Stdys-sprawozdanieuzpełnione, pwr, chemia nieorganiczna sprawozdania, chemia sprawozdanie stała dysocjacji

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Podstawy Chemii NieorganicznejSprawozdaniekod kursu:CHC012001 lWYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJISŁABEGO ELEKTROLITUNazwiskoprowadzącego kursImię i nazwiskoNr indeksuOcenaDoświadczenie 1. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu HAStężenia roztworów używanych w doświadczeniu:C0CH3COOH= ____0,20_____mol/dm3C0CH3COONa= ___0,20____mol/dm3Pomiar pH serii roztworów buforowych:Lp123456789VHA[cm3]18,016,014,012,010,08,06,04,02,0VNaACHACNaA33[cm ] [mol/dm ] [mol/dm3]2,04,06,08,010,012,014,016,018,00,180,160,140,120,100,020,040,060,080,100,120,14pH[pomiar]3,693,964,184,384,564,744,945,19[H+][mol/dm3]0,000204KaKa- Kaśr0,0000227 -0,00000360,0001090,00002750,00000120,0000661 0,0000283 0,00000200,0000417 0,0000278 0,00000150,00002750,00002750,00000120,080,060,040,020,0000182 0,00002730,00000100,0000115 0,00002680,00000050,160,180,000006460,0000260-0,00000030,00000251 0,0000226 -0,0000037Średnia wartość Ka=0,00002635,60Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Wykres log([H+]*cNaA) = f(log(cHA))Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu HA-4.00-4.20-4.40-4.60-4.80log([H+]*Cs)-5.00-5.20-5.40-5.60-5.80-6.00-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00log(Ca) [ Pobierz całość w formacie PDF ]