stosowanie-antybiotykow, Lekarski WLK SUM, lekarski, Mikrobiologia, mikroby materiały 2014

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stosowanie antybiotyków
w proilaktyce okołooperacyjnej
Waleria Hryniewicz
Jan Kulig
Tomasz Ozorowski
Piotr Kulig
Dariusz Wąchol
Errata
Wprowadzona dnia 15.12.11
str 14 punkt 7. Amputacja kończyny
str 14 punkt 8. Zabiegi na drogach żółciowych
str 15 punkt 9. Zabiegi na jelicie cienkim i dwunastnicy
str 16 punkt 9. Zabiegi na przepuklinie pachwinowej
Wydawnictwo sinansowane ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.:
„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”
Moduł I „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych
dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i proilaktycznych na lata 2009 - 2013”
Copyright © 2011 by:
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Prof. dr. hab. med. Jan Kulig
Dr n. med. Tomasz Ozorowski
Dr n. med. Piotr Kulig
Dr n. med. Dariusz Wąchol
Warszawa 2011
All rights reserved
Wszystkie prawa zastrzeżone
Uwaga!
Autorzy zastrzegają sobie prawo do modyikacji dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.
Najbardziej aktualna wersja publikacji znajduje się na stronie www.antybiotyki.edu.pl
Wydanie pierwsze
Wydawca:
Narodowy Instytut Leków, Warszawa
Wydawnictwo sinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu
zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” Moduł I „Monitorowanie zakażeń szpitalnych
oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i proilaktycznych
na lata 2009 – 2013”
Projekt okładki:
Magdalena Borek
ISBN 978-83-932196-1-2
Stosowanie antybiotyków
w proilaktyce okołooperacyjnej
Rekomendacje zalecane przez:
Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej
Prof. dr hab. med. Jana Kuliga
Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Prof. dr hab. med. Walerię Hryniewicz
Zespół autorów:
Prof.dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Narodowy Instytut Leków, Warszawa
Prof.dr hab. med. Jan Kulig
Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków
Dr n.med. Tomasz Ozorowski
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
Dr n.med. Piotr Kulig
Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków
Dr n.med. Dariusz Wąchol
Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków
Warszawa, 2011
 Zakres zagadnień:
I.
Rodzaje rany operacyjnej i ryzyko powikłań infekcyjnych
II.
Zasady ogólne proilaktyki okołooperacyjnej
III.
Rekomendacje podawania antybiotyku wg rodzaju zabiegu
[ Pobierz całość w formacie PDF ]