Sterowniki ABB AC31 - specyfikacja techniczna, automatyka, ABB

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Informacja techniczna
AC 31
3SBC 0014 99 R1001 PL
Rodzina sterowników
Rodzina sterowników ABB AC31
1
3SBC 0014 99 R1001
Informacje ogólne
AC31 to seria nowoczesnych, łatwych w programowaniu, instalacji i obsłudze sterowników. Przeznaczona jest dla aplikacji zawierających od
14, do 1000 i więcej wejść / wyjść, zawsze przy użyciu tego samego zestawu podstawowych komponentów.
Każdy system ABB AC 31 zawiera jednostkę centralną AC 31. Istnieją trzy typy CPU:
- Serii 40 (dwa rodzaje), z interfejsem do podłączenia lokalnych modułów we/wy oraz interfejsem szeregowym z protokółem Modbus.
- Serii 50, z interfejsem do podłączenia lokalnych modułów we/wy, zdalnych modułów we/wy poprzez sieć CS31 oraz dwoma interfejsami
szeregowymi z protokółem Modbus
Konfiguracja jednostek centralnych
Jednostki centralne (CPU) serii 40 i 50 zapewniają dużą elastyczność w doborze konfiguracji. Każda z nich zawiera pewną liczbę
wbudowanych wejść / wyjść. Istnieje możliwość (w zależności od wybranej jednostki centralnej) zwiększenia liczby kanałów, poprzez
dołączenie modułów rozszerzeń: bazpośrednio (max. sześciu), lub zdalnie poprzez magistralę CS31 opartą o skrętkę.
Największa możliwa konfiguracja zawiera:
-
110 wejść / wyjść binarnych, lub 48 wejść / wyjść analogowych w jednostkach centralnych serii 40.
-
1790 wejść / wyjść binarnych lub 256 wejść / wyjść analogowych w serii 50 (z wykorzystaniem rozszerzeń lokalnych i zdalnych).
Jednostki centralne z magistralą CS31
Maksymalna długość magistrali CS 31 dostępnej w serii 50 wynosi 500 m bez wzmacniaka i 2000 m z trzema wzmacniakami (moduły NCB i
NCBR umożliwiają przedłużenie magistrali o każde 500 m).
Jednostka centralna może obsługiwać maksymalnie do 31 zdalnych stacji pracujących w trybie SLAVE. Mogą to być
-
jednostka zdalna z możliwością rozszerzenia: maks. 6 modułów rozszerzeń zawierających do 8 kanałów wejść analogowych i 8 kanałów
wyjść analogowych,
-
prosta jednostka zdalna z analogowymi i binarnymi wejściami / wyjściami,
-
jednostka centralna (serii 50 z możliwością rozszerzenia),
-
szybka jednostka zliczająca,
-
ABB NCSA-01 - interfejs komunikacyjny do napędów ABB,
-
lub jakiekolwiek inne urządzenia dysponujące sterownikiem magistrali CS31 .
Rodzina sterowników ABB AC31
2
FRCTL
Jednostki centralne serii 40 i 50
Schemat funkcjonalny
Pamięć jednostek centralnych serii 40 i 50 składa się z dwóch obszarów:
- SRAM, gdzie ładowane są dane oraz program sterujący.
- pamięci Flash EPROM, która zawiera:
kopię programu sterującego wraz ze stałymi,
dane konfiguracyjne,
program systemowy, zabezpieczony przed dostępem ze strony programu sterującego.
Bateria, dostępna tylko w serii 50, zabezpiecza przed skasowaniem pamięć SRAM.
Wykonanie programu
Główny program przetwarzany jest sekwencyjnie. Może wywołać maksymalnie do 12 podprogramów.
Każdy podprogram może być wielokrotnie wywoływany z programu głównego.
Trzy procedury obsługi przerwań mogą być wykonywane równolegle z programem głównym: dwie
wywoływane sprzętowo i jedna programowo.
Przerwania mają wyższy priorytet niż program główny. Raz wywołane, nie mogą być przerwane aż do
zakończenia obsługi.
