Stereotypy trzymaja sie mocno Galwanizernie - chromowanie niklowanie anodowanie cynkowanie, galwanizowanie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stereotypy trzymają się mocno | Galwanizernie - chromowanie niklowanie...
Załóż konto w serwisie
Zaloguj się
Strona główna
Teksty
Video
Firmy
Forum
Wszystkie
Technologie galwaniczne
Procesy galwaniczne
Powłoki galwaniczne
Eksploatacja
Barwienie
Badanie jakości
News
Stereotypy trzymają się mocno
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów w dziedzinie powłok cynkowych jest stereotyp związku koloru warstewki
chromianowej na cynku z jej odpornością. Hołdują mu nawet doświadczeni pracownicy IMP. W artykule pt.: „Chromianowanie
powłok cynkowych” autorka pisze: „Barwa powłok chromianowych jest związana z ich grubością i odpornością korozyjną”. W
rzeczywistości zależności między kolorem, grubością i odpornością są bardziej skomplikowane niż sugeruje to stereotyp. Brak
zabarwienia pasywacji dziś wcale nie musi oznaczać niskiej odporności. I przeciwnie: silnie zabarwiona, wręcz brązowawa warstwa
chromianowa, może oznaczać warstwę nadmiernie grubą, gąbczastą, słabo przyczepną i podatną na uszkodzenia mechaniczne. Warto
o tym napisać, ponieważ wciąż zdarzają się klienci wymagający tzw. żółtych pasywacji, które wydają im się gwarancją wysokiej
odporności w przeciwieństwie do pasywacji „białych”.
Istnieją dwa chemicznie i morfologicznie odmienne typy pasywacji: oparte na chromie III i VI.
Tradycyjna pasywacja tzw. żółta
swoje zabarwienie zawdzięcza nie grubości, lecz barwnym związkom chromu VI, z których jest zbudowana.
Związek jej
zabarwienia z odpornością jest niewielki, istnieje wręcz możliwość jej odbarwienia bez utraty własności ochronnych. Wystarczy
przedmiot chromianowany w takiej pasywacji zanurzyć w ciepłym roztworze uszczelniacza mineralnego Finigard 200A, aby uzyskać
niemal zupełne odbarwienie. Odbarwienie to polega na przejściu silnie zabarwionych dwuchromianów w słabo zabarwione chromiany
wg reakcji:
Cr
2
0
7
2-
+ 2 OH
-
↔ 2 CrO
4
2-
+ H
2
O
Grubość warstwy pasywnej w następstwie tej operacji nie ulega zmianie, odporność mimo odbarwienia nie spada. Jest oczywiste, że
grubsza warstewka tego samego typu będzie silniej zabarwiona niż cienka, ale wnioskowanie na temat odporności lub grubości
pasywacji na podstawie jej zabarwienia może być ryzykowne.
Z kolei warstewki pasywne oparte na chromie III zbudowane są ze związków o zdecydowanie słabszym zabarwieniu. Tylko w ich
przypadku można zaobserwować zależność, o której mowa powyżej. Jednak trudno tu mówić o barwie z takim samym znaczeniu, lecz
co najwyżej o odcieniu. Zwiększanie grubości takiej warstewki powoduje zmianę odcienia: od praktycznego braku przez błękitny do
lekko żółtawych lub perłowych efektów. I wraz ze wzrostem grubości następuje również wzrost jej odporności korozyjnej. Jednak
taka warstewka nie przypomina tradycyjnej żółtej pasywacji: ani pod względem koloru, ani chemicznie, ani morfologicznie. Można ją
jedynie dodatkowo zabarwić, jak w przypadku procesu Lanthane Yellow 333, aby tradycyjną pasywację z wyglądu przypominała.
Łatwo się mówi „ze wzrostem grubości”. O pogrubienie warstewek pasywnych zbudowanych ze związków chromu III, a zatem o
zwiększenie ich odporności korozyjnej, toczy się wielka chemiczna batalia, ponieważ to one muszą zastąpić tradycyjne pasywacje w
związku z wejściem z życie dyrektyw eliminujących chrom VI. Nie jest to łatwe zadanie, jednak w tej dziedzinie chemicy zrobili duże
postępy.
