Stawki VAT w 2013 r, biblio vat 2012, vat 2013 Dodatki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BIULETYN
VAT
PREZENT DLA PRENUMERATORÓW
dwutygodnik
Stawki VAT w 2013 r.
Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza
zmiany w zakresie opodatkowania towarów i usług stawką 5% i 8%. Zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.
Przedstawiamy wykaz towarów i usług, na które stawka zostanie zmieniona:
Jak będzie
od 1 kwietnia
2013 r.
Jak
jest
Lp.
Rodzaj towaru lub usługi (symbol PKWiU)
Podstawa prawna
1.
Wełna szarpana
poz. 24 zał. nr 3 do ustawy
8%
23%
2.
Odpady zwierzęce surowe, niejadalne (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żo-
łądków, które nadal będą opodatkowane stawką 5%. Stawka VAT zostanie podniesiona m.in. na:
n
szczecinę i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inne szczeciny do wyrobu szczotek i pędzli,
odpadki takiej szczeciny lub sierści
n
kości (w tym słoniowe) i rdzenie rogów oraz proszek i odpady z tych produktów
n
skorupy żółwi, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby
poz. 24 zał. nr 3
i poz. 17 zał. nr 10
do ustawy
5%
23%
3.
Napoje bezalkoholowe, niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy, przy przygotowywaniu któ-
rych wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego
naparu w przygotowywanym napoju – PKWiU ex 11.07.19.0.
Są to kawy typu latte, cappuccino itp.
poz. 31 zał. nr 10
i poz. 52 zał. nr 3 do ustawy o VAT
5%
23%
Obrusy i serwety – wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozo-
stałych tkanin – PKWiU ex 13.92.13.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
4.
Narzuty i kapy na łóżka – PKWiU ex 13.92.16
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
5.
6.
Wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe) – PKWiU
ex 13.99.11.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
Biuletyn VAT nr 24/2012
 Jak będzie
od 1 kwietnia
2013 r.
Jak
jest
Lp.
Rodzaj towaru lub usługi (symbol PKWiU)
Podstawa prawna
Odzież wierzchnia stanowiąca wyrób rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowego, z wy-
jątkiem używanej odzieży – PKWiU ex 14.13.
Są to m.in.: płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, sukienki, spódnice, spodnie itp.
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
7.
8%
1
8.
Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpi-
crut i lasek – PKWiU ex 15.12.11.0.
Jest to sprzęt przeznaczony dla zwierząt, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry futer-
kowej, tkanin i innych materiałów, taki jak: siodła i uprzęże (włącznie z lejcami, uzdami i po-
stronkami) dla zwierząt pod siodło, pociągowych i jucznych, nakolanniki, końskie okulary i buty,
dekoracyjne czapraki dla zwierząt cyrkowych, kagańce dla wszelkich zwierząt, obroże, smycze
i czapraki dla psów i kotów, derki pod siodło, poduszki do siodeł i juki, derki o specjalnym kształ-
cie dla koni, ubrania dla psów
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
8%
1
9.
Beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego – PKWiU ex 16.24.12.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
8%
1
10.
Deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i ku-
chenne – PKWiU ex 16.29.12.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
Galanteria dekoracyjna z drewna – PKWiU ex 16.29.13.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
11.
12.
n
wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toale-
towego itp.)
n
przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce itp.)
– sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 16.29.25.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
13.
n
wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny
n
galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej
n
wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymienione
n
łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby
– sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 16.29.25.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
Biuletyn VAT nr 24/2012
 Jak będzie
od 1 kwietnia
2013 r.
Jak
jest
Lp.
Rodzaj towaru lub usługi (symbol PKWiU)
Podstawa prawna
Artykuły z papieru i tektury, takie jak:
n
wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej
n
wycinanki ludowe i artystyczne
– sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 17.29.19.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
14.
15.
Wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej z tworzyw sztucznych – PKWiU ex 22.29.29.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
16.
Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 23.41.12.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
8%
1
17.
Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby sklasyfikowane pod symbolem
PKWiU ex 23.41.13.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
8%
1
18.
Militaria – PKWiU 25.71.15.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
8%
1
19.
Wyroby kowalstwa artystycznego z metali nieszlachetnych – PKWiU ex 25.99.29.0
Są to m.in.:
n
tace, dzbanki, półmiski, pokrywki kufli do piwa, z cyny
n
okapy dachowe, rynny, w tym rynny zagłębione, z cynku
n
ramy drzwi lub okien, z cynku
n
balustrady, poręcze, z cynku
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
8%
1
20.
Strunowe instrumenty muzyczne, smyczkowe – PKWiU ex. 32.20.12.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
8%
1
21.
Części i akcesoria do instrumentów muzycznych – PKWiU 32.20.20.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie – PKWiU 32.40.11.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
22.
23.
Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej zaliczane do
wyrobów świątecznych, festiwalowych, karnawałowych lub innych służących rozrywce, włączając
akcesoria do sztuk magicznych i żartów – PKWiU ex 32.99.51.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
8%
1
23%
8%
1
24.
Rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej sklasyfikowane pod symbolem
PKWiU ex 32.99.59.0
art. 1 pkt 64 lit. c) ustawy zmieniającej
23%
Biuletyn VAT nr 24/2012
 Jak będzie
od 1 kwietnia
2013 r.
Jak
jest
Lp.
Rodzaj towaru lub usługi (symbol PKWiU)
Podstawa prawna
Produkcja programów telewizyjnych – PKWiU ex 59.11.1
art. 1 pkt 64 lit. d) ustawy zmieniającej
8%
2
23%
25.
26.
Usługi związane z projekcją filmów – PKWiU ex 59.14.10.0
art. 1 pkt 64 lit. d) ustawy zmieniającej
8%
2
23%
8%
2
27.
Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo – PKWiU ex 59.20.1
art. 1 pkt 64 lit. d) ustawy zmieniającej
23%
8%
2
28.
Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych – PKWiU ex 59.20.2
art. 1 pkt 64 lit. d) ustawy zmieniającej
23%
8%
2
29.
Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż okre-
ślone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT – PKWiU ex 60
art. 1 pkt 64 lit. d) ustawy zmieniającej
23%
8%
2
23%, 8%
3
30.
Usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.10.5
art. 1 pkt 64 lit. e) ustawy zmieniającej
31.
Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci tele-
komunikacyjnej ruchomej – wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.30.10.0
art. 1 pkt 64 lit. f) ustawy zmieniającej
8%
2
23%, 8%
3
32.
Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych
i telewizyjnych za pośrednictwem satelity – wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej – PKWiU
ex 61.30.10.0
art. 1 pkt 64 lit. f) ustawy zmieniającej
8%
2
23%, 8%
3
8%
2
23%, 8%
3
33.
Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity – wyłącznie usłu-
gi radia i telewizji kablowej – PKWiU ex 61.30.20.0
art. 1 pkt 64 lit. f) ustawy zmieniającej
1
Do 31 marca 2013 r. warunkiem zastosowania stawki 8% jest posiadanie atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.
2
Stawka 8% nie miała zastosowania do usług promocyjnych i reklamowych, do których stosujemy stawkę 23%.
3
Stawkę 8% będziemy stosować do usług innych niż usługi elektroniczne, polegających na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu
przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych. Dla zastosowania stawki 8% nie będzie miał znaczenia symbol PKWiU, pod jakim usługa została
sklasyfikowana. Stawka 8% nie będzie miała jednak zastosowania do usług:
n
polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie,
n
reklamowych i promocyjnych,
do których będziemy stosować stawkę 23%.
Przygotuj się na inne zmiany w VAT!
Pamiętaj o przedłużeniu
prenumeraty „Biuletynu VAT”
Zadzwoń:
22 761 30 30
Biuletyn VAT nr 24/2012
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]