str.tyt, TBS Wrocław Wojanowska, Etap I, ETAP I - PROJEKT WYK, Drogi

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
INWESTPROJEKT
Ś
WI
Ę
TOKRZYSKI
Rok załoŜenia 1958
ul. Targowa 18
Prezes 34-42-316
25-520 Kielce
Sekretariat 34-30-250
NIP:
657-038-75-71
Tel./Fax 34-42-316
Regon: 003673768
SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data: sierpie
ń
2009 r.
Pracownia
TP-2
PROJEKT WYKONAWCZY
DROGI
Stadium
BranŜa
Obiekt: DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
w rejonie ul. Pomarańczowej,
osiedle "Stabłowice" we Wrocławiu
ETAP I, V
Adres: Wrocław ul. Pomarańczowa/Stabłowicka
działki nr ewid. 58/9, 63/5, 70/9, 88/6 kwartał 2MW,
70/7, 84/12, 88/4 kwartał 3MW
Inwestor – adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław
Autorzy opracowania
Imię i nazwisko
Podpis
Nr upr.
inŜ. Wiesław Chojak
208/70
Projektował:
mgr inŜ. Andrzej Rusek
inŜ. Artur Pogorzelski
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Morawski
KL-227/91
Sprawdził:
inŜ. Roman Sędzielewski
63/77
Kierownik pracowni:
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]