Stars-Moja miłość, Moje, PODKADY MUZYCZNE MP3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stars-Moja mi�o��1. Powiedz dzisiaj co mam z sob� zrobi�odej�� ju� na zawsze czy pozosta� tuczy zapomnie� o tych wszystkich chwilachw kt�rych da�a� kiedy� mi a odbierasz dzi�nigdy nie pozwol� nie odej�� dla mi�o�ci swejzosta� tu prosz� Ci� i wys�uchaj mnie bez gniewuRef.: Moja mi�o�� jest dla Ciebiemoje serce nie chce zmian Kochaniedla Ciebie zrobie wszystkotylko powiedz �e mnie chceszMoja mi�o�� jest dla Ciebiemoje serce nie chce zmian Kochaniedla Ciebie zrobie wszystkomoja mi�o�� jest dla Ciebie wci��2.jeste� zap�akana widz� to z mej mi�o�ci dobrze wiemale nie p�acz nie ja da Ciebie stworz� nowy �wiatb�dzie tak jak zechcesz Ty b�dzie tak od dzi�nigdy nie pozwol� nie p�aka� dla dziewczyny swejchyba �e w�a�nie tak b�dziesz p�aka� dzi� jak jaRef.: Moja mi�o�� jest dla Ciebiemoje serce nie chce zmian Kochaniedla Ciebie zrobie wszystkotylko powiedz �e mnie chceszMoja mi�o�� jest dla Ciebiemoje serce nie chce zmian Kochaniedla Ciebie zrobie wszystkomoja mi�o�� jest dla Ciebie wci��/x2mjuzickRef.: Moja mi�o�� jest dla Ciebiemoje serce nie chce zmian Kochaniedla Ciebie zrobie wszystkotylko powiedz �e mnie chceszMoja mi�o�� jest dla Ciebiemoje serce nie chce zmian Kochaniedla Ciebie zrobie wszystkomoja mi�o�� jest dla Ciebie wci��/x3 [ Pobierz całość w formacie PDF ]