Strategia flirtu 52 przyjemne sposoby na milosc flirt, Sensus

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Strategia flirtu.52 przyjemne sposobyna mi³oœæAutor: Susan Rabin, Barbara LagowskiT³umaczenie: Katarzyna RybakISBN: 978-83-246-1747-0Tytu³ orygina³u:Lucky in Love: 52 Fabulous,Foolproof Flirting Strategies,One for Every Week of the YearFormat: A5, stron: 288Czu³e s³ówkaOd s³owa do s³owa…•Flirtuj spontanicznie i z klas¹•Rozniecaj p³omieñ i wzbudzaj fascynacjê•Przyci¹gaj mi³oœæ i zostañ mistrzem flirtuMa³y flircik jest dobry na wszystko. Jeœli jesteœ osob¹ samotn¹, mo¿e os³odziæ Cinieciekawy wieczór. Jeœli masz partnera, podniesie temperaturê Waszego zwi¹zku.Wiêkszoœæ miejsc i okazji a¿ prosi siê o flirt — musisz tylko nauczyæ siê jewykorzystywaæ. Mo¿esz to robiæ w warzywniaku, na wyci¹gu narciarskim, w kolejcedo kserokopiarki, w bibliotece, a nawet w poci¹gu, szczególnie w sytuacji,gdy konduktor informuje Ciê, ¿e Twój bilet straci³ wa¿noœæ.Szczêœcie w mi³oœci nie jest kwesti¹ przypadku. Wymaga od szczêœciarza sporo pracy,lecz jak¿e to przyjemne zajêcie! Niniejsza ksi¹¿ka, opieraj¹c siê na historiach z ¿yciawziêtych, proponuje Ci gotowe do u¿ycia pomys³y na zauroczenie ludzi, którzy Ci siêpodobaj¹. Prezentuje równie¿ wiele cennych i zabawnych wskazówek, jak staæ siêfantastycznym uwodzicielem b¹dŸ urocz¹ uwodzicielk¹. Wywo³uj pozytywne wibracjei przyci¹gaj do siebie mi³oœæ!•Spraw, by nieœmia³oœæ przesz³a do historii.•Korzystaj z rekwizytów u³atwiaj¹cych flirt.•Wykonuj spontaniczne gesty uprzejmoœci.•Stwarzaj okazje do flirtu w ¿yciu towarzyskim.•ProwadŸ uwodzicielskie rozmowy telefoniczne.•Dowiedz siê, jak powinno siê zaczynaæ i jak nie nale¿y koñczyæ rozmowy.Spis treściPodziękowaniaWstęp713Część ITestTydzień 1. Trzy kluczowe elementy udanego flirtu19Część IIPostawaTydzień 2. Aby dotrzeć do innego celu, obierz inną drogęTydzień 3. Sam zorganizuj sobie życie osobisteTydzień 4. Jeśli to nie miłość od pierwszego wejrzenia...spójrz ponownieTydzień 5. Spraw, by nieśmiałość przeszła do historiiTydzień 6. Powiedz szczerze coś miłegoTydzień 7. Wykonuj spontaniczne (ale nie anonimowe)gesty uprzejmościTydzień 8. Rozchmurz się!Tydzień 9. Zawstydzające momenty,o których każdy flirciarz wolałby zapomnieć273137425056626410S p i s t r e ś c iTydzień 10. Okaż odrobinę ludzkiej słabościTydzień 11. Przestań siebie deptać!Tydzień 12. Przygotuj się na odwzajemnienie flirtu!Tydzień 13. Spraw, aby rozstania stały się łatwiejszeTydzień 14. Siedem dni na dojście do siebie po tym,jak zostałeś odrzucony6975798391Część IIIPodejścieTydzień 15. Poproś o pomoc najlepszego trenera!Tydzień 16. Aby spotykać interesujących ludzi,bądź interesującą osobąTydzień 17. Wybierz z tłumu tę wyjątkową osobęTydzień 18. Rozmawiaj z nieznajomymiTydzień 19. Zamień powitania w spotkaniaTydzień 20. Uśmiechaj się, kiedy to mówisz!(A zwłaszcza kiedy tego nie mówisz!)Tydzień 21. Trójkąt flirtu (Wypróbuj go!)Tydzień 22. Lustereczko, lustereczkoTydzień 23. Użyj trzech PTydzień 24. Ćwicz zadawanie otwartych pytańTydzień 25. Śpiesz się powoliTydzień 26. Przestrzeń osobista to rzecz święta!Tydzień 27. Wyślij wiadomość, nie wypowiadając ani słowaTydzień 28. Kiedy mowa ciała zawodzi99109113118123127132137143147152158163167Tydzień 29. Pokonaj różnice w konwersacji mające związek z płcią 169Tydzień 30. Sprawdź brzmienie swojego głosu175S p i s t r e ś c i11Część IVPostępowanieTydzień 31. Skompletuj własny zestaw do flirtowaniaTydzień 32. Wykorzystuj właściwie rekwizytypomocne podczas flirtowaniaTydzień 33. Pięćdziesiąt dwa cudowne rekwizyty,które pomagają flirtowaćTydzień 34. Stwarzaj okazje do flirtu w życiu towarzyskimTydzień 35. Udaj się tam, gdzie najlepiej flirtowaćTydzień 36. Powiedz, co czujeszTydzień 37. W jaki sposób nie kończyć rozmowy?Tydzień 38. Pozwól, aby dzięki odległości serce zabiło mocniejTydzień 39. W jaki sposób przeprowadzić wspaniałąrozmowę telefoniczną?Tydzień 40. Powiększ internetową listę znajomychTydzień 41. Znajdź własne miejsce w internecieTydzień 42. Zamieść na stronie internetowejprzyciągający uwagę profilTydzień 43. Co o Tobie mówi Twoja odpowiedź?Tydzień 44. Naucz się spontanicznego flirtuTydzień 45. Wskrześ starą miłośćTydzień 46. Znajdź związek w miejscu pracy!Tydzień 47. W jaki sposób wykorzystać spotkanie?Tydzień 48. Pogodzić się z utratą miłościTydzień 49. Dochodzenie do siebie po utracie miłości:więcej praktycznych poradTydzień 50. Dyskryminacja ze względu na wiek18318719319720320821221722423023824024424725225926527027727912S p i s t r e ś c iTydzień 51. Teraz, kiedy otworzyłeś drzwi, pamiętaj o tym,aby je zamknąć!Tydzień 52. Twoja historia282286 [ Pobierz całość w formacie PDF ]