Stech z, 1 rok mechatronika imir agh, Chemia WIMiR AGH imir, Wisła materiały instrukcje imir agh

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a. zawartość procentową chloru w kwasie chlorowym (I) i
b. stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 1000g roztworu 10g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a. zawartość procentową chloru w kwasie chlorowym (III) i
b. stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 1000g roztworu 5.0g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a. zawartość procentową chloru w kwasie chlorowym (V) i
b. stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 3500g roztworu 15.0 g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a. zawartość procentową chloru w kwasie chlorowym (VII) i
b. stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 75 g roztworu 5.0 g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a. zawartość procentową chloru w kwasie chlorowodorowym i
b. stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 350g roztworu 7.5 g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a) zawartość procentową azotu w azotanie (III) amonu i
b) stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 50.0 g wody 7.5g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a) zawartość procentową azotu w wodorotlenku amonu i
b) stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 125 g wody 5.0g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a) zawartość procentową azotu w azotanie(V) amonu i
b) stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 750 g wody 15.0 g tego związku.
Zadanie typu 1
. Proszę obliczyć:
a) zawartość procentową azotu w wodorku azotu i
b) stężenie procentowe roztworu, który zawiera w 105 g wody
0.5 g tego związku.
Zadanie typu 2
. Proszę uzgodnić:
a. reakcję zobojętniania wodorotlenku żelaza (III) kwasem siarkowym (IV) oraz
b. podać liczbę moli i gramów wody powstałej w wyniku tej reakcji:
Zadanie typu 2
. Proszę uzgodnić:
a. reakcję zobojętniania wodorotlenku żelaza (III) kwasem siarkowym (VI) oraz
b. podać liczbę moli i gramów wody powstałej w wyniku tej reakcji.
Zadanie typu 2
. Proszę uzgodnić:
a. reakcję zobojętniania wodorotlenku żelaza (III) kwasem siarkowodorowym oraz
b. podać liczbę moli i gramów wody powstałej w wyniku tej reakcji:
Zadanie typu 2
. Proszę uzgodnić:
a. reakcję zobojętniania wodorotlenku żelaza (II) kwasem fosforowym (V) oraz
b. podać liczbę moli i gramów wody powstałej w wyniku tej reakcji:
Zadanie typu 2
. Proszę uzgodnić:
a. reakcję zobojętniania wodorotlenku żelaza (II) kwasem fosforowym (III) oraz
b. podać liczbę moli i gramów wody powstałej w wyniku tej reakcji:
Zadanie typu 2
. Proszę obliczyć liczbę moli i gramów wody, która powstaje w reakcji zobojętniania
wodorotlenku glinu (III) kwasem siarkowodorowym
Zadanie typu 2
. Proszę obliczyć liczbę moli i gramów wody, która powstaje w reakcji
zobojętniania wodorotlenku cyny (IV) kwasem fluorowodorowym
Zadanie typu 2
. Proszę obliczyć liczbę moli i gramów wody, która powstaje w reakcji
zobojętniania wodorotlenku cyny (IV) kwasem ortofosforowym (V)
Zadanie typu 2
. Proszę obliczyć liczbę moli i gramów wody, która powstaje w reakcji
zobojętniania wodorotlenku chromu (III) kwasem siarkowym (IV)
Zadanie typu 3
. Proszę podać nazwy następujących związków:
a. K
2
CrO
4
____________________________________________________________________
b. (NH
4
)
2
SnO
3
____________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę podać nazwy następujących związków:
a. KCrO
2
____________________________________________________________________
b. NH
4
SnO
2
____________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę podać nazwy następujących związków:
a. Cs
3
AsO
3
___________________________________________________________________
b. (NH
4
)
2
MnO
4
______________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę podać nazwy następujących związków:
a. (NH
4
)
3
MnO
4
____________________________________________________________________
b. CrF
2
_______________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę podać nazwy następujących związków:
a. (NH
4
)
3
MnO
4
____________________________________________________________________
b. CrF
2
_______________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę nazwać następujące związki:
a. As
2
S
5
__________________________________________________________________________
b. CrPO
4
_________________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę nazwać następujące związki:
a. As
2
Se
5
_________________________________________________________________________
b. CrBO
3
_________________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę nazwać następujące związki:
a. NaClO
4
________________________________________________________________________
b. ZnSe
__________________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę nazwać następujące związki:
a. Ca(ClO
2
)
2
______________________________________________________________________
b. Cr
2
S
3
_________________________________________________________________________
Zadanie typu 3
. Proszę nazwać następujące związki:
a. CsClO_________________________________________________________________________
b. PbS
2
_________________________________________________________________________
[ Pobierz całość w formacie PDF ]