Strawberry Panic 05, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{144}{214}STRAWBERY PANIC{2862}{2945}Hej, co robi� pomocnice?{2949}{2993}Robi� wiele rzeczy.{3009}{3077}Zajmuj� si� g��wnie sprz�taniem.{3069}{3161}Zanim podejm� jakiekolwiek decyzje, musz� je om�wi� ze starszoklasistk�.{3165}{3219}Aha.{3249}{3269}Gotowe.{3261}{3305}[Suzumi Tamao] [Aoi Nagisa] [Mi�o ci� pozna�!]{3309}{3449}W Truskawkowych Akademikach tylko studenci Miator |maj� takie co�, jak pomocnice.{3472}{3640}Wszyscy z m�odszego rocznika, kt�rzy przychodz� do akademika, |je�li zostan� wybrani do �wiadczenia us�ug starszym uczennicom,{3620}{3736}to jest to szansa, aby pokaza� im swoje przywi�zanie do nich.{3750}{3856}W noc poprzedzaj�c� wyb�r pomocnic, od kiedy jest to proces 2-dniowy,{3864}{3952}jeste�my tak podekscytowane, �e nie mo�emy spa�.{3956}{4067}Nie... W tym czasie ja naprawd� nia by�am...{4124}{4209}ODCINEK 5: M�ODSZE SIOSTRY{4597}{4652}Nast�pna.{4953}{5031}Pierwszy rok, �nie�na Klasa, Misa Takatsujin.{5035}{5103}B�dziesz pomocnic� Oukura-san i Nakasao-san.{5113}{5169}Gratuluj�.{5275}{5333}Prosz�.{5443}{5504}Nast�pna.{6018}{6103}[Suzumi Tamao, Aoi Nagisa]{6244}{6326}B�dziesz pomocnic� Suzumi-san i Aoi-san.{6320}{6398}Jak masz na imi�?{6402}{6446}Jak masz na imi�?{6450}{6517}T-Tsukidate Chiyo. Rok pierwszy, Kwiecista Klasa.{6521}{6589}Dobrze, Tsukidate-san. Gratulacje.{6593}{6660}Dzi�kuj� ba--{6918}{6959}Przysz�am tutaj jako wasza pomocniczka.{6963}{7069}Postaram si� robi� wszystko, co w mojej mocy. Mi�o was pozna�!{7063}{7140}Ciebie tak�e.{7255}{7309}Je-jestem Chiyo Tsukidate.{7328}{7421}Od dzisiaj b�d�... b�d� wasz� pomocnic�...{7518}{7602}Nagisa-oneesama...{7827}{7932}Je�li zostan� tu d�u�ej, to nie b�d� w stanie powita� Nagisy.{7926}{7956}Jeszcze raz!{7960}{8045}Je-jestem Chiyo Tsukidate.{8200}{8292}Prosz� napisa� swoje nazwisko oraz klas� na kartkach, kt�re rozda�am.{8286}{8340}Zwr��cie to w tym tygodniu.{8344}{8432}To wszystko. Jakie� pytania?{8480}{8579}No, to wszyscy uwa�ajcie na siebie, prosz�.{8583}{8675}Pani nauczycielko, dbaj o siebie!{8669}{8771}Nasza pomocnica nie przysz�a zesz�ej nocy...{8775}{8843}Co� si� sta�o?{8837}{8963}Tylko mi nie m�w, �e nie spodoba�a jej si� nasza kartka...{8953}{9011}Niemo�liwe.{9015}{9083}Przecie� bardzo stara�a� si�, aby ta kartka wygl�da�a jak najlepiej, czy� nie?{9077}{9151}Tak, ale...{9618}{9658}Jestem taka �pi�ca...{9662}{9730}Ale wreszcie jestem gotowa, by powita� Nagis�.{9744}{9811}Musz� dobrze wypa��.{9926}{9970}Witaj z powrotem, Oneesama!{9974}{9994}Jestem z powrotem.{9998}{10066}Pozw�l, �e wezm� twoj� torb�.{10050}{10134}Jak s�odko!{10132}{10234}Wszyscy tak robili na pocz�tku.{10226}{10282}Tamao-chan te�?{10286}{10330}Tak, mo�na tak powiedzie�.{10324}{10426}Tak bardzo lubi�am fartuszek, �e zawsze go nosi�am, aby pomaga� innym.{10430}{10491}Fajnie...{10693}{10761}Przepraszam za naj�cie, jestem Chiyo Tsukidate.{10765}{10862}Od wczoraj jestem wasz� pomocnic�.{11067}{11097}Otwarte...{11109}{11358}Troch� wstyd przyzna�, ale chcia�abym zobaczy� Nagis�-chan w fartuszku.|/Troch� wstyd przyzna�, ale chcia�abym zobaczy� Hikari-chan w fartuszku./{11389}{11469}Mi�o was pozna�, um...{11485}{11600}Jeste� Nagisa Aoi, tak? |Ty jeste� t� dziewczyn�, kt�r� przeniesiono do Miator.