sterbox, Automatyka, sterbox

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Sterownik sieciowy
Wersja 2.0.7 E
Autor Z.Czujewicz
Strona 1
 Spis treści
Na skróty......................................................................................................................................3
1. Wersje urządzenia....................................................................................................................3
2. Sposób podłączenia..................................................................................................................3
2.1. Obudowa T – na szynę 35mm (TS35) PN-EN 60715.....................................................3
2.2. Zasilanie...........................................................................................................................5
2.3. Porty cyfrowe...................................................................................................................5
2.3.1. Wyjścia.....................................................................................................................5
2.3.2. Wejścia.....................................................................................................................6
2.3.3. Port wejścia – wyjścia, quasi dwukierunkowy.........................................................7
2.4. Wejścia analogowe...........................................................................................................7
2.5. Port szeregowy lokalny....................................................................................................8
2.6. Port komunikacyjny zewnętrzny......................................................................................8
2.7. Kołki stykowe z przodu urządzenia. ...............................................................................8
3. Jak użyć?..................................................................................................................................9
3.1. Wersje oprogramowania S, X – sterowniki o zwiększających się możliwościach..........9
3.2. Ekran użytkownika.........................................................................................................10
3.3. Elementy logiczne..........................................................................................................11
3.3.1. Wartości logiczne...................................................................................................11
3.3.2. Łączenie elementów...............................................................................................11
3.3.3. Łączenie elementów w różnych Sterboxach. Aliasy..............................................13
3.3.4. Porty. Wejścia i wyjścia cyfrowe...........................................................................13
..........................................................................................................................................13
3.4.5. Bramki....................................................................................................................13
3.4.6. Przerzutniki, generatory, liczniki............................................................................14
..........................................................................................................................................14
3.4.7. Makrocele...............................................................................................................15
3.4.8. Element – procesor.................................................................................................15
3.4.9. Poczta elektroniczna – e-mail.................................................................................15
3.4.10. Baza tekstów.........................................................................................................16
3.4.11. Ustawienia tekstów...............................................................................................17
3.4.12. Wejścia analogowe...............................................................................................18
3.4.13. Klawisze ekranowe...............................................................................................18
3.4.14. Zegary...................................................................................................................19
4. Elementy sygnalizacyjne........................................................................................................20
5. Gdy nie działa........................................................................................................................20
Strona 2
 Na skróty.
A)Do złącza 16 stykowego do styku 3 masę zasilania, do styku 4 biegun dodatni zasilania.
Zasilanie 12VDC.
B) Podłącz kabel sieciowy do switch'a lub magistrali RS-485. Punkt
2.8. Port komunikacyjny
zewnętrzny.
C) Sprawdź lampkę statusu (punkt
4. Elementy sygnalizacyjne.).
D)Sprawdź adres IP swojego komputera. (patrz 3. B). Jeśli trzeba zmień na stały adres np.:
192.168.0.1
E) Uruchom przeglądarkę i wpisz w linie adresu 192.168.0.177
F) Na ekranie powitalnym Sterboxa wpisz hasło do ekranu użytkownika: 1234
G)Kliknij na klawiszu (wyświetlonym na ekranie) ww0. W Sterboxie zaświeci się lampka
oznaczona cyfrą 1.
H)Przeczytaj instrukcję, wykorzystaj swój zakup maksymalnie.
I) Powodzenia.
1. Wersje urządzenia.
Sterowniki i urządzenia dodatkowe oznaczane są według poniższego klucza:
1 znak
W
Sterownik
2 znak
Rodzaj
oprogramowa
nia
X – sterownik
z układami
logicznymi,
średni
S – sterownik
z układami
logicznymi,
mały
3 znak
Obudowa
T – na szynę
35mm
4 znak
Rodzaj
portów
A - 4 wy 1C,
4 wy OC/4 we
B - 4 wy OC,
4 wy OC/4 we
5 i 6 znak
Port
szeregowy,
lokalny
2H - RS232
2L - RS232
LV TTL
48 - RS485
dwuprzewodo
wy
7 znak
Port
zewnętrzny
T - 10BaseT
2. Sposób podłączenia.
2.1. Obudowa T – na szynę 35mm (TS35)
PN-EN 60715.
Obudowa o wymiarach Wys. 65,0 mm, Szer. 90,0 mm, Dł. 87,5 mm. U dołu obudowy dwa gniazda do wtyków do
montażu przewodów za pomocą skręcania, na szczycie obudowy gniazdo do komunikacji zewnętrznej (sieć
komputerowa lub RS-485), a z lewej strony gniazdo do dokładania akcesorii zewnętrznych: dodatkowych portów we/wy.
