli najgroniejsi.{13057}{13117}Mimo przechwałek Gossa,{13119}{13189}nie majš rodków których potrzebujš Barzanie.{13191}{13302}Mylę, że ten na którego|musimy uważać to Devinoni.{13309}{13390}Trafne spostrzeżenie.|Jak pan to zauważył?{13393}{13445}Zachowywał się najswobodniej ze wszystkich.{13448}{13493}Pan na pewno gra w pokera?{13496}{13568}Pokera?|To jaka gra?{13582}{13673}Komandor Riker jest mistrzem pokera.{13680}{13738}Nasze umiejętnoci nie różniš się od siebie.{13740}{13824}Panie Mendoza, jeżeli się to potwierdzi,{13827}{13908}będzie to wielkim odkryciem.{13925}{13975}Ale jest to wielkim "jeżeli".{13978}{14030}Tunel w jednej chwili jest,|a w następnej znika.{14033}{14083}Nikt nie słyszał|o stabilnym tunelu podprzestrzennym.{14086}{14143}Chce pan powiedzieć,|że może nie być tym, czym się wydaje?{14145}{14191}Barzanie nie posiadajš statków,{14193}{14249}muszš więc polegać na automatycznej sondzie.{14251}{14287}Jej odczyty sš ograniczone.{14289}{14335}Nie można stwierdzić z tych odczytów,{14337}{14392}jak stabilny w rzeczywistoci jest tunel.{14395}{14445}Lub jak długo pozostanie nienaruszony.{14448}{14536}Federacja może nabyć przysłowiowego kota w worku.{14539}{14601}- Kota w worku?|- Póniej, Data.{14603}{14620}Tak, sir.{14623}{14699}Oznacza to, że z chwilš|wynegocjowania i podpisania kontraktu{14702}{14766}będziemy zobowišzani|zastosować się do jego warunków.{14769}{14814}Sšdzę, iż powinnimy go sami sprawdzić.{14817}{14860}Nie sšdzę, by Bhavani miała co przeciwko.{14862}{14932}Geordi od poczštku obserwuje tunel.{14934}{15013}- Sšdzę, że jest odpowiednim kandydatem.|- Ja również chciałbym się zgłosić.{15016}{15109}Nikt nie poleci,|dopóki nie przeprowadzimy pełnego skanu.{15112}{15174}Chce zrobić wszystko co możliwe,|aby okrelić że jest bezpieczny.{15176}{15227}A gdy będę usatysfakcjonowany,{15229}{15275}to ty Data i komandor La Forge{15277}{15356}wlecicie jutro do tunelu.{15402}{15503}Tylko chwila cierpienia dla słusznej sprawy.{15512}{15591}Zdajesz sobie sprawę że to nielegalne?{15594}{15682}Doktorze, zaskakujesz mnie,|Nie chcę nikogo zabijać.{15685}{15742}Wystarczy chwilowa niemoc.{15745}{15821}Więc to będzie idealne.{15824}{15910}Wycišg z twoich własnych pirozytów.{15913}{16013}Nieszkodliwy dla ciebie,|niewykrywalny dla biofiltrów.{16016}{16078}Lecz wchłonięty przez skórę ofiary,{16080}{16167}wywoła ostrš reakcję alergicznš.{16186}{16251}A więc czas wycišgnšć przyjaznš dłoń Ferengi{16253}{16337} do przedstawiciela Federacji.{16526}{16569}O wiele lepiej.{16572}{16632}Dziękuje.{16634}{16706}W... [ Pobierz całość w formacie PDF ]