Parametry powłok pasywnych opartych na chromie III zbliżyły się bardzo do tradycyjnych, a w niektórych
przypadkach nawet je wyprzedziły
. Skoro tak, to dlaczego w roku 2007 ponad wiekowy stereotyp trzyma się tak mocno? Może pora
na zmianę.
1 z 3
19/03/2012 22:20
Stereotypy trzymają się mocno | Galwanizernie - chromowanie niklowanie...
Business IT Solutions
Is your IT a source of ongoing frustration for you?
www.landmark.ie
Elcometer
Mierniki do powłok i lakierów Lider światowy od ponad 50 lat
www.sciteex.com.pl
PTC Fittings
quality Chinese PTC Fittings manufacturer ,scheduled delivery
www.air-fluid.com
Autorem publikacji jest:
Serwis galwanizernie.pl
Ostatnio dodane treści:
Usuwanie powłoki galwanicznej z zawieszek.
Utleniacze termiczne i piece przemysłowe.
Hot - dip galvanizing, czyli cynkowanie ogniowe.
Zasady postępowania z środkami trującymi w galwanizerni.
Triumph Plus nowy produkt Heatbath Corporation
Systemy natryskowe
Jak zbudować własną galwanizernię
Międzynarodowe normy jakości
Barwienie mosiądzu
Metalizowanie tworzyw sztucznych
Miedziowanie chemiczne
Niklowanie chemiczne
Srebrzenie chemiczne
Złocenie chemiczne
Wieszaki galwaniczne
Bezpieczne grzałki zanurzeniowe
Trawienie metali
Odtłuszczanie w rozpuszczalnikach organicznych
Fizykochemiczne oczyszczanie podłoża
Srebrzenie chemiczne
Powłoki galwaniczne na aluminium
Palladowanie
Osadzanie stopów galwanicznych
Kompozytowe powłoki galwaniczne
Cynowanie
Chromianowanie powłok cynkowych
Trawienie chemiczne stali
Teoretyczne podstawy anodowania aluminium
System sterowania procesami galwanicznymi
Symbole obróbki wstępnej aluminium
Stereotypy trzymają się mocno
Sporządzenie nowej kąpieli do niklowania błyszczącego
Sporządzenie kąpieli do chromowania na bazie CrO3 z katalizatorem mieszanym
Przyczyny plamistości powłok mosiężnych
Pokrywanie galwaniczne reel-to-reel
Oszczędność wody
Mycie i odtłuszczanie
Cynkowanie elektrolityczne i ogniowe
Cynk satynowy
Chropowatość powłok galwanicznych
Autor związany jest z firmą
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w dniu 15 stycznia 1996 r. w Warszawie.
Głównym celem działalności Towarzystwa jest:
integracja środowiska pracowników naukowych, studentów i doktorantów zajmujących się problemami galwanotechniki,
inspiracja i organizacja konferencji, seminariów, prac badawczych i wdrożeniowych oraz różnych form szkolenia,
2 z 3
19/03/2012 22:20
Stereotypy trzymają się mocno | Galwanizernie - chromowanie niklowanie...
promocja i doradztwo w dziedzinie wprowadzania n…
Kontakt
>
galwanizernie.pl
>
Teksty
>
Technologie galwaniczne
> Stereotypy trzymają się mocno
Uczestnictwo
Reklama w galwanizernie.pl
Patronat medialny
Pomoc
Jak się zarejestrować?
Jak zamieszczać treści w serwisie ?
Jak zarejestrować firmę w serwisie?
Działy serwisu
Strona główna
Publikacje
Video
Firmy
Forum
Mapa strony
Ogłoszenia
Strony internetowe Toruń
Projekt i wykonanie alquis.com
3 z 3
19/03/2012 22:20
[ Pobierz całość w formacie PDF ]