Str-tytuł-PMiTE, PWr WME Energetyka, Podstawy metrologii lab

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki PłynówPolitechnika WrocławskaZakład Miernictwa i Ochrony AtmosferyLABORATORIUMPODSTAWY METROLOGII I TECHNIKI EKSPERYMENTUĆwiczenienr.....Temat..........................................................................................................................................................................Badania i opracowania wykonał:........................................................................................Wydział..............Rok studiów.......Prowadzący.......................................Ocena................................................Nr grupyDataćwiczenia........................................Data oddania sprawozdania....................Poprawa........................................................................................................................Zadania do wykonania:1.2.Podpis prowadzącego............................Sprawozdanie powinno zawierać:1°2°3°4°5°6°7°8°Wyniki pomiarów (dane zarejestrowane w czasie pomiarów i zestawione w tabeli),Schematy i układy pomiarowe,Dane metrologiczne przyrządów pomiarowych,Przykład obliczeń (w układzie jednostek miar SI),Wyniki badań (zestawione w tabeli),Szczegółowa analiza błędów,Wykresy wykonane na papierze milimetrowym lub komputerowo (z naniesioną siatką współrzędnych),Uwagi i wnioski. [ Pobierz całość w formacie PDF ]