{11600}{11672}Wszyscy mnie znaj�...{11676}{11792}Je�li dobrze pami�tam, Hikari-san zostala |przeniesiona do Spica w ubieg�ym roku, tak?{11786}{11864}Tak, pewnie i ty mnie znasz.{11868}{11965}Pomocnica, hm? Fajny jest Miator.{11978}{12056}Pierwszoklasistki zawsze s� taki s�odkie i niewinne.{12050}{12128}Czy w Spica jest inaczej?{12132}{12200}Ta, nasze 1-klasistki...{12204}{12248}Co z nimi jest nie tak?{12252}{12272}Ah, tu jeste�.{12276}{12320}Co rozumiesz przez to "tu jeste�"?{12324}{12368}Hikari-senpai i Yaya-senpai.{12372}{12440}Zapomnia�y�cie swoich tekst�w na lekcje �piewu.{12444}{12559}Jutro b�dzie nowa piosenka, co zrobi�yby�cie bez swoich tekst�w?{12563}{12607}Ah, to prawda.{12611}{12631}Wylecia�o mi z g�owy...{12635}{12703}Dzi�kuj�, Tsubomi-chan.{12707}{12799}Nie musisz mi dzi�kowa�, to by�a moja powinno��, to wszystko...{12803}{12921}Tsubomi Okawaka, nowa uczennica w �wi�tym Ch�rze.{12957}{13015}Tsubomi-chan jest tylko 1-klasistk�?{13029}{13063}A co? Masz z tym problem?{13067}{13087}Nie...{13091}{13159}Wygl�dasz bardzo dojrzale, wi�c by�am troch� zaskoczona...{13163}{13255}Tsubomi przy��czy�a si� do Ch�ru ze wzgl�du na Hikari, prawda?{13259}{13327}Yaya-senpai, co ty wygadujesz?!{13331}{13375}C�, taka jest prawda.{13389}{13423}To ogromne nieporozumienie!{13427}{13542}Hikari-senpai jest jedn� z wielu starszych uczennic, kt�re szanuj�.{13546}{13614}Czemu nie poszukamy jakiego� miejsca, by usi��� i porozmawia�?{13618}{13686}Czemu nie p�jdziemy do naszego pokoju?{13690}{13804}Warto, bo herbatka Tamao-chan jest przepyszna!{13810}{13830}Wi�c jak?{13824}{13878}Naprawd� mog� i��?{13882}{13974}Oczywi�cie! Yaya-chan i Tsubomi-chan mog� przyj�� tak�e.{13968}{14039}Pewnie...{14064}{14142}No, nasza pomocniczka przychodzi wkr�tce.{14156}{14262}Mo�emy poprosi� j� o przyniesienie wi�kszej ilo�ci fartuszk�w. |Wtedy wszystkie mog�yby�my je nosi�.{14266}{14382}�wietny pomys�! Chc� zobaczy� Hikari-chan w fartuszku!{14386}{14444}Ja te�!{14472}{14621}Zostan� upomniana przez moich rodzic�w, |je�li odm�wi� przyj�cia zaproszenia od starszych uczennic.{14635}{14693}Tsubomi-chan tak�e b�dzie nosi� fartuszek, mam racj�?{14697}{14765}To nie pow�d, dla kt�rego id� z wami...{14769}{14886}Zapewne nie jeste� szczera wobec siebie samej...{15033}{15159}Jedyne, co musz� teraz robi�, to czeka� na ich powr�t.{15177}{15221}To naprawd� nic takiego.{15225}{15332}To jest to, co pomocniczka powinna robi�.{15848}{15903}To...{15910}{15995}Tylko mi nie m�w...{16639}{16696}A��...{16711}{16766}Ty...{16783}{16835}Oh!{17143}{17197}Co?!{17502}{17522}Panno Aoi Nagisa.{17546}{17642}Kiedy nauczysz si� chodzi� prawid�owo po korytarzach?{17666}{17714}Prosz� mi jutro napisa� list z przeprosinami.{17718}{17762}Oczywi�cie.{17766}{17834}Panno Tsukidate Chiyo.{17838}{17954}Pomimo, �e jeste� pomocnic�, nie masz prawa wchodzi� |do pokoj�w innych uczennic podczas ich nieobecno�ci.{17958}{18050}Jest mi bardzo, bardzo przykro.{18054}{18170}Przepraszam, �e przysporzy�am ci problem�w, Nagisa-onee... Nagisa-sama.{18174}{18218}To ja powinnam przeprasza�, Chiyo-chan.{18232}{18314}Przestraszy�a� mnie tym, �e prze�cierad�o nagle zacz�o si� rusza�.{18318}{18386}Jestem bardzo strachliwa, wi�c boj� si� duch�w, demon�w i takich tam...