Stechiometria - wykład, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I stopnia, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stechiometria
Nauka o ilościach materiałów
zużywanych i otrzymywanych w
reakcjach chemicznych
Pojęcie mola
Liczba atomów zawarta w 12 g czystego
12
C.
1 mol = 6.022
×
10
23
Liczba Avogadry
Masa molowa/masa atomowa
masa 1 mola związku
CO
2
= 44.01 g/mol
masa jednej cząsteczki
CO
2
= 44.01 a.j.m.
Implikacje definicji mola
Przykład 1 Przeliczenie a.j.m.

gram
1 a.j.m. – 1/12 masy 1 atomu
12
C
masa 1 mola
12
C – 12 g/mol
1 mol N=6.022

10
23
atomów
12
C
1
atom

12
0
g
mol
m
atom
=
=
1
99

10

23
g
1
atomów
6
022
10
23
mol
1
.
99

10

23
g
1
a.j.m
.
=
=
1
.
66

10

24
g
12
.
.
.

Wyznaczanie liczby Avogadry
Prawo Avogadry:
dla dowolnego gazu przy
p=const i T=const

V=const i N=const
Wyznaczanie liczby Avogadry
doświadczenie Rutheforda
Ra
α
licznik
Neutralizacja
α
Pomiar V He
Liczba zliczeń
N
α
=3.225

10
18
Objętość He
V
He
= 0.1200 cm
3
T=0
o
C
Wyznaczanie liczby Avogadry
C + O
2

CO
2
def. mola
12.01 g
C (miesz. izotopów)
O
2
O
2
spalanie
wymrażanie
pomiar V CO
2
0
1200
cm
3
3
225

10
18
prawo
Avogadry
=
Objętość CO
2
V
CO2
= 22.400 cm
3
22
400
cm
3
N
N
=
6
.
022

10
23
T=0
o
C
Język symboli - atomy
Z
A
X
Z – masa atomowa
A – liczba atomowa
Prepared by Swanson Technologies
www.swansontec.com
.
.
.
Język symboli - cząsteczki
Liczba atomów
w cząsteczce homoatomowej
O
2
, S
8
w cząsteczce heteroatomowej
Ca
3
(PO
4
)
2
lub Ba(OH)
2
Ładunek jonu
Ca
2+,
S
2-
Wizualizacja cząsteczek
H
2
O
freeware
[ Pobierz całość w formacie PDF ]