Steve Schwartz po-prostu-office-2010-pl- pełna wersja, ebooki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Spis treci
Wstp
11
Na dobry pocztek
15
Cz I
Co nowego w Office 2010? 17
Zmiany dotyczce caego pakietu Office .............................................................. 18
Zmiany aplikacji ..................................................................................................... 21
Rozdzia 1.
Podstawy Office 23
Uruchamianie aplikacji Office............................................................................... 24
Korzystanie z widoku Backstage ........................................................................... 25
Korzystanie ze Wstki.......................................................................................... 30
Praca z oknami ....................................................................................................... 32
Okrelanie powikszenia ....................................................................................... 34
Uywanie Schowka pakietu Office ....................................................................... 35
Dostosowywanie pakietu Office............................................................................ 38
Narzdzia zarzdzania dokumentem .................................................................... 43
Uzyskiwanie pomocy ............................................................................................. 52
Opuszczanie programu Office............................................................................... 54
Rozdzia 2.
Tabele, wykresy i grafika 55
Wstawianie tabel .................................................................................................... 56
Wprowadzanie danych do tabeli ........................................................................... 58
Modyfikowanie siatki tabeli................................................................................... 59
Formatowanie danych tabeli ................................................................................. 62
Obliczenia w tabelach............................................................................................ 63
Tworzenie wykresów ............................................................................................. 65
O dodawaniu grafik i obiektów ............................................................................. 66
Dodawanie obrazów .............................................................................................. 67
Dodawanie obiektów clipart.................................................................................. 68
Dodawanie ksztatów ............................................................................................. 69
Uywanie kanw rysunku........................................................................................ 70
Dodawanie obiektów SmartArt ............................................................................. 71
Rozdzia 3.
3
Spis treci
Wstawianie zrzutów ekranu .................................................................................. 72
Tworzenie obiektów WordArt............................................................................... 73
Dodawanie pola tekstowego.................................................................................. 74
Okrelanie zawijania tekstu ................................................................................... 75
Zmiana rozmiarów, przenoszenie i obracanie obiektów...................................... 76
Narzdzia edycji obrazów...................................................................................... 78
Microsoft Word
89
Cz II
Rozpoczynanie pracy z programem Word 2010 91
Interfejs programu Word ...................................................................................... 92
Praca z rónymi widokami..................................................................................... 95
Zarzdzanie oknami ............................................................................................... 97
Okrelanie opcji pokazywania ............................................................................... 99
Wprowadzanie tekstu .......................................................................................... 100
Podstawowa edycja tekstu ................................................................................... 101
Korzystanie z narzdzi sprawdzania ..................................................................... 103
Znajdowanie i zastpowanie tekstu .................................................................... 107
Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych ................................................... 110
Uywanie okienka nawigacji ............................................................................... 111
Rozdzia 4.
Formatowanie dokumentów 113
Okrelanie ustawie stron ................................................................................... 114
Modyfikowanie ta................................................................................................ 116
Wstawianie podziaów ......................................................................................... 119
Dodawanie strony okadki lub pustej strony ...................................................... 121
Dodawanie nagówków lub stopek ..................................................................... 123
Formatowanie akapitów ...................................................................................... 128
Okrelanie wyrównania ....................................................................................... 129
Okrelanie wci .................................................................................................. 130
Tworzenie list ....................................................................................................... 132
Odstpy pomidzy akapitami i liniami ............................................................... 136
Formatowanie znaków ......................................................................................... 138
Praca ze stylami.................................................................................................... 141
Korespondencja seryjna....................................................................................... 145
Rozdzia 5.
Tworzenie konspektów 151
O widoku Konspekt ............................................................................................. 152
Rozpoczynanie konspektu ................................................................................... 153
Reorganizacja konspektu ..................................................................................... 154
Zmienianie ustawie wywietlania ..................................................................... 156
Rozdzia 6.
