Strawberry Panic 12, Yuri & Shōjo-ai, Anime, Strawberry Panic

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{141}{222}{141}{222}Strawberry Panic{2598}{2644}Letnia Szko�a dobieg�a ko�ca,{2669}{2725}zaczynaj� si� prawdziwe wakacje.{2799}{2865}Wszystkie dziewczyny z Truskawkowych Akademik�w wr�ci�y do swoich dom�w.{2886}{2936}Zacz�y si� prawdziwe wakacje.{2981}{3018}Nie ma nikogo w pobli�u.{3040}{3090}Nie trzeba si� o nikogo martwi�.{3095}{3136}Te kr�tkotrwa�e dni...{3164}{3272}{3164}{3272}Czas Letni{3292}{3351}Na... Nagisa-oneesama...{3362}{3494}Nie zapomnij o mnie.{3499}{3599}Chiyo-chan, wakacje trwaj� tylko miesi�c.{3601}{3682}Miesi�c to d�ugi okres czasu!{3682}{3712}Chiyo-chan...{3712}{3786}Ja tak na prawd� nie chc� wraca� do domu...{3798}{3822}Chiyo-chan...{3828}{3900}je�li b�dziesz tak p�aka�a, to zniszczysz sobie ubranie.{4053}{4087}Witam!{4104}{4168}Dzi�ki za wszystko w pierwszym semestrze.{4174}{4232}Nagisa-san, Tamao-san,{4232}{4255}trzymajcie si�.{4268}{4286}Okej.{4295}{4332}Trzymajcie si� wszystkie.{4343}{4391}Spotakmy si� wszystkie na drugim semestrze.{4883}{4932}Wszyscy pojechali do dom�w.{4943}{4958}Tak.{5409}{5486}Nie my�l� o powrocie do dom�w?{5508}{5629}S�ysza�am, �e od sze�ciu lat mieszkaj� w Truskawkowych Akademikach,{5637}{5709}ani razu nie wr�ci�y w domu.{5742}{5774}Eh?{5777}{5879}Ja wr�ci�abym do domu tak szybko jak to tylko mo�liwe.{5879}{5952}Czy twoi rodzice zawsze s� zagranic�?{5952}{5971}Tak.{5984}{6096}Powiedzieli, �e mog� odwiedzi� mnie w styczniu.{6124}{6208}Oh tak, dlaczego nie wracasz do domu?{6261}{6323}Moim domem s� Truskawkowe Akademiki.{6336}{6347}Eh?{6378}{6502}Truskawkowe Akademiki z Nagis�-chan to m�j dom w sercu.{6502}{6569}Nie chc� nigdzie indziej mieszka�.{6569}{6714}Ale, czy nie zamierza�a� wr�ci� do domu w czasie wakacji?{6718}{6738}Tak...{6750}{6869}Ngdy nie przypuszcza�abym, �e moja rodzina chcia�a rozdzieli� mnie z moj� Nagisa-chan.{6869}{6925}Ta... Tamao-chan...{6947}{6978}Jestem zmartwiona.{6983}{7000}Huh?{7022}{7121}Kiedy ju� wyjad�, co si� b�dzie dzia�o z Nagisa-chan...{7142}{7188}Zbyt mocno si� przejmujesz.{7188}{7212}Nie!{7232}{7301}Moja intuicja nigdy mnie nie zawiod�a.{7352}{7398}Od czasu zako�czenia Letniej Szko�y,{7398}{7509}Etoile-sama inaczej na ciebie patrzy.{7521}{7540}Eh?{7626}{7686}Serce Nagisy-chan bije tak szybko...{7702}{7770}a temperatura twojego cia�a wzrasta.{7797}{7830}Jestem zaniepokojona.{7832}{7891}N... Nic si� nie wydarzy...{7904}{7941}Odwo�am swoj� podr�.{7968}{8010}Nie wracam do domu.{8015}{8096}Nie mo�esz tego zrobi�, Tamao-chan. Je�li to zrobisz...{8111}{8177}Sp�jrz, jest tu r�wnie� Rokujou-san.{8192}{8251}Tak, to prawda...{8334}{8393}W�a�nie si� na ciebie patrzy.{8393}{8432}Eh, powa�nie?{8437}{8480}Co jest grane?{8493}{8569}Nie m�w, �e Rokujou-sama te� czuje co� do Nagisy-chan...{8581}{8622}Tamao-chan...{8663}{8681}Eh?{8723}{8762}Wybaczcie, �e przeszkadzam.{8830}{8874}Mamy pewn� spraw� do Nagisy-san.{8884}{8898}Eh?{8916}{8995}O... O co chodzi, Onee-samy?{9006}{9080}Czego chcecie od mojej Nagisy-chan?{9099}{9123}"Mojej?"{9137}{9170}Pytasz czego chcemy...{9306}{9344}Specjalne zaj�cia?{9362}{9427}Tak, ze mn� i Shizum�.{9452}{9512}Zaj�cia z Miyuki s� bardzo ci�kie.