Stolicą Polski jest - pisownia wielką literą + mapka Polski, dla nauczycieli, Polska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stolicą Polski jest ...................................................... .
Warszawa leŜy na rzeką ........................................... .
Ja mieszkam w ........................................................... .
Warszawa Wisłą Toruniu
Warszawa
Toruń
Wisła
Zapamiętaj!!
Imiona, nazwiska, nazwy
miejscowości oraz rzek piszemy
wielką literą.
Wstaw odpowiedni znak:
< >
lub
=
.
.......
.......
2 ....... 4
5 ....... 5
3 ....... 1
9 ....... 10
7 ....... 8
5 ....... 6
13 ....... 13
14 ....... 4
7 ....... 14
2 ....... 4
15 ...... 15
7 ....... 8
9 ....... 10
14 ....... 4
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
To jest budynek sejmu.
Pałac Prezydencki – w
tym budynku mieszka
prezydent Polski.
Zamek Królewski – w
tym budynku mieszkali
królowie Polski.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]