Zaniki i odcięcie zasilania
Seria 50 dysponuje zabezpieczeniem pamięci operacyjnej przed zanikiem zasilania. Jest to możliwe tylko
wtedy, gdy urządzenie wyposażone jest w baterię. Zanik zasilania w serii 40 spowoduje ustawienie
wartości wszystkich funkcji i danych tymczasowych na 0.
Czasy skanowania / odpowiedzi.
Czas skanowania magistrali
Czas skanowania magistrali odpowiada opóźnieniu transmisji danych w magistrali. Obliczyć można go
dodając czasy transmisji poszczególnych jednostek zdalnych podłączonych do magistrali, do czasu
transmisji jednostki centralnej, który wynosi 2 ms.
Czas odpowiedzi jednostki centralnej
Przyjmuje się zerowy czas odpowiedzi dla wyjścia tranzystorowego, natomiast dla wyjścia
przekaźnikowego – 6ms. Czas filtracji sygnału w serii 40 i 50 wynosi 5 ms.
84
Panel przedni jednostki centralnej
120
1 - uchwyt szyny DIN
2 - mocowanie płytki uziemienia
3 - Zatrzask szyny DIN
4 - Miejsce mocowania zewnętrznej podwójnej
listwy zaciskowej
5 - Zaciski kabli:
- magistrali CS 31 (dostępne w serii 50)
- zasilania wejść 24 V d.c.
(tylko w jednostkach zasilanych 120/230 V a.c.)
6 - Zestaw diód do wizualizacji stanu 8 wejść / 6
wyjść
7 - Złącza modułów rozszerzeń
8 - Złącza :
-
port szeregowy do programowania i komunikacji
ASCII / MODBUS
®
- złącza do zasilania jednostki centralnej, oraz zaciski
okablowania wyjść
9 - Potencjometry, wyłącznik ( powiększenie).
10 -Złącze do przyłączenia modułu
komunikacyjnego
11 - Diody do wizualizacji stanu PLC:
- POWER: zasilanie
- RUN: program aktywny
- ERR: wystąpiły błedy
Powiększenie:
1 - Potencjometr, którego wartość może być
odczytana programowo ze zmiennej IW62.01
(wartość od 0 do 150).
2 - Śrubokręt do manipulowania potencjometrem
3 - Potencjometr, którego wartość może być
odczytana programowo ze zmiennej IW62.01
(wartość od 0 do 150 w programie).
4 - Wyłącznik programu jednostki centralnej.
104
Rodzina sterowników ABB AC31
3
3SBC 0014 99 R1001
Jednostki centralne serii 40 i 50
84
120
104
Rodzina sterowników ABB AC31
3
3SBC 0014 99 R1001
Jednostki centralne serii 40 i 50
Dane techniczne
Seria 40
Seria 50
07 CR 41
24 V dc.
07 CT 41
24 V dc.
07 CR 41
120/230 V ac.
07 KR 51
24 V dc.
07 KT 51
24 V dc.
07 KR 51
120/230 V ac.
Nr. katalogowy
1SBP260020R
1001
1SBP260022R1
001
1SBP260021R1
001
1SBP260010R
1001
1SBP260012R1
001
1SBP260011
R1001
Liczba wejść / wyjść
- Wbudowane we cyfrowe
Wartość nominalna
Standardowy czas filtrowania:
8 PNP i NPN
24 V dc.
5 ms
8 PNP i NPN
24 V dc.
5 ms
- Wbudowane wy cyfrowe
6 przekaźn.
6 tranzyst.
6 przekaźn.
6 przekaźn.
6 tranzyst.
6 przekaźn.
- Maks. wydajność prądowa
pod napięciem: stałym 24 V dc.
Obciążenie rezystancyjne /
początkowy prąd rozruchowy
L / R = 20 ms
L / R = 30 ms
L / R = 40 ms
L / R = 60 ms
zmiennym 24 do 230 V ac.
