Sterbox-PC, Automatyka, sterbox

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Sterownik sieciowy
Program na PC
Wersja 1a
Autor Z.Czujewicz
Strona 1
 Spis treści
Przeznaczenie...............................................................................................................................3
Program........................................................................................................................................3
Wirtualny Sterbox........................................................................................................................3
Do czego to służy?..................................................................................................................3
Wejście w tryb ustawiania.......................................................................................................3
Nowy element na ekranie........................................................................................................4
Rodzaje elementów do położenia na ekranie......................................................................4
Coś prostego na początek...................................................................................................4
Co zrobiliśmy w tym przykładzie?.....................................................................................5
Rozmiary i położenie elementu..........................................................................................6
Element Wyjście impuls.....................................................................................................7
Aktualizacja firmware..................................................................................................................8
Na co zwrócić uwagę?.............................................................................................................8
Aktualizacja.............................................................................................................................8
Program i dodatkowe materiały.................................................................................................10
Strona 2
 Przeznaczenie.
Program przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami Sterbox. Służy do:
A) Uruchomienia klawiatury i wskaźników na ekranie komputera → wirtualny Sterbox.
B) Aktualizacja firmware urządzenia.
W przypadku ostatniego zastosowania należy sprawdzić wersję urządzenia i programu przed
dokonaniem jakiejkolwiek operacji.
Nie należy dokonywać jakichkolwiek czynności przed
przeczytaniem instrukcji!
WAŻNE:
Instrukcja zakłada że czytamy ją w całości. Kwestie omówione na początku nie są powtarzane
w dalszej części.
Kursywę
użyto do oznaczenia cytatów z programu Sterbox-PC. Instrukcja nie
powtarza tematów z instrukcji urządzenia Sterbox, zachęcam do posiłkowania się nią!
I program Sterbox-PC i urządzenie Sterbox oraz instrukcje z nimi powiązane przeznaczone są
dla osób które posiadają choćby minimalną wiedzę informatyczną, z zakresu fizyki i zdrowy
rozsądek.
Program.
Program przeznaczony jest do użytkowania na komputerach z systemem operacyjnym
Windows (XP, Vista, 7, 8 ← 32 i 64 bitowych). Program nie wymaga instalacji, można
uruchamiać go np. z pendrive. Natomiast musi być dopisany do wyjątków zapory sieciowej,
wyjątków innego oprogramowania zabezpieczającego.
W przypadku braku komunikacji ze
Sterboxem, proszę sprawdzić ustawienia zapory sieciowej i oprogramowania
zabezpieczającego!
Sposób postępowania znajdziecie
Państwo w instrukcjach dostawców, na
przykład dla zapory systemu Windows
odpowiednią pomocą jest
Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
Wirtualny Sterbox.
Do czego to służy?
Umożliwia sterowanie i wizualizację stanów Sterboxa. Sterowany i wizualizowany może być
dowolny sygnał z dowolnej ilości Sterboxów.
Wejście w tryb ustawiania.
Na polu
Wirtualny Sterbox
klikamy prawym
klawiszem myszy. Po pojawieniu się okienka
Edycja klikamy na nim lewym klawiszem
myszy. Jesteśmy w trybie edycji.
Strona 3
 Nowy element na ekranie.
Ponowne kliknięcie, otwiera okienko.
Wybieramy
Dodaj element
.
Miejsce w którym kliknęliśmy będzie miejscem położenia elementu. Można je później
zmienić.
Element położony.
Kliknięcie na strzałce powoduje otwarcie elementu do edycji. Edycja polega na wyborze
rodzaju elementu, powiązania ze Sterboxem i innych parametrach.
Aby przejść do dalszego ciągu proszę przeczytać trochę o dostępnych elementach i sposobie
ich wiązania z układami Sterboxa.
Rodzaje elementów do położenia na ekranie
.
Dostępne są cztery rodzaje elementów:
Typ
Co ono robi?
Ustawienie pola
Tryb
elementu
Opisowy
Wyświetla tekst lub obrazek na ekranie
Wyjście
przełącznik
Steruje sygnałem w Sterboxie. Jego wygląd
nie
odzwierciedla stanu sterowanego sygnału.
Wyjście
sprzężone
Steruje sygnałem w Sterboxie. Jego wygląd
odzwierciedla stan sterowanego sygnału.
Wyjście
Impuls
Steruje sygnałem w Sterboxie. Sygnał logicznej
jedynki jest wysyłany przez wpisany czas.
Wejście
cyfrowe
Przy pomocy dwóch obrazów przedstawia stan
sygnału w Sterboxie. Jeden obraz dla jedynki
logicznej, drugi dla zera logicznego.
Coś prostego na początek
.
Aby zachęcić Państwa do eksperymentowania. Poniżej przedstawiam ciąg czynności aby
uzyskać najprostszy efekt. Państwo musicie wstawić tylko odpowiednie dane Waszego
Sterboxa. Zakładam że jest on w ustawieniach fabrycznych.
Lewym klawiszem myszy wchodzimy w tryb edycji → zatwierdzamy na napisie prawym
klawiszem myszy.
Ponownie, w miejscu w którym chcemy dodać element klikamy lewym klawiszem
myszy. Wybieramy i zatwierdzamy
Dodaj element.
Element położony, klikamy na strzałce.
Strona 4
 W otwartym okienku w polu
Tryb elementu
wybieramy
wyjście przełącznik
.
W pole powiązanie wpisujemy ww0
W pole
Adres sterbox-a
podajemy jego adres IP
Port Sterboxa.
Hasło do strony użytkownika.
„Chwytając” prawym klawiszem myszy ostrze strzałki poziomej skracamy ją
→ w ten sposób „skrócimy” wyświetlany element.
W pustym miejscu ekranu klikamy lewym klawiszem myszy i wybieram
Zakończ edycję
W programie to wszystko, lecz musimy jeszcze ustawić Sterboxa. Logujem
się do strefy
ustawień Sterboxa i wybieramy ekran
Klawisze ekranowe.
W polu
Powiązanie
wykasowujemy wszystkie znaki (klawiszem
Backspace,
nie spacją!).
Zatwierdzamy
Zapisz
.
Wracamy do programu Sterbox-PC. Na ekranie mamy przełącznik:
„chwytamy” myszką (naciskając prawym klawiszem zielonkawy suwak) i
przesuwamy suwak na prawo:
Powinien w tym momencie przełączyć się przekaźnik w Sterboxie i dodatkowo
zapalić się lampka sygnalizacyjna.
Co zrobiliśmy w tym przykładzie?
A jednocześnie do czego służyły te wpisy? Ewentualnie dlaczego nie działa?
Na początek dlaczego w ustawieniach Sterboxa w ekranie
Klawisze ekranowe
skasowaliśmy
1
Polecam instrukcję Sterbox.
Strona 5
   [ Pobierz całość w formacie PDF ]