Sterownik V1 Elsor, Latarki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Sterownik V1 ElsorPamięć RAM służy obecnie do wykrywania krótkich klików. Jest użyty tryb FastPWM w niskichtrybach tylko, dzięki czemu praktycznie nie widać migania diody, ma zabezpieczenie przedrozładowaniem ogniwa ustawione na ok 3V i jest możliwość programowania mocy trybów zdostępnych 11 (12 dla 8xAMC) poziomów.Co je różni? Rozdzielono układy AMC i w przypadku wersji >2,1A jest podział na 2 układy/reszta, wsłabszych wersjach 1układ/reszta. Oczywiście trybami niższymi steruje mniejsza ilość AMCków,dzięki czemu sprawność elektryczna znacząco się poprawia a uzyskanie bardzo niskich i zarazemstabilnych trybów jest ułatwione. Dodatkowo, dzięki temu, 3 najwyższe poziomy nie powinnyzakłócać liczników bezprzewodowych ani tym bardziej nie wydają żadnych delikatnych dźwiękówwydobywających się z wnętrza (drgania sprężynek).Są 2 grupy po 4 tryby. 1wsza zwana umownie EDC, 2ga rowerowa. W tej drugiej 1klik odpalanatychmiastowo na 2 sekundy 100% światła (rola ostrzegania / zaznaczenia swojej obecności nadrodze). Zmiana grupy powoduje włączenie nowej w trybie z której ta zmiana została wywołana(nie odczytuje z pamięci ostatnio używanego trybu ew nie odpala domyślnie z 1wszego). Z migaczywychodzi się 1 klikiem lub wyłączeniem latarki.Obsługa grupy EDC:1 klik - zwiększenie trybu o 1 w górę, z ostatniego przechodzi do 1wszego2 klik - zmniejszenie trybu o 1 w dół z najniższego NIE przechodzi do ostatniego3 klik - włączenie 4 trybu (domyślnie najmocniejszego)Obsługa grupy rowerowej:1 klik - włączenie na 2 sekundy latarki na 100% mocy, później przejście w tryb, z którego zostałwywołany (podczas trwania 2 sekundowego świecenia 100% mocy 1 klik zwiększa tryb o 1 a 2 klikzmniejsza tryb o 1)2 klik - zwiększenie trybu o 1 w górę, z ostatniego przechodzi do 1wszego3 klik - zmniejszenie trybu o 1 w dół z najniższego NIE przechodzi do ostatniegoWspólne dla obu grup:4 klik - włączenie stroboskopu ~10Hz o mocy trybu, z którego został wywołany. Stosunek czasuświecenia do czasu przerwy wynosi 2:3 (40ms : 60ms)5 klik - włączenie stroboskop 3Hz o mocy trybu, z którego został wywołany - krótki błysk o mocy100% raz na 4 sekundy7 klik - przełączenie grupy na EDC8 klik - przełączenie grupy na rowerową10 klik - wejście w tryb programowania mocy trybu (pamięci grupy) z którego(ej) został wywołanyProgramowanie:W tym trybie latarka co 2 sekundy przygasa, 2 razy na chwilę, informując tym samym o wejściu wten tryb.1 klik - zwiększenie mocy o 1 poziom z 11 dostępnych (nie przechodzi w pętli z max do min)2 klik - zmniejszenie mocy o 1 poziom z 11 dostępnych (nie przechodzi w pętli z min do max)3 klik - ustawienie mocy minimalnej (1wszego poziomu)10 klik - wyjście z trybu programowania z zapisaniem aktualnie edytowanego trybu i przejście doniego12 klik - zmiana stanu pamięci trybu dla danej grupy (jeśli była pamięć trybu to ją wyłącza a jeślinie było pamięci trybu to ją włącza). Domyślnie EDC zawsze startuje od 1wszego trybu a w trybierowerowym zawsze włącza się w ostatnio używanym trybie. Po 12 kliku następuje wyjście z trybuprogramowania (bez ew zmiany mocy trybu - przeprogramowany jest tylko stan pamięci grupy).Wyłączenie latarki w trybie programowania na min 2 sekundy i włączenie na 1 sekundę powodujeporzucenie zmian i wyjście z trybu programowania.Zabezpieczenie przed rozładowaniem działa w ten sposób, że po opadnięciu napięcia zasilającegodo 3V zmniejszana jest moc o połowę i tak, aż do osiągnięcia poziomu ok 0,5% mocy max. Późniejlatarka mruga co 1 sekundę aż do wyłączenia lub wyczerpania baterii do napięcia ok 2,6V.Fabrycznie zaprogramowane poziomy:EDC: 2,5,8,11 start zawsze od pierwszegoRower: 7,8,9,10 start zawsze od ostatnio używanegoRozdzielenie układów AMC w sterowniku 6*AMC daje przy prądzie do 700mA zysk ilości lmwzględem sterownika standardowego o 19%, przy 0,7- 1,4A zysk 9%.W przypadku 8*AMC daje to już 28% lumenów więcej względem fabrycznego przy prądzie do700mA i 7,5% przy prądach 0,7-2,1A.Np 700mA generuje 319lm, sterownik 2,1A bez podziału AMCków 268lm a w wersji 2,8A bezpodziału AMCków jest to już tylko 249lm. [ Pobierz całość w formacie PDF ]