Star.Wars.The.Clone.Wars.S02E11.HDTV.XviD-2HD, Star Wars the clone wars S02 org

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{10}{92}GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W{100}{220}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Igloo666{249}{343}/�ATWE WYJ�CIE NIE JEST ZAWSZE PROSTE.{402}{483}/Wojna stwarza okazje|/dla podziemnego �wiata kryminalist�w.{487}{560}/Bezlito�ni najemnicy|/konspiruj� z Separatystami,{564}{659}/chc�c wykorzysta� niestabiln�|/sytuacj� w Republice.{663}{721}/Teraz Anakin Skywalker i Ahsoka Tano{725}{788}/udaj� si� do zdradzieckiej|/kryj�wki gangstera,{792}{900}/by znale�� handlarza broni�,|/kt�ry kupuje j� na czarnym rynku,{904}{992}/i sprzedaje je wrogom Republiki.{1310}{1403}Car Affa jest handlarzem broni�,|sprzedaj�cym nielegalnie bro� Republiki.{1407}{1440}Komu sprzedaje?{1444}{1490}Separatystom.{1494}{1555}Wed�ug naszego wywiadu jest w tej knajpie.{1559}{1582}Zosta� tu.{1586}{1644}Na wypadek, gdyby chcia� zwia�.{1648}{1709}Jak zawsze.{2210}{2281}M�j miecz �wietlny.{2320}{2373}Hej!{2450}{2526}M�j mistrz mnie zabije.{2691}{2761}To si� nie dzieje.{2804}{2846}Gdzie by�a�?{2850}{2903}Sprawdza�am podejrzanego.{2907}{2946}Mia�am co do niego z�e przeczucie.{2950}{2974}I?{2978}{3008}Nic.{3012}{3036}Fa�szywy alarm.{3040}{3105}No to chod�my.{3449}{3507}Mistrzu.{3513}{3581}Czy mog� i�� do biblioteki|i czego� poszuka�?{3585}{3599}Jasne.{3603}{3687}Zajm� si� naszym przyjacielem.{3789}{3908}Jestem pewna, �e jak wyja�nisz|spraw� mistrzowi, to zrozumie.{3912}{3936}Nie.{3940}{4033}Wci�� mi powtarza:|"Od miecza �wietlnego zale�y twoje �ycie".{4037}{4102}"Nie zgub go".{4106}{4168}Musi by� lepszy spos�b|na odnalezienie z�odzieja.{4172}{4194}Przykro mi.{4198}{4269}Kieszonkowcy s� poza|obszarem mojej ekspertyzy.{4273}{4331}W takim tempie b�d� go szuka� ca�e lata.{4335}{4405}Mog� mie� inny pomys�.{4409}{4433}Tam.{4437}{4487}To jest Tera Sinube.{4491}{4544}Jest starszym Jedi.{4548}{4646}Jest ekspertem w przest�pczo�ci Coruscant.{4660}{4705}Chyba �pi.{4709}{4741}Tak.{4745}{4823}B�dzie w stanie ci pom�c.{4854}{4902}Przepraszam, mistrzu Sinube.{4906}{4919}Czego?{4923}{4970}Kto?{4974}{5047}Da�em odpocz�� oczom.{5068}{5135}Witaj, mistrzu Sinube.{5139}{5205}Witaj, Jocasto.{5212}{5248}Nie znam ci�.{5252}{5275}Nie?{5279}{5315}Nazywam si� Ahsoka Tano.{5319}{5369}Powiedziano mi, �e mo�esz mi pom�c.{5373}{5412}Tobie?{5416}{5470}Zostawi� was waszym sprawom.{5474}{5506}Z�odziej ukrad� mi miecz �wietlny.{5510}{5559}I tylko przelotnie na niego spojrza�am.{5563}{5631}Na pewno pochodzi�|z jednej z wodnych planet.{5635}{5677}Wiesz, jeden z wodnych �wiat�w.{5681}{5767}Czyli by�o w nim co� o�lizg�ego?{5925}{6030}Spr�bujmy dowiedzie� si�,|dok�d si� uda�, dobra?{6063}{6098}Byli�my niedaleko dzielnicy slums�w.{6102}{6147}G-17.{6151}{6188}Dok�d m�g� si� uda�?{6192}{6234}Tw�j ma�y kieszonkowiec.{6238}{6317}Do meliny gangster�w?|Raczej nie.{6321}{6352}Ale jest to mo�liwe.{6356}{6392}Mo�e na rynek broni.{6396}{6436}Aby sprzeda� miecz �wietlny.{6440}{6483}W obr�bie tego rejonu.{6487}{6539}Niech spojrz�.{6543}{6628}By� Petrolianinem, istot� rybn�.{6632}{6677}Mo�e...{6681}{6743}Czy to jedna z tych ryb?{6747}{6772}To on!{6776}{6823}W istocie interesuj�ce.