Step.Brothers.2008.TC.RMVB-ZG, Wszystko inne, Napisy do filmów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{345}{431}t�umaczenie: zacharLecter|<<KinoMania SubGroup>>{437}{518}korekta: drooido, omickal|<<KinoMania SubGroup>>{589}{698}"RODZINA JEST TAM, GDZIE NASZ NAR�D|ZNAJDUJE NADZIEJ�,{702}{824}"GDZIE SKRZYD�A NIOS� MARZENIA."|GEORGE W. BUSH{1725}{1821}- Cze��, Brennan.|- Ogl�dam to co�...{1825}{1871}- Wychodz�.|- ... z t� pani�.{1875}{1910}Wracam o jedenastej.{1914}{1952}- Pa, mamo.|- Pa.{1975}{2066}Bioderka powolutku do g�ry.{2206}{2302}Dale, wychodz� na konferencj�.{2306}{2386}- Zostawi�e� pieni�dze na pizz�?|- 20$ le�y na stole.{2390}{2477}- �adnej p�atnej telewizji.|- A skrzyde�ka z kurczaka?{2481}{2552}- Ob�dziesz si�.|- Nie starczy mi!{2556}{2665}Implant s�uchowy RTI|to prze�omowe urz�dzenie,{2671}{2767}jako �e sam przetwarza d�wi�k|przez procesor mowy.{2771}{2872}Najlepsze w nim jest to,|�e posiada zewn�trzny procesor,{2876}{2933}kt�ry mie�ci si� za uchem,{2937}{3045}co eliminuje potrzeb� wk�adania|twarzy pomi�dzy ten biust.{3102}{3225}Przepraszam, dziwnie si� czuj�,|jak nigdy dot�d.{3258}{3339}Jestem Robert, gram w racquetball|i kolekcjonuj� monety.{3343}{3387}S�odki Jezu, kocham|korea�sk� kuchni�.{3391}{3448}Nancy Huff, umiem zrobi�|kurczaka Tandoori,{3452}{3508}Co roku wsp�pracuj� z MPR.{3512}{3614}Kocham filmy z Robem Reinerem,|kt�re zmieni�y moje �ycie.{3618}{3710}Mam ��d�, chc� op�yn�� �wiat|po przej�ciu na emerytur�.{3714}{3729}Kocham morze!{3733}{3794}Mam mercedesa i 40-letniego|syna o imieniu Dale,{3798}{3854}kt�ry wci�� mieszka w domu.{3858}{3904}- Co powiedzia�e�?|- Wiedzia�em...{3908}{4046}Mam 39-letniego syna, Brennana,|kt�ry wci�� ze mn� mieszka.{4264}{4431}Dzi�kuj� wszystkim za przybycie|w tym wspania�ym dniu.{4435}{4510}Chcia�bym wznie�� toast.{4514}{4647}Dale, chc� ci� powita� w naszym domu|z otwartymi r�kami.{4651}{4750}- Jeste� sko�czony.|- Do diaska, Dale!{4754}{4850}Jak wiecie, m�j m�odszy syn, Derek,|nie m�g� przyjecha�,{4854}{4904}bo musia� pilnie wyjecha� na ryby.{4908}{5043}M�j drugi syn, Brennan,|mia� zamieszka� sam,{5054}{5188}ale straci� prac� w zoologicznym,|wi�c zamieszka z nami.{5210}{5281}Nie wywalili mnie,|pos�ali na bezp�atny urlop.{5285}{5346}Ale dla ciebie to �adna r�nica.{5351}{5462}Cztery razy m�wi�em,|�e nie chc� �ososia!{5525}{5606}Ten �lub to chujnia!{5682}{5752}Kto� jest nie w sosie.{5756}{5827}Nie b�d� m�wi� mu "tato".{5831}{5927}Masz 39 lat, wcale od ciebie|tego nie oczekuj�.{5931}{5992}Nigdy tak nie powiem.{5996}{6067}Nawet jak b�dzie si� pali�.{6072}{6143}Oby mi nie zaszed� za sk�r�...{6147}{6193}Bo zajebi� skurwielowi.{6197}{6243}Jezu, Brennan.{6247}{6342}M�wi� tylko, �e rozwa�a�em|za i przeciw.{6346}{6499}Wiem, �e jeste� �onaty, ale to nie znaczy,|�e oni musz� tu mieszka�.{6562}{6658}Nadszed� czas na zmiany|dla nas obu.{6662}{6792}Jeste�my m�czyznami,|co wi��e si� z paroma rzeczami.{6803}{6899}Lubimy sra� przy otwartych drzwiach,|gadamy o cipkach,{6903}{6973}Uprawiamy hazard i robimy|domow� suszon� wo�owin�.{6977}{7073}Tacy ju� jeste�my,|a teraz koniec z tym.{7077}{7148}Ani razu nie robili�my|�adnej z tych rzeczy.{7153}{7214}Do jakiej szko�y medycznej chodzi�?{7221}{7334}North Western i Johns Hopkins.