2 A / 5 A
2 A
1 A
0.6 A
0.35 A
2 A AC-1
0.5 A AC-15
1 A dla O62.00,
O62.01 i 0.5 A
dla innych wyjść
-
2 A / 5 A
2 A
1 A
0.6 A
0.35 A
2 A AC-1
0.5 A AC-15
2 A / 5 A
2 A
1 A
0.6 A
0.35 A
2 A AC-1
0.5 A AC-15
1 A dla O62.00,
O62.01 i 0.5 A
dla innych wyjść
-
2 A / 5 A
2 A
1 A
0.6 A
0.35 A
2 A AC-1
0.5 A AC-15
- W sumie prąd obciążenia:
6 x 2 A
4 x 0.5 A
+ 2 x 1 A
6 x 2 A
6 x 2 A
4 x 0.5 A
+ 2 x 1 A
6 x 2 A
- Liczba mas
2 (2+4)
2 (2+4)
2 (2+4)
2 (2+4)
- Potencjometry analogowe
2
2
- Liczba przełączeń:
dla AC-1
dla AC-15
1 milion
100 000
-
-
1 milion
100 000
1 milion
100 000
-
-
1 milion
100 000
- Potencjometry analogowe
2
2
- Liczba we analogowych
3 (tylko dla typu 07CT42, o7CR42)
2 we analogowe ±10V
1 we temperaturowe PT100, PT1000, PTC....
- Maksymalna ilość rozszerzeń na
jednostkę centralną
6
6
- interfejs CS 31
nie
Maksymalnie 31 zdalnych jednostek
może być przyłączonych jako MODBUS slave
- Interfejs dla: Programowania
MODBUS
®
lub ASCII
1 (RS 232)
1 (RS 232 / RS 485)
Pamięć
- Rozmiar pam. prog. użytkownika
bez ONLINE
w trybie ONLINE
17 000 słów (typowo: 8.5 tys. instrukcji)
8 500 słów (typowo: 4 tys. instrukcji)
17 000 słów (typowo: 8 tys. Instrukcji)
8 500 słów (typowo: 4 tys. Instrukcji)
- Pamięć programu użytkownika i
stałych
Flash EPROM
Flash EPROM
- Pamięć danych
SRAM
SRAM
- Podtrzymanie danych:
nie
Tak, z baterią
Funkcjonalność
- Czas wykonania 1 kilobajta:
0.4 ms
0.4 ms
- Timery:
42 równocześnie
42 równocześnie
- Liczniki:
bez limitu
bez limitu
- Funkcja szybkiego zliczania:
enkoder przyrostowy
samodzielny licznik
1 z maks. częstotliwością 5 kHz
2 przy 7 kHz
1 z maks. częstotliwością 5 kHz
2 przy 7 kHz
- Przerwania:
2 sprzętowe ; 1 programowe
2 sprzętowe ; 1 programowe
- Zabezpieczenie programu
użytkownika
tak, hasłem
tak, hasłem
- Dryf zegara (typowy)
-
Tak
Programowanie
- Program narzędziowy
AC31GRAF pod Windows
®
(IEC 1131-3)
AC31GRAF pod Windows
®
(IEC 1131-3)
- Pod-programy:
12
12
- Ciężar
400 g
400 g
800 g
400 g
400 g
800 g
Rodzina sterowników ABB AC31
4
FRCTL
Jednostki centralne serii 40 i 50
Okablowanie wejść / wyjść jednostek centralnych:
Dodatnie wejśia lie P jeme wjścia logiczne NPN
Jednostka o zasilaniu 24 V dc. Jednostka o zasilaniu 24 V dc.
Dodatnie wejśia lie P jeme wjścia logiczne NPN
Jednostka o zasilaniu 120/230 V ac. Jednostka o zasilaniu 120/230 V ac.
Wyjścia przekaźiowe Wjścia tranzystorowe.
Rodzina sterowników ABB AC31
5
3SBC 0014 99 R1001
[ Pobierz całość w formacie PDF ]