{6827}{6902}Wed�ug akt nazywa si� Bannamu.{6906}{6933}Drobny z�odziejaszek.{6937}{6985}Przebywa w dzielnicy slums�w.{6989}{7020}Dzi�kuj�, mistrzu Sinube.{7024}{7081}- Jestem pewny, �e...|- Twoja pomoc by�a bezcenna.{7085}{7127}- Nie ma za co.|- Je�li mog� co� zrobi�...{7131}{7173}Tak, jest.{7177}{7253}Od lat nie by�em na zadaniu.{7257}{7371}Je�li nie zwolnisz,|nie znajdziesz tego, czego szukasz.{7406}{7456}Id� z tob�.{7460}{7509}Dobrze, dziadku.{7513}{7566}Mi�o b�dzie mie� towarzystwo.{7570}{7630}Doskonale!{7975}{8017}Mog� w czym� pom�c?{8021}{8099}Chcemy kupi� miecz �wietlny.{8103}{8173}Jakie� domys�y, gdzie mo�emy to zrobi�?{8177}{8244}Chod�cie ze mn�.{8400}{8480}Wi�c chcecie kupi� miecz �wietlny?{8484}{8569}Ile jeste�cie sk�onni zap�aci�?{8574}{8602}Je�li go masz, oddasz mi go.{8606}{8706}Moja przyjaci�ka|chce jedynie pozna� cen�.{8732}{8749}20 tysi�cy.{8753}{8782}20 tysi�cy?!{8786}{8825}To rzadka bro�.{8829}{8870}Bro� Jedi.{8874}{8936}Masz ze sob� przedmiot?{8940}{8968}Nie.{8972}{9005}Ale mog� zdoby�.{9009}{9039}Od niego?{9043}{9062}Ej!{9066}{9126}Kim oni s�?!{9130}{9154}To Jedi.{9158}{9207}Je�li tak...{9211}{9262}Nie chc� mie� problem�w z Jedi.{9266}{9334}Wy�wiadczamy tylko przys�ug�|naszemu staremu przyjacielowi, Bannamu.{9338}{9429}Chyba czas o nim zapomnie�|i mnie wy�wiadczy� przys�ug�.{9433}{9511}Ukrad� m�j miecz �wietlny.{9515}{9541}C�...{9545}{9596}To r�nica.{9600}{9631}Co ode mnie oczekujesz?{9635}{9695}Chc�, aby� powiedzia� mi, gdzie jest.{9699}{9823}Mam nadziej�, �e zapami�tasz to|i kiedy� wy�wiadczysz mi przys�ug�.{9827}{9869}Nie jest tak daleko.{9873}{9958}Jest w hotelu "Paj�cze Odn�a".{10207}{10246}Mog� w czym� pom�c?{10250}{10318}Wiemy, gdzie idziemy.{10322}{10382}Wiecie, gdzie idziecie?{10386}{10456}Musimy uwa�a�, aby go nie ostrzec.{10460}{10476}Ale, mistrzu...{10480}{10533}nie wiemy, gdzie idziemy.{10537}{10607}Mo�e by� w ka�dym z tych pokoi.{10611}{10681}Musisz by� ciszej, m�oda.{10685}{10724}Dobra, dobra.{10728}{10814}Nie ciszej ustami, lecz umys�em.{10830}{10969}Tak bardzo chcesz znale�� kieszonkowca,|�e twoje zmartwienie r�wna si� jego.{11015}{11107}M�wisz, �e jak si� uspokoj�,|wyczuj� jego niepok�j?{11111}{11135}Tak.{11139}{11180}Je�li si� uspokoisz...{11184}{11273}zdasz sobie spraw�, �e jest tutaj.{11391}{11410}No, no.{11414}{11451}Bannamu, jak przypuszczam.{11455}{11532}Kim jeste�cie?!|Czego chcecie?{11536}{11582}Chce miecz �wietlny, z�odzieju.{11586}{11611}Chc� go z powrotem.{11615}{11668}Ju�!{11674}{11725}Nie mam go.|Przysi�gam.{11729}{11775}Pozby�em si� go.{11779}{11855}Prawie si� tym zabi�em.{11879}{11903}Co z nim zrobi�e�?{11907}{11936}Nie, nie.{11940}{11964}Nie pami�tam.{11968}{11983}Ty ma�y...{11987}{12043}Ahsoka!{12070}{12151}Niem�drze jest kra�� od Jedi.{12155}{12232}Jeste� za m�oda na Jedi.{12296}{12323}No daj spok�j.{12327}{12357}Dobra, dobra.{12361}{12402}Nazywa si� Movers.{12406}{12474}Tak, Nack Movers.{12480}{12515}Nack Movers?{12519}{12622}Jest bardzo niebezpieczny,|bardzo znany w �wiatku podziemnym.{12626}{12682}Tak, dok�adnie.|Tak.{12686}{12735}Sprzeda�em mu to, tak.{12739}{12797}Powinni�cie si� ba�.{12801}{12842}Dosta�em dobr� cen�.{12846}{12904}By� bardzo, bardzo zmotywowany.