Stephenie Meyer - 'Przed świtem' (wersja nieoficjalna)-1, S. Meyer saga Zmierzch

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STEPHENIEMEYER
PRZEDŚWITEM
(tytułoryginalny:„BreakingDawn”)
przekładnieoficjalny:Evergreen&TeamTwilight
2
SpisTreści
KsięgaPierwsza
1.Zaręczona.
2.Długanoc.
3.Wielkidzień.
4.Gest.
5.WyspaEsme.
6.Rozrywki.
7.Niespodziewany.
KsięgaDruga
8.Czekającnarozpoczęcietejprzeklętejwalki.
9.Byłempewienjakcholera,Ŝeniezobaczęczegośtakiego.
10.Dlaczegopoprostunieodszedłem?Oh,tak.Bojestemidiotą.
11.DwieszczytowepozycjezListyRzeczy,KtórychNigdyNieChcę
Zrobić.
12.Niektórzynierozumiejąokreślenia„niemilewidziany”.
13.Dobrze,ŜemamsilnyŜołądek.
14.JeślidręcząCięwyrzutysumieniazato,Ŝebyłeśniemiływ
stosunkudowampirów,tonaprawdęzłyznak.
15.Tiktaktiktaktiktak.
16.Zbytwieleinformacji.
17.Jakwyglądam?JakczarnoksięŜnikzKrainyOZ?Potrzebnyci
mózg?Potrzebneciserce?Proszębardzo.Weźmoje.Weź
wszystko,coposiadam.
18.Braksłów.
KsięgaTrzecia
19.Płonąc.
20.Nowa.
21.Pierwszepolowanie.
22.Obiecał.
23.Wspomnienia.
24.Niespodzianka.
25.Przysługa.
26.Błyszcząc.
3
27.PlanypodróŜne.
28.Przyszłość.
29.Ucieczka.
30.Zniewalająca.
31.Utalentowana.
32.Spółka.
33.Fałszerstwo.
34.Zadeklarowani.
35.Ostatecznytermin.
36.śądzakrwi.
37.Kombinacje.
38.Siła.
39.IŜylidługoiszczęśliwie.
4
KsięgaPierwsza
~*~
Bella
~*~
„Dzieciństwonietrwaodurodzeniadookreślonegowiekuaniwjakimś
ustalonymczasie.
Dzieckostajesiędorosłymiodkładanabokdziecięcesprawy.
Dzieciństwojestkrólestwem,wktórymniktnieumiera.”
EdnaSt.VincentMillay
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]