Statystyka zadanie porownanie rozkladow, Statystyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Zadanie 5Dysponując informacjami na temat wieku klientów, którzy skorzystali z dwóch różnych ofert biurapodróży zlokalizowanego w Gdańsku, należy przeprowadzić kompleksową analizę porównawcząbadanych zbiorowości (tendencja centralna, zmienność, asymetria, koncentracja)24-2644226-2856628-30922930-32313532-34274734-36255636-38146438-4087940-42332Oferta 1Oferta 2Oferta 1Oferta 2Średnia arytmetyczna:Oferta 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Oferta 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Dominantah0c0n0ndn-1nd-1N+1Nd+1x0Oferta 1Oferta 2DInterpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….MedianaNrMe(k)Oferta 1Oferta 2Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….KwartyleNrQ (k)Oferta 1Q1Q3Q1x0h0c0n0nisk-1Cumn-1Qxhnnisk-1MeOferta 2Q3Interpretacja Kwartyl pierwszy……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Interpretacja Kwarty trzeci……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Rozstęp:XmaxOferta 1Oferta 2XminRInterpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Odchylenie standardowe:(Oferta 1) S = …………………………………………………………………………(Oferta 2) S = …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Klasyczny współczynnik zmienności(1) VS= …………………………………………………………………………(2) VS= …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Odchylenie przeciętne(1) d = …………………………………………………………………………(2) d = …………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Typowy obszar zmienności(1) ………………………Xtyp…………………………………………………(2) ………………………Xtyp…………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Kwartylowy obszar zmienności(1)…………………………………………………………………………(2)…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….odchylenie ćwiartkowe(1) Q…………………………………………………………………………(2) Q…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….pozycyjny współczynnik zmienności(1) VQ…………………………………………………………………………(2) VQ…………………………………………………………………………Interpretacja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Porównanie rozkładów:Tendencja centralna……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Zmienność……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Asymetria……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Koncentracja……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. [ Pobierz całość w formacie PDF ]