Steven B. Green, ebooki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Rozdział 3.
Dziesięć Nakazań Dupka
Po wyjaśnieniu, co to znaczy być dupkiem i dlaczego należy nim być,
czas zająć się tym, jak to zrobić. W jaki sposób zachowuje się dupek?
Jak nie stać się chamem? Jak rozpoznać różnicę?
W kolejnych rozdziałach omówimy stosunek dupka do rozmaitych
spraw, poczynając od interesów i przyjemności, a kończąc na związ-
kach z kobietami i rodzinie. Zanim jednak przejdziemy do tych za-
gadnień, wskażemy reguły bycia dupkiem.
DUPEK POWIEDZIAŁ:
„Odkąd pamiętam, zawsze uważano mnie za dupka.
Taki mam po prostu styl” — Royal Tenenbaum,
Genialny klan
Dawno, dawno temu, w czasach może nie biblijnych, ale na pewno
tak archaicznych, że nie było jeszcze kanalizacji, samochodów i delicji,
kilku mężczyzn spisało zasady bycia dupkiem. Fundament, na którym
opiera się dupkologia — Nakazania — zawiera wszystkie elementy
niezbędne do tego, żeby bycie dupkiem zawsze uchodziło na sucho.
A teraz przewiń taśmę do naszych czasów. Nawet jeśli zastąpisz słowa
„atoli”, „jeno” i „waćpan” ich nowocześniejszymi odpowiednikami,
Dup

ko

lo

gia
te zasady się nie zmienią i pomogą Ci osiągnąć status dupka nawet
w świecie bez wychodków, z samochodami z napędem hybrydowym
i tymi cholernymi delicjami.
Dupek kieruje się w życiu
dziesięcioma prostymi zasadami:
Dziesięcioma Nakazaniami Dupka.
A oto i one: dziesięć prostych zasad, którymi kieruje się w życiu
dupek: Dziesięć Nakazań Dupka. Te reguły nic nikomu nie narzucają.
Ostateczna decyzja zawsze należy do człowieka. Wymagają one jednak,
żeby osoba, która postanowi je wypełniać, przestrzegała każdego jednego
nakazania w drodze do nadrzędnego celu.
DZIESIĘĆ NAKAZAŃ DUPKA
I.
Dupek najbardziej troszczy się o siebie.
Życie czasem jest nie fair. Bywa brutalne. Ostatecznie dupek dowiaduje
się, że każdy człowiek go kiedyś rozczaruje. Nie specjalnie, tylko dlatego,
że ma taką naturę. Z tego powodu dupek musi najpierw myśleć o sobie.
Jest on zawsze najważniejszą osobą w każdej sytuacji. Przed podjęciem
jakiejkolwiek decyzji, przed każdą nadarzającą się okazją dupek pyta się
w duchu: „Jaki będę miał z tego pożytek?”, „Co zyskam?” i „Jak najle-
piej wykorzystać tę sytuację?” Słowa „A co ja z tego będę miał?” naj-
prawdopodobniej zostały po raz pierwszy wypowiedziane przez dupka.
II.
Dupek ma zawsze rację.
Większość ludzi myśli, że ma rację. Tymczasem dupek wie, że ma rację.
Zawsze. I zrobi wszystko, żeby tego dowieść. Nawet kiedy dyskusja
najwyraźniej dobiega końca, przechylając szalę zwycięstwa na drugą
stronę, dupek nie odpuści, dopóki jego nie znajdzie się na wierzchu.
40
Dziesięć Nakazań Dupka
I choćby wszystko wskazywało na to, że się myli, dupek jest w stu pro-
centach przekonany, że ma rację. Usatysfakcjonuje go wyłącznie ka-
pitulacja rozmówcy.
DUPEK W AKCJI: Profesor Kowalski
Profesor Kowalski wymagał pracy od wszystkich swoich stu-
dentów. Brać akademicka uważała go za kutasa, ale sale pod-
czas jego wykładów zawsze były pełne.
Kiedyś w czasie popołudniowych zajęć jego studenci opowia-
dali o tym, co robią poza programem studiów — że angażują się
w pracę uniwersyteckiego radia, gazety lub uczestniczą w spo-
tkaniach różnych klubów i grup.
W końcu głos zabrała studentka należąca do reprezentacji
akademickiej w koszykówce. Nie była gwiazdą drużyny, ale ra-
dziła sobie lepiej niż przeciętna zawodniczka. Profesor zapytał ją,
co robi poza grą w koszykówkę. Wyjaśniła, że treningi zajmują
jej cały wolny czas, więc nie bierze udziału w żadnych innych
zajęciach pozalekcyjnych. Dodała, że chciałaby dostać się do
jednej z drużyn Ligi Koszykówki Kobiecej. Profesor odparł tylko:
„Aha” i zajął się kolejnym studentem.
Tydzień później na krześle studentki leżał wydruk z danymi
na temat liczebności akademickich drużyn piłki koszykowej oraz
liczby kobiet, które dostają się do zespołów ligowych. Poniżej
informacji znajdowały się formularze zgłoszeniowe do rozma-
itych grup studenckich.
Jeszcze tego samego popołudnia koszykarka włączyła się
w działalność rozgłośni studenckiej.
III.
Dupek rzadko przeprasza.
W słowniku dupka nie ma słowa „przepraszam”. Owszem, zdarzyło
mu się parę razy go użyć — gdy na przykład przypadkiem wpadł na
kogoś w metrze albo kiedy wyszło na jaw, że przespał się ze wszyst-
kimi kobietami z rodziny swojego przyjaciela — ale nawet w takich
41
Dup