{18390}{18471}Nie! To by�a moja wina.{18509}{18577}Wracajmy do pokoju.{18581}{18639}Dobrze.{18643}{18673}Wr�ci�am!{18677}{18741}Jak czysto!{18749}{18841}W�a�nie sko�czy�y�my. Ka�dy pomaga�.{18845}{18889}Dzi�ki wam wszystkim.{18905}{18997}Nie musisz nam dzi�kowa�, nie zrobi�y�my nic wielkiego.{19001}{19102}I to wcale nie by�a wina Nagisa-sama.{19109}{19153}Przepraszam...{19147}{19201}Ah, w�a�nie. Gdzie jest herbata?{19217}{19333}Ju� pora kolacji, wi�c my�l�, �e dzisiaj raczej...{19325}{19393}Tak, niestety...{19409}{19477}Czerwona herbata, kt�r� robi Tamao-chan, jest przepyszna...{19481}{19572}C�, nic na to nie poradzimy. |Mo�emy przygotowa� j� nast�pnym razem.{19574}{19680}Hej, a co powiecie na herbatk� dzisiaj wieczorem?{19684}{19704}Dzi� wieczorem?{19708}{19752}Herbatka o p�nocy?{19756}{19848}Tak, spotkanie przy herbacie o p�nocy.{19852}{19896}Cooo? B�dziemy mia�y k�opoty...{19900}{20016}B�dzie dobrze, je�li tylko nie damy si� z�apa�.{20392}{20450}Wchod�.{20487}{20531}Witamy.{20547}{20663}Od kiedy mam nadziej�, �e nas nie z�api�, moje serce wali jak oszala�e.{20667}{20711}I to w�a�nie jest zabawne.{20719}{20759}S� jeszcze dwie inne osoby.{20763}{20853}Tak czy owak, chod�cie tutaj.{21051}{21095}Co� ty taka zaskoczona?{21099}{21164}Wy-wybacz...{21171}{21239}Wygl�dasz w tym fartuszku na tak� zadowolon�.{21243}{21346}Tak naprawd�, to nie jestem zazdrosna.{21353}{21478}To troch� g�upie - ten ca�y system pomocy kole�e�skiej.{21482}{21574}Tylko takie staromodne szko�y, jak Miator, maj� jeszcze taki system.{21578}{21646}Nawet nie mo�esz wybra�, komu b�dziesz s�u�y�...{21662}{21802}Ja my�l�, �e nigdy bym nie pracowa�a dla kogo�, kogo nie wybra�am.{21784}{21838}Ale taka jest tradycja...{21842}{21910}Tradycja jest bezu�yteczna.{21904}{21982}Wybierasz poprzez losowanie. To jaki� �art.{21976}{22006}To nieprawda!{22018}{22054}Co z tob�?{22048}{22174}Dzi�ki temu m�odsze uczennice mog� z�y� si� ze starszymi, s� bli�ej...{22178}{22270}Jaka to jest karta �wiadcz�ca o blisko�ci?{22274}{22341}Nie ma jej...{22336}{22390}Co si� tu dzieje?{22394}{22414}Moja karta...{22418}{22555}Ta wa�na kartka, kt�r� dosta�am od Nagisy-sama i Tamao-sama...{22719}{22773}Jaki wspania�y zestaw do herbaty!{22767}{22821}To wszystko nale�y do Tamao-chan.{22815}{22869}Ma dobry gust.{22873}{22941}Ah, przesta�, nieprawda...{22945}{23010}Wreszcie s�.{23007}{23071}Id�.{23089}{23171}Troch� si� sp�ni�y�cie.{23209}{23291}Rozumiem. Herbatka, tak?{23688}{23900}Ta katedra jest najstarszym budynkiem na tym wzg�rzu |i jednocze�nie najbardziej historycznym budynkiem naszej parafii.{23904}{24096}Zwykle zakonnice zajmuj� si� katedr�, ale zaproponowa�am im, |�e to wy zamieciecie wszystkie schody.{24216}{24304}Wszystkie schody w katedrze?{24432}{24452}Co do jednego?...{24456}{24517}Tak jest.{24527}{24643}To zaszczyt m�c wysprz�ta� tak wspania�y budynek.{24637}{24763}Wyczy��cie to miejsce do po�ysku, nie zostawiaj�c ani odrobiny kurzu.{24767}{24883}Mam nadziej�, �e podczas sprz�tania i wasze dusze si� oczyszcz�.{24887}{24931}Chcecie co� doda�?{24935}{25022}Bardzo siostrze dzi�kujemy!{25237}{25291}To niemo�liwe, aby zrobi� wszystko w jeden dzie�!{25299}{25387}C�, moim pierwszym wra�eniem, kiedy ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]