Stop agresji, piosenki na każdą szkolną okazję

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
bo
o
hD
p
t
(d
13
o
,14
v
N
-o
\.
o
o
(
-o
ED
q)
.=
'_
'"'f
b:-
5
NIJ
tt
Aco
:
}
a
0)
N
D
-.
E
- H-ts
T E E.
.g'E
E t
'f
.D'9
9.0
P'D
g
8.3
.:
tsN{j
$
E
.i#
^,*
H
H
E
.H
E
.
1
(d
!
E
:P
,'
$
t
T
E
;$J
>.e
g[E
s
",
.;,'.,
db
E
E
a'h
E:
g'
q
erEt
.*
bo
,
o'QF'>.
a
o
z
.ql.ojtic0J
_
:--:
'
.9
A
o-!l
(do
o
.x
$"
e
E
d.i
.i
.i
:*
.e.6r
.r
o
e
o)
p
> 9.*'F.91"
o
.ta
E'ts
8
B
*p
'Y
_
6 .;''
p.
P{
H'8.8.:
B-=rt.[
=
$
*iltH.H
a''Na.i5
E
EE
1
E
B
.=
,c.g
.P
'N
\i:
zaz
FEgg$E
E
g
V.rU.rAF
0>
a
.F
*
3J
E
e.:
lE'F.g
i
$9s
lt
'9_
a'! a l
.6*,, i:<!.-
-
x
s
Hjt
q)
E
(6
o.
bo
q)
E
0)
7a
rd
-j
ot
-
o
$-
b
d
9..
'E
pq
v
k
q
o
o
trt
.d
.N
(
5
N
'
(d
B
d
o.
<)
N
tr
.l
'd
..N
(d
CB
\
.
o
N
b
N
B
J
rt
.N
o
,(
$rd
o.
\o
E
(
o
.
5
CB
a
)
.
)!3
a
a
(tf
(B
0
t
(
'a
(!
t
o.
E
.N
b
,I
cB
C!
o
(
L
i
(
.N
.tr
o
o
o
0.
q
.E
L)
(
I
.o
(
N
r
(
5rd
o)
tr
a
oE
oEl
(
FA
td
a(J
}
(B
;
^hD
.!s
}ltsdO'N
.l-t
[ Pobierz całość w formacie PDF ]