ko

lo

gia
chwilach nie jest mu przykro. Myśli sobie raczej: „Przepraszam, że nie
było ci dane dłużej mnie dotykać” albo „Przykro mi, że twoja rodzina
nie mogła wydać na świat więcej kobiet, żebym mógł się z nimi prze-
spać”. Bo i za cóż miałby przepraszać dupek, skoro ma zawsze rację?
DUPEK POWIEDZIAŁ:
„Należy być wzorcem jakości. Niektórzy ludzie po prostu nie są
przyzwyczajeni do otoczenia, w którym wymaga się doskonałości”
— Steve Jobs
IV.
Dupek nigdy nie przyjmuje do wiadomości czyjejś odmowy.
Dupek, który nigdy nie używa słowa „przepraszam”, nie przyjmuje
również do wiadomości słowa „nie”. W świecie dupka ono po prostu
nie istnieje. Jest tylko „tak”: „tak” dla jego życzeń, „tak” dla jego żądań,
„tak” dla zaproszenia na drinka do jego mieszkania. A jeżeli już usłyszy
słowo „nie”, zamienia je w „tak”. (Jest jeden wyjątek, kiedy pewne „nie”
rzeczywiście znaczy „nie”. Ale tego chyba nie trzeba wyjaśniać).
V.
Dupek zawsze panuje nad sytuacją.
Dupek całkowicie panuje nad każdą sytuacją — czy to w zarządzie,
pubie, czy w sypialni. Sam przejmuje kontrolę nad wydarzeniami,
a pomocy szuka wyłącznie w razie absolutnej konieczności. Dupek
jest opanowany, spokojny i skupiony.
VI.
Dupek zawsze ma plan.
Dupek nie dostał się na szczyt, bo miał szczęście i gadał to, czego inni od
niego oczekiwali. Nie, dupek zawsze stawia sobie krótko- i długofalowe
cele i opracowuje konkretne kroki potrzebne do ich realizacji. Jest me-
todyczny w swoich działaniach. Jeżeli sprawy nie idą zgodnie z planem
(zwykle z winy innych), dupek zawsze dysponuje planem awaryjnym.
42
[ Pobierz całość w formacie PDF ]