{9529}{9639}Jako, �e jeste� uczennic� Miator, podstawowa znajomo�� francuskiego jest niewystarczaj�ca.{9655}{9699}Francuski...{9715}{9778}Moje cenne wakacje...{9783}{9835}Prosz�, Rokujou-sama.{9856}{9949}Je�li tak jest, to nie mog� by� temu oboj�tna.{9955}{10101}Prosz�, podczas mojej nieobecno�ci, poduczcie Nagisa-chan.{10106}{10148}Oh... pewnie.{10159}{10301}Je�li we dwoje w�o�ycie serc� w nauk� Nagisy-chan, stanie si� to jej �yciow� szans�.{10493}{10566}Tamao-chan, wracaj szybko.{10580}{10637}Nienawidzisz takiej nauki?{10646}{10718}Poniewa�... to moje cenne wakacje...{10770}{10795}Oh tak.{10804}{10816}Eh?{10941}{10985}T... Tamao-chan?{11011}{11038}To talizman ochrony.{11126}{11342}Dzi�kuj�, ale poradz� sobie sama.{11354}{11374}�le.{11389}{11452}Sama.{11490}{11560}Tu jest rodzaj �e�ski,{11566}{11593}liberate.{11868}{11916}Przepraszam.{11931}{11951}W porz�dku.{12010}{12049}To dopiero pocz�tek.{12089}{12156}Chc� do �wiata, gdzie francuski nie istnieje.{12160}{12200}Nie ma takiego �wiata.{12217}{12277}Kiedy to si� sko�czy...{12299}{12330}Niedobrze.{12377}{12466}Za rok, ja i Shizuma ko�czymy szko��.{12486}{12567}Zamierzasz zda� za trzy lata.{12593}{12651}Mam jeszcze trzy lata...{12651}{12685}Tylko trzy lata.{12718}{12752}Trzy lata...{12875}{12904}Zr�bmy sobie przerw�?{13022}{13086}Dlaczego Rokujou-san by�a z�a?{13206}{13267}Um, o co chodzi?{13273}{13341}Po�yczam na chwil� to wiadro.{13357}{13395}Tam jest?{13459}{13490}Znalaz�am, znalaz�am.{13526}{13545}Dzi�kuj�.{13601}{13654}A... Amane-san!{13676}{13692}Tak?{13799}{13845}By�am zdziwiona.{13856}{13924}Nie wygl�da�a� jak Ootori-senpai.{13944}{13972}M�w mi po prostu Amane.{13996}{14050}To tak troch� nieformalnie?{14074}{14120}My�la�am, �e nikogo tam nie ma.{14135}{14218}Oh tak, nie wracasz do dmou?{14226}{14250}Nie.{14277}{14358}Je�li wyjad� zbyt daleko, on zacznie si� martwi�.{14364}{14448}Wszyscy wyjechali, a ja zosta�am.{14470}{14509}To bardziej relaksuj�ce.{14521}{14579}Super...{14595}{14691}Czy mog� ci jeszcze w czym� pom�c?{14724}{14802}Ale, czy nie masz innych rzeczy do roboty?{14826}{14964}Od rana siedz� na ksi��kami, dlatego chcia�am si� troch� rozrusza�.{15049}{15109}Wygl�da�� bardzo powa�nie...{15138}{15205}Rozumiem. Rokujou-san, ona...{15242}{15353}Pewnie przez moj� g�upot�.{15373}{15421}Nie, nie s�dz�.{15470}{15565}Przewodnicz�ca Rady M�odzie�owej Miator to bardzo presti�owa posada.{15603}{15723}Zaraz po zako�czeniu szko�y, zdecydowa�a si� wyj�� za m��,{15747}{15806}za narzeczonego, kt�rego ma od dnia narodzin.{15846}{15887}Rozumiem...{15899}{15929}Taka s�awa,{15949}{16005}przysparza wiele k�opot�w.{16113}{16174}Jeste� bardzo tajemnicz� dziewczyn�.{16282}{16310}Nagisa-kun?{16317}{16370}Ow...{16370}{16394}Wszystko dobrze?{16409}{16483}Tak, powiedzmy...{16491}{16527}Przepraszam...{16590}{16613}Dlaczego...{16640}{16814}Wszystkie uczennice Miator, kt�re znam s� jak ptaszki na uwi�zi.{16846}{16931}Z wyj�tkiem ciebie.{16946}{17015}Jeste�cie niesamowite.{17035}{17117}A... Amane-san?{17264}{17296}Etoile-sama!\NShizuma-sama!{17332}{17374}Koniec przerwy.{17393}{17437}Przepraszam!{17441}{17475}Ju� wracam.{17552}{17577}Etoile-sama.{17606}{17633}Ksi�niczka Spica!{17678}{17795}Ksi�niczka, kt�r� wybra�a� powinna by� ze Spica, mam racj�?