Stechiometria część D - zadania, nieorganiczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Część IV. Reakcje substratów zmieszanych w stosunku stechiometrycznym i
niestechiometrycznym
Zadanie 1
. Na stop glinu i cyku o masie 1g podziałano stężonym NaOH otrzymując 1,12dm
3
wodoru (warunki normalne). Oblicz skład procentowy stopu.
Metoda rozwiązania:
2Al. + 2NaOH + 6H
2
O → 2Na[Al.(OH)
4
] + 3H
2
2 mole + 2mole + 6moli → 2 mole + 3mole
2x27g + 2mole + 6moli → 2mole + 3x22,4dm
3
Zn + 2NaOH + 2H
2
O → Na
2
[Zn(OH)
4
] + H
2
1mol + 2 mole + 2mole → 1mol + 1mol
65g + 2mole + 2mole → 1mol + 22,4dm
3
- masa glinu w stopie – x, objętość wodoru wypartego przez glin - y
- masa cynku w stopie 1g – x, objętość wodoru wypartego przez cynk 1,12dm
3
– y.
54g Al. ------ 67,2dm
3
H
2
65g Zn --------- 22,4dm
3
x ------------ y 1g – x ------------1,12dm
3
- y
----------------------------- -------------------------------
x = 0,8yg/dm
3
22,4gdm
3
– x22,4dm
3
= 72,8g – y65g
- w drugim równaniu (z drugiej proporcji) za x podstawiamy 0,8yg/dm
3
, po rozwiązaniu
równania y = 1,07dm
3
.
- obliczenie masy glinu w stopie 54g ------- 67,2dm3
x ----------- 1,07dm3
-------------------------
x= 0,859g = 0,86g glinu w stopie
1 g stopu – 100%
0,86gAl – x
----------------------
x = 86%,
procentowy udział cynku; 100% - 86% = 14%.
Zadanie do samodzielnego rozwiązania
Mieszaninę BaCO
3
i CaCO
3
o masie 2,97g wyprażono w płomieniu palnika. Otrzymany CO
2
zajął w warunkach normalnych objętość 0,448 dm
3
. Podaj skład mieszaniny w procentach
masowych.
Uwaga; zadanie należy rozpocząć od ułożenie równań chemicznych termicznego rozkładu
tych soli i ich interpretacji (mieszana: masowo-molowo-objęstościowa; patrz zadanie 1)
CaCO
3
→ CaO + CO
2
;
BaCO
3
→ BaO + CO
2
.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]