|Zadowolony?{7338}{7354}Nie.{7368}{7460}To bardzo presti�owe szko�y.{7468}{7539}Pali�em traw� z Johnnym Hopkinsem.{7543}{7604}Nie znasz �adnego|Johnny'ego Hopkinsa.{7608}{7670}Byli tam Johnny Hopkins|i Slone Cattery.{7674}{7744}Dzie� w dzie� jaraj� to g�wno.{7748}{7819}Obczaj to tato.{7824}{7895}Nancy widzi mnie wychodz�cego|spod prysznica.{7899}{7935}Postanawia podej��.{7939}{8069}Mam pi�kne, bujne ow�osienie|od klatki po jaja.{8095}{8291}Patrzy na mnie i m�wi, "Mia�am|starego byka, pora na tego byczka."{8295}{8417}- A potem �apie mnie za siusiaka.|- Zamknij ryj!{8695}{8800}- Chod�, Brennan.|- Tu mi si� podoba.{8820}{8891}- Jeste�.|- Cze��.{8895}{8966}Pi�knie wygl�dasz w ciuchach|do przeprowadzek.{8970}{9061}- Jak by�o?|- Bez problemu.{9110}{9171}Gdzie Brennan?{9175}{9271}Siedzi w aucie.|Droga by�a ci�ka.{9276}{9347}- Robert, co si� dzieje?|- Cze��, Don.{9351}{9422}- To twoja �ona Nancy?|- Tutaj.{9426}{9497}Mog� przyj�� wieczorem|dotkn�� twojej twarzy?{9501}{9571}- Jasne.|- Dzi�ki. Do zobaczenia.{9575}{9634}Noga!{9810}{9852}- Cze��, Dale.|- Cze��, Nancy.{9856}{9927}- Zrobisz mi kanapk�?|- Jasne.{9931}{10028}Nie. Dale dopiero co jad�.|Sprawdza ci�.{10032}{10075}- Rozumiem.|- Jestem g�odny.{10079}{10215}- Sp�jrz, co masz w r�ce.|- To nie by�by �aden problem.{10803}{10878}- Cze��.|- Cze��.{10893}{10964}- Jestem Brennan.|- A ja Dale.{10968}{11045}Ale mo�esz mi m�wi� Smok.{11049}{11133}A ty mi Nocny Jastrz�b.{11674}{11739}Nie siorb.{11880}{11963}Nie dawaj tyle keczupu.{11980}{12026}- Tyle lubi�.|- Przesta�.{12030}{12109}Gdzie ostatnio pracowa�e�?{12171}{12237}Prowadzi�em dru�yn� baseballow�.{12245}{12336}- Ma�a liga?|- Liga marze�.{12521}{12632}- Co si� tak patrzysz?|- Nie b�d� taki konfrontacyjny.{12636}{12697}To nie ja si� gapi�.{12702}{12827}Brennan, s�ysza�em,|�e pracowa�e� w PetSmart.{12842}{12913}- Zgadza si�, panie Doback.|- M�w mi Robert.{12917}{13012}- Zgadza si�, Robin.|- Robert.{13067}{13162}Brennan jest bardzo utalentowany.{13167}{13228}�adnie �piewa.{13233}{13318}- Naprawd� �adnie.|- Jak bardzo?{13323}{13412}Nazywali mnie muzycznym|objawieniem mojej generacji.{13416}{13462}Ludzie, kt�rzy mnie s�yszeli.{13467}{13493}Tak bardzo.{13498}{13594}Problem w tym, �e Brennan|bardzo...{13598}{13693}kaprysi odno�nie tego,|przed kim �piewa.{13698}{13768}Ja by�am tego �wiadkiem|tylko dwa razy.{13773}{13843}Zabawne, ja te� umiem �piewa�.{13847}{13893}Mog� nawet teraz za�piewa�.{13899}{13969}/ Je�li chcesz wyliza� mi jaja /{13974}{14018}/ To wpadnij do mnie, kolego /{14022}{14068}/ To moja kroczowa impra /{14072}{14202}/- Mo�e by� tak wi�c possa� te klejnoty /|- Przesta�!{14207}{14299}Pi�knie. Pami�tam, kiedy ja|wypi�em pierwsze piwo.{14303}{14399}Ale �mieszne. Lepsze grypsy|zna�y dinozaury.{14404}{14495}Przesta�cie.|Uspok�jcie si�.{14510}{14560}Nic si� nie sta�o.{14584}{14687}- Czemu pierwszy mia�em przesta�?|- Wiecie co, mo�e...{14692}{14705}Ch�opaki...{14709}{14805}Ustalmy, co ze spaniem.|B�dzie inaczej,{14810}{14905}poniewa� Dale nie udost�pni|swojej pracowni perkusyjnej,{14910}{14980}oznacza to, �e b�dziecie spali|w jednym pokoju.{14984}{15055}- Tylko tymczasowo.|- Mamo, nic nie m�wi�a�.{15060}{15155}To b�dzie ekscytuj�ca przygoda.{15159}{15205}Poka�esz pok�j, Dale?