Sterowanie i eksplo. ukladu naped. statku se srubą nastawna, ksiazki szkola

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->NOTATKI Z WYKŁADU DLA STUDIÓWDZIENNYCH ZAOCZNYCH ORAZ KURSÓW SDKOWSM W SZCZECINIESTEROWANIE I EKSPLOATACJA UKŁADUNAPĘDOWEGO STATKU ZE ŚRUBĄ NASTAWNĄJERZY SZCZEŚNIAKADAM STĘPNIAKSZCZECIN 1999Wstęp ..........................................................................................................31 Podstawowe charakterystyki obiektusterowania...................................61.1 Definicje i podstawowe parametry kadłuba statku............................................................61.1.1 Rodzaje statków...................................................................................................................61.1.2 Statkowe linie ładunkowe.....................................................................................................61.1.3 Opis kształtów kadłuba1.2Struktura obiektu sterowania1.3 Związki energetyczne występujące w układzie napędowym statku.1.3.1 Sprawności występujące w głównym układzie energetycznym statku1.4 Charakterystyka oporowa statku.1.4.1 Zależność oporu statku od jego prędkości.1.5 Charakterystyki śrub okrętowych1.5.1 Parametry geometryczne śrub okrętowych1.5.2 Pojęcie napędu statku1.5.3.2 Oddziaływanie śruby na kadłub statku1.5.4 Sprawność napędowa i sprawność śruby1.5.5 Określenie posuwu i poślizgu1.5.6 Charakterystyki hydrodynamiczne śrub swobodnych1.5.7 Charakterystyki hydrodynamiczne śrub nastawnych1.5.8 Charakterystyki hydrodynamiczne w wersji komputerowej1.5.9 Charakterystyki obrotowe1.6 Charakterystyki tłokowych silników spalinowych napędu głównego1.6.1 Obciążenie znamionowe silnika1.6.2 Pola obciążeń silników głównych1.6.2.1 Przykłady pól obciążeń1.6.3 Ograniczenia eksploatacyjne pól obciążeń1.6.4 Charakterystyka obrotowa silnika przy stałej nastawie paliwowej.1.6.5 Charakterystyki śrubowe1.6.6 Jednostkowe zużycie paliwa (ge)1.7 Współpraca silnika ze śrubą okrętową1.7.1 Układy napędowe ze śrubą stałą1.7.1.1 Dobór silnika wolnoobrotowego współpracującego ze śrubą stałą1.7.1.2 Dobór układu silnik - prądnica wałowa - śruba statku1.7.2 Układy napędowe ze śrubą nastawną1.7.2.1 Pole współpracy silnika ze śrubą nastawną1.7.2.2 Charakterystyka optymalnej sprawności układu napędowego ze śrubą nastawną1.7.2.3 Przykład charakterystyki układu napędowego bazy rybackiej wyposażonej w silnikSulzer ZL40 i śrubę nastawną2 Sterowanie zespołem napędowym ze śrubąnastawną51.Podstawowe charakterystyki obiektu sterowania1.1 Definicje i podstawowe parametry kadłuba statku1.1.1 Rodzaje statkówZależnie od rodzaju ładunku, a czasem od sposobu załadunku i wyładunku statki mogą byćzestawiane w różne kategorie, klasy, a także typy - niektóre z nich są wymienione w tabeli 1. Dwienajwiększe kategorie statków to masowce (do przewozu masowych towarów takich jak ziarno, węgiel,rudy itp.) oraz zbiornikowce, które znowu mogą być podzielone na mniejsze bliżej określające je typy iklasy. Zbiornikowce mogą być pogrupowane na takie, które przewożą paliwo, gaz, chemikalia lub ichróżne kombinacje. Tabela l przedstawia tylko pobieżny podział. W rzeczywistości jest wiele innychkombinacji np. takich jak wielozadaniowe masowce przystosowane do przewozu kontenerów.Tabela 1. Przykładowy podział statków1.1.2 Statkowe linie ładunkoweNamalowany w połowie długości burtznak PlimsolTa(Plimsoll Mark)składa się z linii i liter, któreodnoszą się do zanurzenia wolnej burty wg przepisów IMO (International Maritime Organisation) iwładz portowych. Linie wskazują zanurzenie, do którego statek może być bezpiecznie załadowany6 [ Pobierz całość w formacie PDF ]