Strategia sukcesu firmy, Własna firma

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Sebastian Kątek, rok 2008
Autor: Sebastian Kątek
Tytuł: Strategia sukcesu firmy
Data: 27.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
email:
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione

jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P
r
ed
by
TCPDF
(
www
.t
cpd
f.
o
r
g
)
SPIS TREŚCI
WSTĘP
..............................................................................................
5
Czy firma może odnieść sukces bez
opracowanej
strategii?
.............................
6
..............................................................................................
9
Czym jest system?
.............................................................................
11
Jak dzieje się w życiu codziennym?
........................................................
11
..............................................................................
12
...............................................................................
15
...............................................................................
15
.....................................................................................
16
...............................................................
17
To, czego oczekujemy po realizacji celu
..............................................
17
Zadowolenie z osiągnięcia celu
..........................................................
18
Rodzina
......................................................................................
18
Lokalizacja obszaru działania
............................................................
18
Cechy geograficzne
........................................................................
19
Realność celu
...............................................................................
20
Cel — podsumowanie
..........................................................................
20
........................................................................................
21
........................................................................
21
...............................................................
21
Dlaczego strategia jest ważna?
..............................................................
22
....................................................................
23
Cechy strategii
.................................................................................
24
Wskaźniki strategii
............................................................................
26
Przykładowa karta strategiczna
.............................................................
29
Elementy nie przewidziane w strategii
....................................................
30
..........................................................................
31
Jak powinna wyglądać praca, jeżeli
sam
o
tym
decydujesz?
..........................
32
Sobota i niedziela
.............................................................................
33
Techniczna strona zarządzania czasem:
Lista WAŻNE/PILNE
............................................................................
33
Delegowanie
....................................................................................
38
Czym jest DELEGOWANIE?
................................................................
39
Co powinniśmy delegować?
...............................................................
40
Delegowanie z listy WAŻNE/PILNE
......................................................
40
Powróćmy do listy WAŻNE/PILNE
....................................................
41
Co z tej listy możemy wydelegować?
...............................................
42
Jak teraz wygląda nasza lista po delegacji?
.......................................
43
Lista ODDELEGOWANYCH
..............................................................
43
Dodatkowe zasady listy
...................................................................
44
Energia
..........................................................................................
45
Czym jest energia?
.........................................................................
46
Masz wolny czas czy masz energię?
..................................................
46
Co powinieneś zrobić?
.................................................................
46
Energia — wnioski
..........................................................................
46
 ..............................................................................................
48
...............................................................................
48
Potencjalny KLIENT
........................................................................
49
Potencjalny KLIENT — Cechy
.........................................................
50
Profil idealnego klienta
.......................................................................
56
Jak określić profil idealnego klienta?
...................................................
56
Pytania dla określenia profilu idealnego klienta
......................................
57
Zasada Pareta
..................................................................................
58
Gdy już zdobędziesz klienta
.................................................................
58
Podejście do KLIENTA
.....................................................................
59
...............................................................................
60
...........................................................................
60
........................................................................
61
Analiza przykładowej reklamy
..............................................................
65
Rodzaje reklamy
...............................................................................
68
Reklama ukryta
................................................................................
69
Oferta
...........................................................................................
73
Czym jest oferta?
..........................................................................
74
Pismo przewodnie
..........................................................................
76
Dystrybucja ofert
..........................................................................
79
..........................................................................................
81
Techniki i zachowania w trakcie sprzedaży
...............................................
83
Sprzedaż wiązana
..........................................................................
84
.............................................................................
86
Premia
..........................................................................................
87
Pasożyty
.........................................................................................
89
Komu delegować?
..............................................................................
90
Konkurencja może Cię polubić
..............................................................
91
..........................................................................................
93
E-mail
...........................................................................................
93
...............................................................
94
Sublisty
......................................................................................
94
Newsletter
..................................................................................
95
Skąd brać teksty do newslettera?
....................................................
95
Jak często wysyłać newsletter?
.....................................................
96
Strona internetowa firmy
....................................................................
96
Co bezwzględnie musi się znaleźć na Twojej stronie
WWW?
.......................
97
Pozycjonowanie
............................................................................
98
................................................................................
100
STRATEGIA SUKCESU FIRMY —
darmowy fragment –
Złote Myśli
Sebastian Kątek

str. 5
Wstęp
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Twoja firma będzie wyglądać za 10
lat?
A może wiesz, jaka ma być za 5 lat?
Za 2 lata?
Za rok?
Może po prostu nie masz czasu, aby się nad tym zastanawiać?
Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na powyższe pytania, to nie jesteś
w tym osamotniony. Zdarza się, że nawet duże firmy funkcjonują bez
strategii. Robią biznes taktyczny, a nie strategiczny. Nie planują działań
dalekosiężnych, skupiają się jedynie na najbliższej przyszłości.
Czy odczuwasz czasami, że stoisz w miejscu, a często nawet się cofasz?
Widzisz, jak konkurencja rośnie w siłę, odbierając Ci najlepszych klien-
tów? Zniechęcasz się, bo widzisz, że harujesz jak wół, a efekty są mi-
zerne? Ledwo wiążesz koniec z końcem, ale nie jesteś pewny, czy za kil-
ka lat utrzymasz się na rynku?
Ten kurs pozwoli Ci spojrzeć na swoją firmę z innej perspektywy. Na-
uczysz się strategicznego zarządzania firmą. Poznasz podstawy zarzą-
dzania własnym czasem, delegowania zadań oraz wielu innych przydat-
nych technik, zebranych w SYSTEM.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli
& Sebastian Kątek (
[ Pobierz całość w formacie PDF ]