Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych - Adam Grzech, Książki techniczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ADAM GRZECH
STEROWANIE RUCHEM
W SIECIACH
TELEINFORMATYCZNYCH
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
WROCŁAW 2002
RECENZENCI
Zdzisław Papir
Józef Woźniak
OPRACOWANIE REDAKCYJNE
Alicja Kordas
KOREKTA
Aleksandra Wawrzynkowska-Dwojak
PROJEKT OKŁADKI
Zofia i Dariusz Godlewscy
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002
ISBN 83-7085-637-3
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Ark. wyd. 50,75. Ark. druk. 39
¾. Papier offset. kl. III, 70 g, B1.
Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. Zam. nr 545/2002.
W monografii przedstawiono zakres oraz ogólne cele i metody sterowania ru-
chem w sieciach teleinformatycznych z komutacją jednostek danych, w których
mogą być realizowane różne koncepcje dostarczania jakości usług sieciowych.
Ogólne zadania sterowania ruchem zilustrowano przykładowymi rozwiązaniami
szczegółowych zadań związanych ze sterowaniem przepływem i zapobieganiem
przeciążeniom. Charakterystyka omawianych zadań i metod ich rozwiązywania
ilustruje ewolucję zakresu funkcjonalnego zadań sterowania ruchem w sieciach
teleinformatycznych oraz ewolucję koncepcji, metod i narzędzi stosowanych do
rozwiązywania zadań dostarczania jakości usług sieciowych.
Książka jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków
związanych z informatyką i teleinformatyką wyższych uczelni technicznych oraz
osób zajmujących się i zainteresowanych zagadnieniami jakości usług sieci telein-
formatycznych.
Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej
są do nabycia w następujących księgarniach:
„Politechnika”
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
budynek A-1 PWr., tel. (0-71) 320-25-34,
„Tech”
plac Grunwaldzki 13, 50-377 Wrocław
budynek D-1 PWr., tel. (0-71) 320-32-52
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową
ISBN 83-7085-637-3
SPIS RZECZY
WPROWADZENIE .................................................................................................................. 13
1. ARCHITEKTURA I PROTOKOŁY JAKOŚCI USŁUG SIECI
TELEINFORMATYCZNYCH ............................................................................................ 18
1.1. Aplikacje w sieciowych systemach teleinformatycznych.............................................. 19
1.2. Jakość usług sieci teleinformatycznych......................................................................... 20
1.2.1. Jakość usług........................................................................................................ 20
1.2.2. Różnicowanie jakości usług ............................................................................... 21
1.2.3. System jakości usług .......................................................................................... 23
1.2.4. Funkcje systemu jakości usług ........................................................................... 25
1.3. Architektury warstwowe systemów jakości usług......................................................... 26
1.3.1. Łańcuchy jakości usług....................................................................................... 26
1.3.2. Koncepcje jakości usług w sieciach.................................................................... 28
1.3.3. Sterowanie ruchem w sieciach............................................................................ 29
1.4. Podsumowanie............................................................................................................... 30
Literatura .............................................................................................................................. 30
2. MIARY JAKOŚCI USŁUG SIECI TELEINFORMATYCZNYCH .................................... 35
2.1. Klasy ruchu.................................................................................................................... 35
2.2. Miary jakości usług w sieciach komputerowych ........................................................... 36
2.2.1. Miary jakości połączeń....................................................................................... 37
2.2.1.1. Czas ustanowienia połączenia ............................................................... 37
2.2.1.2. Czas rozłączania połączenia .................................................................. 37
2.2.1.3. Prawdopodobieństwo akceptacji połączenia ......................................... 37
2.2.2. Miary jakości transferu ....................................................................................... 38
2.2.2.1. Stopa błędów ......................................................................................... 39
2.2.2.2. Współczynnik strat jednostek danych.................................................... 39
2.2.2.3. Współczynnik „wtrącania” jednostek danych ....................................... 40
2.2.2.4. Opóźnienie transferu jednostek danych ................................................. 41
2.2.2.5. Model opóźnienia przepływów.............................................................. 44
2.2.2.6. Zmienność opóźnienia ........................................................................... 47
2.2.2.7. Asymetria .............................................................................................. 54
2.2.2.8. Czas oczekiwania na odtwarzanie ......................................................... 54
2.2.2.9. Wierność odtwarzania .......................................................................... 54
2.3. Podsumowanie............................................................................................................... 55
Literatura .............................................................................................................................. 56
[ Pobierz całość w formacie PDF ]