Strona 3
 Złącze GN 16 stykowe
TBMF3816R
:
1 – RS485 POS
2 – RS485 -NEG
3 – masa zasilanie i sygnałów
4 – zasilanie +12V
5- wyjście OC ww7
6 - wyjście OC ww6
7 - wyjście OC ww5
8 – wyjście OC ww4
9 – masa sygnałów i zasilania
10 – wejście ww7
11 – wejście ww6
12 – wejście ww5
13 – wejście ww4
14 – wejście analogowe wa2
15 – wejście analogowe wa1
16 – wejście analogowe wa0
Powyższy rysunek pokazuje lokalny port szeregowy dla wersji
48
(RS-485). Dla wersji
2H
i
2L
ważny jest poniższy rysunek:
Złącze GN16 stykowe
TBMF3816R
:
1 – RS232 Rx (dla 2H wysokonap, dla 2L -LVTTL)
2 – RS232 Tx ((dla 2H wysokonap, dla 2L -LVTTL)
3 – masa zasilanie i sygnałów
4 – zasilanie +12V
5- wyjście OC ww7
6 - wyjście OC ww6
7 - wyjście OC ww5
8 – wyjście OC ww4
9 – masa sygnałów i zasilania
10 – wejście ww7
11 – wejście ww6
12 – wejście ww5
13 – wejście ww4
14 – wejście analogowe wa2
15 – wejście analogowe wa1
16 – wejście analogowe wa0
Złącza GR 12 stykowe
TBMF5112R
ww0
1 – C
2 – NO
3 – NC
4 – C
5 – NO
6 – NC
7 – C
8 – NO
9 – NC
10 – C
11– NO
13 – NC
ww1
ww2
ww3
Złącze 5 stykowe, u góry, dla wyjść OC - wersje
B
- 4 wy OC, 4 wy OC/4 we
Złącze GN 16 stykowe
TBMF3816R
: jak na rysunkach powyżej
odpowiednio dla wersji.
Złącze GR 12 lub 5 stykowe
TBMF5112R lub TBMF5105R
:
1 – masa sygnałowa i zasilania
2 – wyjście OC ww0
3 – wyjście OC ww1
4 – wyjście OC ww2
5 – wyjście OC ww3
6 do 12 – nie wykorzystane
Strona 4
 UWAGI:
1.0 Dla wersji 2H i 2L z portem szeregowym RS-232 i RS-232 LV TTL sygnały Rx i Tx. . Dla wersji 48 z portem RS-485
sygnały POS i NEG.
2.0 Są to wejścia - wyjścia portów quasi dwukierunkowych, ich opis w punkcie 2.4.
Do podłączenia przewodów konieczne jest użycie wtyków:
I.
Od strony przekaźników, do przyłączania przewodów do 2,5mm
2
:
12 stykowego
TBMF5112R
lub,
2 stykowego
TBMF5102R
lub,
3 stykowego
TBMF5103R
.
II.
Od strony portu szeregowego, zasilania, portów quasi dwukierunkowych i portu
analogowego:
TBMF3816R.
Do wtyku można przyłączać przewody do 1,5mm
2
.
Powyższe złącza są przedmiotem osobnej dostawy.
2.2. Zasilanie.
Sterowniki powinny być zasilanie napięciem stałym 12V
+
-20%. Nie jest wymagana jego
stabilizacja. Napięcie należy podłączyć zgodnie z opisami w punktach 2.1 lub 2.2.
2.3. Porty cyfrowe.
2.3.1. Wyjścia.
Wyjścia mogą być dwóch rodzai:
1 Przekaźnikowe o zestykach przełączających dla klasy AC1, prądzie
maksymalnym do 8A i napięciu pracy 230VAC
W sterownikach
A
- 4 wy 1C, 4 wy OC/4 we.
2 Typu otwarty kolektor: tranzystorowe NPN 200mA 12VDC. Ten rodzaj wyjścia jest w
sterowniku, dla portów od WW4 do WW7, jednocześnie wejściem w konfiguracji tzw.
portu quasi dwukierunkowego. Patrz punkt 2.4.3.
3 Dla wersji
B
- 4 wy OC, 4 wy OC/4 we
porty WW0 do WW3 są typu OC, bez połączenia z
wejściami.
1
Kategoria AC1 oznacza obciążenie o charakterze czysto rezystancyjnym. Takim może być
klasyczna
(z
włóknem żarowym) żarówka lub podgrzewacz wody. Dla przykładu: świetlówka kompaktowa (żarówka
energooszczędna) lub „żarówka” LED stanowią najczęściej obciążenie o charakterze pojemnościowym.
Innym rodzajem są obciążenia indukcyjne (silniki, klasyczne świetlówki itd). Takie obciążenia mają
właściwość pobierania w momencie załączenia znacznego prądu, a w momencie rozłączania powstają
przepięcia, może to powodować niszczenie zestyków np.: „sklejanie” zestyków przekaźników. W obu
wypadkach należy rozpatrzeć sposób zaradzenia problemowi. Jednym z nich jest stosowanie dodatkowych
zabezpieczeń. Drugim zastosowanie zewnętrznych przekaźników o odpowiednich parametrach. W obu
wypadkach decyduje projektant instalacji, a pomocą służy nasz serwis.
Strona 5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]