Stool - Shaker Step Stool Plans, Woodworking Plans

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
f[T^Xe fgXc@fgbb_
cxtxw uM [t [t~|
g{| |t | {x wx|z y t {t~x x x A \ v| y |wx? x?
utv~ v |xvx tw y wxt| v |xvxA fxxt |x v{ t {x |wx tw
u tw |wwx x xxw ux wx|zxw vx |vx {x | ux xw x {t
vx | {x y|t txuA
j{x x cBWXf^gbc? x {x
b|
?
h|
|v{x
A \ | xxvxw
{t txtw ~ { x uxxx {zt{|v tw |v|t |x tw {tx t
xttux t y ~| | |z {x xA
T vxx w|x|xw wt|z y {| }xv | xxxw uxA exyx {|
wt|z y tvvtx x|vt wtt {|x xxv|z {x wx|zA
Dovetail Detail
Scale X2
0.500
1.5
00
0.750
5.500
18.500
4.750
17.750
9.000
9.000
0.750
A
ll Rounds
4.750
R0.375
17.750
0.750
26.500
8.000
8.750
1.500
4.750
0.750
1.500
4.375
8.000
6.500
7.000
R3.500
3.250
3.250
Shaker Step Stool
13.500
W|x|xw Wt|z y fx f
»
[t [t~| ECCH ctzx E cBWXf^gbc g|t
^xwzx |yt|
{w ~ | uxz||z
{| |t
M
j{t {w xt y
vx|z {| |tM
­ Vxtx ~xv{x
­ Wt t|w y|x
­ Xwx y|x
­ ew|z Xwzx
­ Txu
­ T|zx? Vxx|z T| tw
`t|z
­ at|ztx | j|w
­ Vxtx? tx? xtx tw wxxx
ywx tw y|x
­ `x vtw â |z{ tw
xy v|v~ tw x {xx
­ Ut|v cBWXf^gbc ~xv{|z
â |x? v|vx xvA
­ cBW j~tx tw ~xv{xA
A
DA bx t x cBWx~ Wx|z
;Vge_ >a<
EA hx {x w|x| | y|zx D
vxtx t t|w y|xA _xz{ |
DJAJHå tw |w{ | DAHå
Y|zx DA W|x| y utv~ v |xvx
FA fxxv
Xwx cy|x
tw
xwx {x y|x
CAJH
å
tu
x
{x
~tx
A
»
[t [t~| ECCH ctzx F cBWXf^gbc g|t
GA
g{x x|z |w u}xv {w
~ |~x y|zx EA ftx {x wx|z
tw tx |
Utv~ V c|xvx
Y|zx EA Y||{xw Utv~ V c|xvx
HA bx t x wx|z ;V > a<
IA Vxtx t t|w y|x y {x |wx y
{x x A T t|w y|x
{w ~ |~x y|zx FA fxx tzx
E y w|x|A a|vx {t {x
u tw |z{ |wx |x {tx t
Y|xw
vt| ;|tzx<A
;W|x| {tx uxx xxw y
vt|<
JA j{x {tx t t|w ;y|xw<
y|x? xxv
Xwx cy|x
tw
xwx t w|tvx y
CAJHå
tux
{x ~tx
A
KA ftx {x xt y|x tw tx
Y|zx FA it|w f|wx cy|x
|
f|wx c|xvx
A \ {w ~ |~x
y|zx G
»
[t [t~| ECCH ctzx G cBWXf^gbc g|t
Y|zx GA Y||{xw f|wx c|xvx
LA bx t x wx|z ;V > a<
DCA Wt t
xvtzx
HAH
å
z
tw
CAJH
å {|z{ t { | y|zx G
DDA fxxv
Xwx cy|x
tw xwx
{x y|x
DKAHå tux {x
~tx
A etx {x |x {t |
Y|zx GA Xwxw g fx
| ||t y|zx HA
»
[t [t~| ECCH ctzx H cBWXf^gbc g|t
[ Pobierz całość w formacie PDF ]