Sterowanie i eksploatacja układu napędowego ze śrubą nastawną, AM Mechaniczny, Automatyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
NOTATKI Z WYKŁADU DLA STUDIÓW
DZIENNYCH ZAOCZNYCH ORAZ KURSÓW SDKO
WSM W SZCZECINIE
STEROWANIE I EKSPLOATACJA UKŁADU
NAPĘDOWEGO STATKU ZE ŚRUBĄ NASTAWNĄ
JERZY SZCZEŚNIAK
ADAM STĘPNIAK
SZCZECIN 1999
Wstęp ..........................................................................................................3
1 Podstawowe charakterystyki obiektu
sterowania
...................................6
1.1 Definicje i podstawowe parametry kadłuba statku...............................................
.............6
1.1.1 Rodzaje statków
...................................................................................................................
6
1.1.2 Statkowe linie ładunkowe
.....................................................................................................
6
1.1.3 Opis kształtów kadłuba
1.2 Struktura obiektu sterowania
1.3 Związki energetyczne występujące w układzie napędowym statku.
1.3.1 Sprawności występujące w głównym układzie energetycznym statku
1.4 Charakterystyka oporowa statku.
1.4.1 Zależność oporu statku od jego prędkości.
1.5 Charakterystyki śrub okrętowych
1.5.1 Parametry geometryczne śrub okrętowych
1.5.2 Pojęcie napędu statku
1.5.3.2 Oddziaływanie śruby na kadłub statku
1.5.4 Sprawność napędowa i sprawność śruby
1.5.5 Określenie posuwu i poślizgu
1.5.6 Charakterystyki hydrodynamiczne śrub swobodnych
1.5.7 Charakterystyki hydrodynamiczne śrub nastawnych
1.5.8 Charakterystyki hydrodynamiczne w wersji komputerowej
1.5.9 Charakterystyki obrotowe
1.6 Charakterystyki tłokowych silników spalinowych napędu głównego
1.6.1 Obciążenie znamionowe silnika
1.6.2 Pola obciążeń silników głównych
1.6.2.1 Przykłady pól obciążeń
1.6.3 Ograniczenia eksploatacyjne pól obciążeń
1.6.4 Charakterystyka obrotowa silnika przy stałej nastawie paliwowej.
1.6.5 Charakterystyki śrubowe
1.6.6 Jednostkowe zużycie paliwa (ge)
1.7 Współpraca silnika ze śrubą okrętową
1.7.1 Układy napędowe ze śrubą stałą
1.7.1.1 Dobór silnika wolnoobrotowego współpracującego ze śrubą stałą
1.7.1.2 Dobór układu silnik - prądnica wałowa - śruba statku
1.7.2 Układy napędowe ze śrubą nastawną
1.7.2.1 Pole współpracy silnika ze śrubą nastawną
1.7.2.2 Charakterystyka optymalnej sprawności układu napędowego ze śrubą nastawną
1.7.2.3 Przykład charakterystyki układu napędowego bazy rybackiej wyposażonej w silnik
Sulzer ZL40 i śrubę nastawną
2 Sterowanie zespołem napędowym ze śrubąnastawną
5
1.
Podstawowe charakterystyki obiektu sterowania
1.1 Definicje i podstawowe parametry kadłuba statku
1.1.1 Rodzaje statków
Zależnie od rodzaju ładunku, a czasem od sposobu załadunku i wyładunku statki mogą być
zestawiane w różne kategorie, klasy, a także typy - niektóre z nich są wymienione w tabeli 1. Dwie
największe kategorie statków to masowce (do przewozu masowych towarów takich jak ziarno, węgiel, rudy
itp.) oraz zbiornikowce, które znowu mogą być podzielone na mniejsze bliżej określające je typy i klasy.
Zbiornikowce mogą być pogrupowane na takie, które przewożą paliwo, gaz, chemikalia lub ich różne
kombinacje. Tabela l przedstawia tylko pobieżny podział. W rzeczywistości jest wiele innych
kombinacji np. takich jak wielozadaniowe masowce przystosowane do przewozu kontenerów.
Tabela 1. Przykładowy podział statków
1.1.2 Statkowe linie ładunkowe
Namalowany w połowie długości burt
znak PlimsolTa
(Plimsoll Mark)
składa się z linii i liter, które
odnoszą się do zanurzenia wolnej burty wg przepisów IMO (International Maritime Organisation) i
władz portowych. Linie wskazują zanurzenie, do którego statek może być bezpiecznie załadowany
6
[ Pobierz całość w formacie PDF ]