{12908}{12954}Mo�ecie go znale�� z jego dziewczyn�.{12958}{13059}Ma mieszkanie w wy�szej|wschodniej cz�ci tej szcz�liwej krainy.{13063}{13127}Za�o�� si�, �e teraz tam jest.|Zawsze tam jest.{13131}{13175}Mo�esz przesta� gada�.{13179}{13215}Dobra, zamykam si�.{13219}{13287}Przynajmniej wiesz,|gdzie jest tw�j miecz �wietlny.{13291}{13347}Tak, w r�kach mordercy.{13351}{13427}Tego w�a�nie si� ba�am.{13527}{13586}Mistrzu, musimy si� spieszy�.{13590}{13635}Cierpliwo�ci, m�oda.{13639}{13736}Martwisz si�, �e je�li ludzie zgin�|za spraw� twojego miecza �wietlnego,{13740}{13867}to b�dziesz odpowiedzialna za ich �mier�,|jakby� sama zada�a cios.{13891}{14007}Warto�ciowe zmartwienie, m�oda,|i ty musisz je rozwi�za�.{14092}{14113}Co?{14117}{14155}Co jest?{14159}{14241}Chyba dotarli�my na miejsce.{14323}{14379}O, nie.{14383}{14418}Niech zgadn�.{14422}{14455}Nack Movers.{14459}{14512}Rozs�dne przypuszczenie.{14516}{14575}Nie �yje.{14639}{14670}Poszli sobie?{14674}{14695}Kto?{14699}{14776}Ci, kt�rzy zabili Nacka.{14830}{14853}Kim jeste�?{14857}{14889}Ione Marcy.{14893}{14966}Wr�ci�am do domu|i znalaz�am go w takim stanie.{14970}{15011}Ione, wezwa�a� pomoc?{15015}{15049}Dlaczego si� chowa�a�?{15053}{15113}Ba�am si�.{15221}{15295}Wydaje si� przera�ona.{15340}{15423}Ale wyczuwam, �e co� jeszcze j� trapi.{15427}{15509}Przeszukam pozosta�e pokoje.{16020}{16084}Czas umiera�.{16103}{16128}Jak to dzia�a?{16132}{16161}M�j miecz �wietlny.{16165}{16227}Jeste� Jedi?{16831}{16868}Mistrzu Sinube, masz racj�.{16872}{16936}Znalaz�am intruza, ma m�j miecz �wietlny.{16940}{16995}To Terelianka!{16999}{17044}/I trudno j� dogoni�.{17048}{17130}Wi�c napastnik jest kobiet�?{17914}{17970}W ko�cu!{18255}{18347}Jestem pewny,|�e moja ma�a przyjaci�ka dogoni intruza.{18351}{18434}Nie masz czym si� przejmowa�.{18463}{18530}Tak, oczywi�cie.{18800}{18884}Tw�j przyjaciel, Nack,|nie by� dobrym wojownikiem, co?{18888}{18933}Albo zosta� otruty.{18937}{18957}Co?{18961}{19060}Najwyra�niej spotka� go|nieszcz�liwy ko�ca.{19064}{19173}Jest silniejszy|ni� przeci�tna istota, nie s�dzisz?{19186}{19246}Chyba tak.{19487}{19594}Powiedzia�a�, �e grupa ludzi zabi�a|twojego przyjaciela, Nacka Moversa.{19598}{19705}A moja Padawanka opisa�a|napastnika jako kobiet�.{19716}{19752}By�a grupa.{19756}{19803}Nie przyjrza�am si� za dobrze.{19807}{19960}Skontaktowa�em si� z w�adzami,|aby przyby�y tu i pomog�y ci z przyjacielem.{20001}{20072}Jeste� bardzo mi�y.{21111}{21272}/Bez w�tpienia Jedi robi� wszystko,|/aby zapewni� bezpiecze�stwo obywatelom.{21327}{21459}/Oskar�enia, �e wywo�ali Wojny Klon�w,|/aby da� sobie wi�cej w�adzy{21463}{21571}/nad rz�dem s� absurdalne|/i nie zgodz� si� z nimi.{21599}{21666}Powinna� usi���.{21675}{21822}Mog�a� by� wcze�niej zrozpaczona,|ale od ucieczki intruza jeste� bardziej nerwowa.{21915}{21948}Jestem zdenerwowana.{21952}{22053}Ta gehenna, kt�r� przesz�am.|Jest denerwuj�ca.{22057}{22137}/Hrabia Dooku i jego armia droid�w.{22141}{22183}/Aby wspomaga� wysi�ki Jedi w wojnie,{22187}{22328}/prosz� Senat o te nowe prawa,|/daj�ce wi�cej jurysdykcji obronie planetarnej.{22497}{22607}Jest jaki� pow�d,|dla kt�rego mo�esz by� zmartwiona?{22777}{22849}Nie ba�a� si�,|�e jeste� w nieb... [ Pobierz całość w formacie PDF ]