Stephenson Neal - Peanatema, książki, Stephenson Neal(1)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Neal Stephenson
PEANATEMA
Przełożył Wojciech Szypuła
Wydawnictwo Mag
2009
Tytuł oryginału:
Anathem
Copyright © 2008 by Neal Stephenson
Copyright for the Polish translation © 2009 by Wydawnictwo MAG
Redakcja:
Sylwia Sandowska-Dobija
Korekta:
Urszula Okrzeja
Ilustracja i opracowanie graficzne okładki:
Irek Konior
Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Tomek Laisar Fruń
ISBN 978-83-7480-126-3
Wydanie I
Wydawnictwo MAG
ul. Krypska 21 m. 63, 04-082 Warszawa
tel./fax (0-22) 8134743
e-mail:
Wydanie elektroniczne:
by
lille
,
2010
Formaty pliku: rtf/pdf
Moim rodzicom
Spis treści
Peanatema
(1) W protorthyjskim: poetycka lub muzyczna inwokacja do
Naszej Matki Hylaei, która od czasów Adrakhonesa jest szczytowym momentem
codziennej liturgii (stąd skrócona forma fluksyjska
pean
, oznaczająca pieśń o
wielkim ładunku emocjonalnym, zwłaszcza taką, która zachęca słuchaczy do
wspólnego śpiewania).
Uwaga:
W tym znaczeniu
p.
jest słowem przestarzałym i
używanym wyłącznie w kontekście rytualnym, kiedy nie zachodzi ryzyko
pomylenia ze znacznie powszechniejszym znaczeniem 2. (2) W noworthyjskim:
ryt, w którym niereformowalny fraa lub niereformowalna suur zostają usunięci z
matemu, a ich prace trafiają do spisu ksiąg zakazanych (stąd skrócona forma
fluksyjska
anatema
, oznaczająca potępienie poglądów i idei uważanych za
niemożliwe do zaakceptowania). Patrz także:
Odrzucenie.
- S
ŁOWNIK
, wydanie czwarte, 3000 p.r.
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]