Stosunki pracy pracownikĂłw samorzÄ…dowych, Pomoce naukowe, studia, prawo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
Stosunki pracy
pracowników
samorządowych
Autorzy:
Paweł Chmielnicki
Bolesław Maciej Ćwiertniak
Aneta Giedrewicz-Niewińska
Zbigniew Góral
Mariusz Kotulski
Daniel E. Lach
Barbara Mirska
Agnieszka Piskorz-Ryń
Stefan Płażek
Sebastian Samol
Radosław Skwarło
Jakub Stelina
Tomasz Szewc
Helena Szewczyk
Stosunki pracy
pracowników
samorządowych
pod redakcją
Mirosława Steca
Warszawa 2008
[ Pobierz całość w formacie PDF ]