4
Spis treci
Wspódzielenie dokumentów programu Word 157
Wybieranie formatu pliku ................................................................................... 158
Wysyanie dokumentów programu Word .......................................................... 159
ledzenie zmian ................................................................................................... 160
Porównywanie dokumentów ............................................................................... 162
czenie dokumentów......................................................................................... 163
Publikowanie wpisów na blogu ........................................................................... 164
Rozdzia 7.
Microsoft Excel
167
Cz III
Rozpoczynanie pracy z programem Excel 2010 169
Interfejs Excel ...................................................................................................... 170
Skoroszyty i arkusze............................................................................................. 172
Zaznaczanie komórek i zakresów ........................................................................ 174
Wprowadzanie danych ........................................................................................ 176
Edycja danych ...................................................................................................... 178
Reorganizacja arkusza.......................................................................................... 179
Wypenianie komórek.......................................................................................... 184
Import danych ...................................................................................................... 186
Znajdowanie i zastpowanie danych................................................................... 191
Sortowanie danych............................................................................................... 194
Nazywanie komórek i zakresów .......................................................................... 196
Ochrona skoroszytów hasami ............................................................................. 198
Rozdzia 8.
Formatowanie arkuszy i danych 201
Okrelanie szerokoci kolumn i wysokoci wierszy ........................................... 202
O formatowaniu danych i komórek..................................................................... 204
Formatowanie znaków i akapitów....................................................................... 205
Dopasowywanie tekstu w komórce..................................................................... 206
Formatowanie liczb ............................................................................................. 207
Formatowanie warunkowe .................................................................................. 208
Dodawanie obramowa i ta komórek ................................................................ 210
Usuwanie, zastpowanie i ponowne wykorzystanie formatów........................... 212
Formatowanie arkusza ......................................................................................... 214
Rozdzia 9.
Formuy i funkcje 215
Na temat odwoa do komórek ........................................................................... 216
Podstawy formu................................................................................................... 218
Tworzenie formu................................................................................................. 222
Edycja formu....................................................................................................... 224
Rozwizywanie problemów — wskazówki......................................................... 225
Rozdzia 10.
5
Spis treci
Praca z tabelami 227
Tworzenie tabeli................................................................................................... 228
Formatowanie tabeli ............................................................................................ 229
Tworzenie kolumn obliczeniowych .................................................................... 230
Dodawanie wiersza sumy .................................................................................... 231
Sortowanie i filtrowanie....................................................................................... 232
Zmienianie rozmiaru tabeli ................................................................................. 234
Drukowanie tabel................................................................................................. 236
Rozdzia 11.
Tworzenie wykresów 237
Elementy wykresu ............................................................................................... 238
Tworzenie wykresu .............................................................................................. 239
Zmienianie ta....................................................................................................... 240
Dodawanie i formatowanie tekstu ...................................................................... 241
Wiersze a kolumny............................................................................................... 243
Zmienianie ukadu i stylu .................................................................................... 244
Wywietlanie zbioru danych ............................................................................... 245
Praca z siatkami .................................................................................................... 246
Praca z legend..................................................................................................... 247
Dodawanie linii trendu........................................................................................ 248
Modyfikowanie osi ............................................................................................... 249
Tworzenie wykresów przebiegu w czasie........................................................... 250
Zmienianie danych wykresu................................................................................ 251
Rozdzia 12.
Microsoft PowerPoint
253
Cz IV
Rozpoczynanie pracy z programem PowerPoint 2010 255
Interfejs PowerPoint............................................................................................ 256
Praca w rónych widokach .................................................................................. 258
Tworzenie prezentacji ......................................................................................... 259
Rozdzia 13.
Tworzenie prezentacji 261
Rozpoczynanie prezentacji.................................................................................. 262
Okrelanie motywu .............................................................................................. 264
Dodawanie i usuwanie slajdów ........................................................................... 265
Zastpowanie miejsc zarezerwowanych ............................................................. 266
Wstawianie innych elementów ........................................................................... 269
Wskazówki dotyczce pracy z obiektami............................................................ 272
Tworzenie albumu fotograficznego..................................................................... 273
Podgld pokazu slajdów....................................................................................... 275
Rozdzia 14.
6
[ Pobierz całość w formacie PDF ]