Statystyka zadania zmiennosc1-4, Statystyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Zadanie 1(szereg szczegółowy)Wartości temperatur (w stopniach C) zaobserwowanych w dniu 18 lipca 2009 r. o godzinie 12.00 w miastachwojewódzkich były: 19, 24, 27, 27, 28, 29, 28, 29, 26, 19, 22, 25, 23, 25, 28, 26.Na podstawie powyższych informacji należy obliczyć podstawowe miary:•Zmienności (rozstęp, odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności, odchylenieprzeciętne, typowy obszar zmienności, kwartylowy obszar zmienności, odchylenie ćwiartkowe,pozycyjny współczynnik zmienności)•Asymetrii (wskaźnik asymetrii, kwartylowy wskaźnik asymetrii, trzeci moment centralny, klasyczno-pozycyjny współczynnik skośności, trzeci moment centralny standaryzowany),•Koncentracji (czwarty moment centralny, czwarty moment centralny standaryzowany, współczynnikkoncentracji)Dane (z poprzednich zadań):Średnia arytmetycznaMedianaKwartyl 1Kwartyl 3DominantaRozwiązanie:Obliczenia pomocnicze(xi)Xi21Rozstęp:XmaxXminRInterpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Odchylenie standardowe:S2= …………………………………………………………………………S = …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Klasyczny współczynnik zmiennościVS= …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Odchylenie przeciętned = …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Typowy obszar zmienności………………………Xtyp…………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Kwartylowy obszar zmienności…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….odchylenie ćwiartkoweQ…………………………………………………………………………2Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….pozycyjny współczynnik zmiennościVQ…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3Zadanie 2(szereg rozdzielczy punktowy)W dniu 20 kwietnia 2009 r. grupie studentów PWSZ w Koninie dano do rozwiązania zadanie ze statystyki. Czasrozwiązywania tego zadania (w minutach) przez poszczególne osoby został przedstawiony w poniższej tabeli.Na podstawie powyższych informacji należy obliczyć podstawowe miary:•••ZmiennościAsymetriiKoncentracjiDane (z poprzednich zadań):Średnia arytmetycznaMedianaKwartyl 1Kwartyl 3DominantaRozwiązanie:obliczenia pomocnicze:xin*n*n*n*nRozstęp:XmaxXminRInterpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Odchylenie standardowe:S2= …………………………………………………………………………4S = …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Klasyczny współczynnik zmiennościVS= …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Odchylenie przeciętned = …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Typowy obszar zmienności………………………Xtyp…………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Kwartylowy obszar zmienności…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….odchylenie ćwiartkoweQ…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….pozycyjny współczynnik zmiennościVQ…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]