{15210}{15295}Poka�esz, gdzie mo�e|wstawi� swoje rzeczy?{15300}{15345}Bardzo to mi�e, dzi�kuj�.{15350}{15376}Dobranoc.{15380}{15476}Fajnie by by�o, gdyby w domu|by�y �wie�e owoce{15480}{15592}i czekoladowe chrupki na nale�nikach.|Zapisz, �eby nie zapomnie�.{15597}{15677}- Poka� ten pok�j.|- Bycie mam� zobowi�zuje.{15682}{15764}- Dobranoc.|- Dobranoc.{15780}{15886}- Dobranoc, panie Doback.|- Dobranoc.{16056}{16126}Par� zasad w domu.{16130}{16251}Podpisuj swoje ulubione jedzenie,|bo zostanie wyrzucone.{16255}{16294}Przeze mnie.{16302}{16401}Dom zosta� wybudowany w 1825|przez Journal Castor.{16407}{16476}Zobacz sobie ten pok�j.{16481}{16492}St�j.{16497}{16526}Ani kroku.{16530}{16601}- Widzisz ten pok�j?|- Tak.{16605}{16632}Oto jak b�dzie:{16636}{16732}To moje biuro|i laboratorium bit�w.{16737}{16757}Zrozumiano?{16761}{16935}To jedyna obowi�zuj�ca zasada:|nigdy, przenigdy nie tykaj perkusji.{16958}{17013}- Kapujesz?|- Nie wchodzi�...{17018}{17062}- Nie dotyka�!|- Spoko.{17066}{17188}To nie by� m�j najwy�szy ton.|Nie chcia�by� go us�ysze�.{17193}{17273}Bierz manatki.|Idziemy do pokoju.{17441}{17475}Kochanie!{17480}{17578}Chyba znalaz�em archipelag,|na kt�ry pop�yniemy po Nowej Zelandii.{17582}{17628}Wspaniale.{17638}{17754}Chcia�abym ci� o co� zapyta�...{17839}{17939}Dlaczego Dale|si� nie wyprowadzi�?{17963}{18059}On nigdy nie akceptowa�|moich osi�gni��.{18064}{18109}Rzuci� studia na pierwszym roku,{18114}{18184}twierdz�c, �e do��czy|do rodzinnego interesu.{18189}{18234}Przecie� jeste� lekarzem.{18238}{18359}M�wi�em mu o tym, ale on uwa�a�,|�e wszystko to kwestia znajomo�ci.{18364}{18434}Nie wiem, czemu s�dzi,|�e wszystko mu si� nale�y.{18439}{18484}Mo�e to przez odej�cie|jego matki.{18489}{18609}A Brennan? Z tego, co m�wi�a�,|m�odszy brat Derek odni�s� sukces.{18614}{18701}Ci�ko zni�s� m�j rozw�d.{18713}{18834}Poza tym, pewnego razu, gdy Brennan|mia� 17 lat, a Derek 14,{18845}{18939}Brennan postanowi� wzi�� udzia�|w konkursie talent�w...{18945}{19030}Za�piewa� piosenk� ze starego|musicalu o piratach.{19034}{19143}Ale Derek nam�wi� swoich|kumpli, by �piewali,{19149}{19195}"Brennan ma cipenisa."{19200}{19270}/ Brennan ma cipenisa./{19275}{19415}W ko�cu widownia a nawet|wredniejsi rodzice zacz�li �piewa�,{19430}{19482}"Brennan ma cipenisa."{19497}{19601}Przyznaj�, �e przez moment|te� mnie to bawi�o.{19607}{19677}Potem Brennan ju� nigdy|nie za�piewa�.{19682}{19800}Konkurs wygra� Derek|za piosenk� Ice Ice Baby.{19905}{19977}- �wietny kawa�ek.|- Racja.{19987}{20064}- Nie �pisz?|- Nie.{20186}{20301}Wiedz, �e ci� nienawidz�...|i m�j tata te�.{20352}{20423}No i bardzo dobrze.{20427}{20473}Bo zgadnij co.{20477}{20523}Te� ci� nienawidz�.{20527}{20595}Ten dom jest lipny.{20600}{20722}Mieszkasz tu tylko dlatego,|bo razem z tat� uznali�my,{20727}{20823}�e twoja mama to laska|i warto j� podupczy�.{20827}{20898}A w mi�dzyczasie wy�yjemy si�|na niedorozwoju.{20902}{20963}- Jakim niedorozwoju?|- Na tobie.{20967}{21027}- Nie m�w tak!|- Zamknij si�.{21031}{21078}Obudzisz tat� i dostan� szlaban.{21083}{21129}Sam si� zamknij!{21133}{21204}Ty i twoja mama|jeste�cie durniami.{21208}{21253}To dom uczonych lekarzy.{21257}{21328}Nie jeste� le... [ Pobierz całość w formacie PDF ]