{17852}{17891}Ja... Ja w�a�nie...{17973}{18008}Ksi���, eh?{18098}{18185}Jestem jak ptaszek na uwi�zi.{18272}{18311}Ja i tw�j dziadek.{18395}{18433}Miyuki przeprosi�a.{18448}{18498}Powiedzia�a, �e by�a zbyt szorstka.{18511}{18573}Nie, ja te�...{18584}{18625}Przyszed� tw�j dziadek.{18625}{18721}Czy ona wysz�a po to, �eby mnie tylko zabra�?{18911}{18967}Zatrzyma� si�.{18996}{19080}Zosta�y�my tylko we dwie...{19106}{19165}Moje serce bije tak szybko.{19194}{19210}Nagisa.{19217}{19247}Tak!{19269}{19299}Gdzie ty piszesz?{19422}{19455}Przepraszam...{19635}{19672}To koniec...{19684}{19726}No dobrze.{19767}{19782}Um...{19818}{19874}Nie sprawdzisz odpowiedzi?{19892}{19971}Zajmie si� tym Miyuki dzi� w nocy.{19996}{20056}Macie ze sob� dobre relacje.{20071}{20153}Od zawsze by�y�my w jednym pokoju.{20172}{20202}Jeste�my nieroz��czne.{20227}{20260}Rozumiem.{20324}{20368}Dzi� na prawd� ci�ko pracowa�a�.{20376}{20445}W nagrod�, zabior� ci� na festiwal.{20481}{20518}Festiwal?{20781}{20864}Ognie sztuczne z festiwalu...{20875}{20921}Nawet ich nie s�ycha�...{20938}{20991}Jeste� rozczarowana?{21014}{21030}Nie.{21076}{21116}Dziewczyna ma racj�.{21157}{21225}Jeste�my jak ptaszki na uwi�zi.{21247}{21372}Mo�emy ogl�da� ognie sztuczne tylko zza tych stalowych barier.{21434}{21519}Ale to lepsze, ni� bycie ca�y czas samotn�.{21554}{21592}Nie wiem dlaczego,{21615}{21743}ale zawsze czuj� si� samotna podczas Szkolnych Wakacji.{21758}{21887}Nawet kiedy by�am ze wszystkimi i ogl�da�am deszcz meteoryt�w...{21911}{22003}Nie mog�am zrzuci� z siebie tego samotnego uczucia...{22014}{22056}By�am po prostu samotna.{22115}{22195}W�a�nie us�ysza�am "boom!"{22214}{22241}Ja te�.{22244}{22281}S�ysza�a�?{22312}{22327}Nie.{22405}{22453}Shizuma-sama, ty te�...{22526}{22588}Wiecie sk�d macie takie uczucia?{22616}{22685}Czy kiedykolwiek pozna�a� kogo� z poodbnym uczuciem?{22723}{22739}Nie...{22836}{22868}Pozw�l, �e ci� naucz�.{23284}{23301}To...{23316}{23336}Co to?{23441}{23490}Tamao-chan, co to jest?{23501}{23529}Talizman ochrony.{23551}{23708}Aby mie� pewno��, �e Nagisa-chan b�dzie ci�ko pracowa�, a ja wr�c� jak najszybciej.{23730}{23752}I...{23839}{23906}Musisz by� bardzo ostro�na.{23931}{23948}Okej.{23962}{24006}B�d� lecia�a.{24054}{24088}To talizman ochrony.{24088}{24150}Zrobi�a go dla mnie Tamao-chan.{24167}{24196}Suzumi Tamao?{24281}{24318}Nie mo�esz!{24328}{24372}Shizuma-sama!{24379}{24419}Shizuma-sama!{25872}{25896}Ja...{25944}{25986}Co ja wyprawiam...{26043}{26104}Zostawiam tu r�cznik i ubrania.{26132}{26151}Okej.{26486}{26573}Co ja wyprawiam?{26654}{26740}Jestem pierwszy raz w pokoju Shizuma-sama.{26848}{26906}Oh tak, musz� wraca�.{26937}{27076}Kiedy wyjdzie, musz� jej podzi�kowa�...{27115}{27144}wtedy p�jd�.{27168}{27207}To z wcze�niejszych klas...{27216}{27265}Po lewej kiedy by�am w pierwszej.{27311}{27383}Po prawej, kiedy w drugiej.{27390}{27440}Osoba, kt�rej pomaga�am w drugiej klasie to Etoile z tamtych lat.{27454}{27483}Drugiej klasie?{27523}{27593}My�la�a�, �e przez ca�y czas by�am Etoile?{27674}{27707}To tw�j pierwszy raz, tak?{27852}{27926}Dla mnie to nie pierwszy raz.{27963}{28040}Ale, z tob� mo�e by� ostatni.{28443}{28466}Nagisa.{29254}{29274... [ Pobierz całość w formacie PDF ]