Straż nad powierzonym Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, BLOG ZWIEDZENIE W KOSCIELE JEZUSA, zdrowa ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->5.12.2016Straż nad powierzonym | Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa ChrystusaNa tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi, personalizować reklamy i analizowaćruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się nato.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJROZUMIEMCZWARTEK, 30 CZERWCA 2016ZNAJDZ NAS NA FBStraż nad powierzonym“Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono,Zwiedzenie w Kościel…Polub tę stronę1,2 tys. polubieniaunikaj pospolitej, pustej mowy oraz sprzecznychtwierdzeń rzekomej nauki”  (1 Tym. 6:20­21).Pierwszy List do Tymoteusza, który otwieranapomnienie, by strzec się “innej nauki” i unikaćniepotrzebnych dyskusji (1:3­4), kończy sięskierowanym do Tymoteusza poleceniem „strzeżenia tego, co mupowierzono” i „unikania pospolitej, pustej mowy” (6:20). I choć to Tymoteuszjest przede wszystkim zamierzonym adresatem tego listu, to polecenia w nimzawarte zostały dane całemu kościołowi – zwróć uwagę, że wyraz „wam” wzapisanym w 21 wersecie pozdrowieniu „Niech łaska towarzyszy wam wewszystkich poczynaniach” to liczba mnoga. Co to oznacza? Oznacza to tyle,że cały kościół jest odpowiedzialny za to, by trzymać się godnej szacunkunauki – prawdy raz na zawsze przekazanej świętym (List Judy 3). Fragment, w którym Paweł odnosi się do tego powierzonego Tymoteuszowi“depozytu” (1 Tym. 6:20) jest istotny, bowiem treść, którą ze sobą niesieoznacza niezmienne Słowo Boże. W oryginale – w grece – to słowo byłoużywane do opisania uroczystego zobowiązania, polegającego na tym, żejedna osoba powierzała drugiej swoją własność, z obowiązkiem czuwania nadnią i zwrócenia jej właścicielowi w takim samym stanie, w jakim zostałapowierzona.  POLECANY POSTCo każdy katolik musi usłyszeć oEwangelii Jezusa Chrystusa„ Wiarygodne to słowa i godne całkowitegoprzyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł naświat, aby zbawić grzeszników, z których jajestem ...MENUStrona głównaZdrowa naukaInneOstrzegamyCharyzmatyczny chaosŻycie chrześcijańskieW świetle chrześcijańskiej wiary oznacza to, że depozyt wiary został„wypożyczony” kościołowi, który jest odpowiedzialny za jego strzeżenie – tak,by mógł w takim samym stanie zostać „zwrócony” Panu w dniu, w którymprzyjdzie.Dostrzegamy tu ponownie to, że nie wolno nam nigdy rozwadniać prawdyalbo sprawiać, żeby jej treść była obojętna, nikogo nie urażając spośród ludziwokół nas; w rzeczy samej winniśmy czynić na odwrót – bronić prawdy,nawet gdyby miało to zagrozić naszemu życiu. John MacArthur w swoimkomentarzu do Biblii pisze takie oto słowa: „Każdy chrześcijanin, aszczególnie ten, który jest odpowiedzialny za nauczanie, został obdarzonyEkumenizm/Kościół RzymskokatolickiO nasNew Age / okultyzmRick WarrenFormacja Duchowa (mistycyzm)wewnętrzne uzdrawianie / SOZOPasterzeNowopowstający KościółPOPULARNE POSTYTodd White ­ Nowa Rasa Objawionych SynówBożych1/25.12.2016Straż nad powierzonym | Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa ChrystusaBethel Church: Bill Johnson, Jesus Culture iSozo PrayerNiebo istnieje naprawdę ­ uniwersalistycznetym najświętszym zadaniem, żeby strzec objawienia Bożego” (The MacArthurBible Commentary, strona 1800).złudzenieNa tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi, personalizować reklamy i analizowaćPo ostatecznym ostrzeżeniu napisanym przez Pawła – ostrzeżeniu, któreruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się naCo każdy katolik musi usłyszeć o Ewangeliito.mówi nam, że odwrócenie się od tego, co zostało nam powierzone wostatecznym rozrachunku doprowadzi do apostazji – apostoł kończy swój listmodlitwą o to, żeby łaska Boga towarzyszyła Tymoteuszowi i chrześcijanom wEfezie – sposób, w który Paweł kończy wszystkie swoje listy, za wyjątkiemListu do Rzymian.Co ciekawe, grecy mieli w zwyczaju kończyć swoje listy pewnego rodzajunapomnieniem swojego adresata – „bądź silny”. Komentatorzy zwracająuwagę, że Paweł, zaznajomiony z tym zwyczajem, umyślnie kończy swojelisty, zastępując jednak słowo „siła” słowem „łaska” – by przypomnieć nam,że w nas samych nie ma żadnej siły, a we wszystkich rzeczach musimypolegać na Chrystusie.Żyjący w V w. ojciec kościoła i biblijny uczony, Hieronim, napisał takie słowa:„Dobroć i łaska naszego Zbawcy sprawiła, że nas zbawił, nie na podstawienaszych uczynków, lecz stosownie do swojej łaski po to, żebyśmy,usprawiedliwieni dzięki jego łasce, byli dziedzicami w nadziei życiawiecznego" (ACCNT tom 9, strona 227).CORAM DEODOWIEDZ SIĘ WIĘCEJROZUMIEMJezusa ChrystusaWrogowie krzyża: Carl Lentz i o tym jakHillsong niszczy chrześcijaństwoCurry Blake i duchowa spuścizna J. G.Lake'a: Bethel, Branham i Grave SuckingBethel „New Age” ChurchJoseph Prince: Feel Good ewangeliaOstrzeżenieRick Warren i jego okultystyczni doradcyFORMULARZ KONTAKTOWYNazwa E­mail * Wiadomość * WyślijNikt z nas nie chce żyć skonfliktowany z ludźmi z naszego otoczenia, dlategoprawie zawsze jesteśmy kuszeni, by czynić Ewangelię bardziej neutralną, nieatakującą nikogo, bo chcemy zachować pokój w relacjach z innymi. AleEwangelia jest „skandalem dla Żydów i głupstwem dla pogan” (1 List doKoryntian 1:23) – dlatego też wybrani Boga pokazują wiarę przez pokładaniezaufania w przesłaniu, które jest w sprzeczności z kłamstwami kultury, wktórej żyjemy. Jeśli to, co nazywamy Ewangelią (i nie mówimy tutaj o tym,kto ją przekazuje), nigdy nikogo nie uraża, to nie jest to prawdziwaEwangelia.Tłumaczył: Miszael  Poleć to w GoogleNowszy post Strona głównaStarszy postPRAWA AUTORSKIEZ AM I ESZ CZ O NE  T U  T EKST Y  M O Ż NA  SWO BO DNI E  KO PI O WAĆ  I   PUBL I KO WAĆ  W  I NNYCH  M I EJ SCACH  PO D  WARUNKI EMZ ACHO WANI A  I CH  T REŚCI   W  NI EZ M I ENI O NEJ  F O RM I E  O RAZ   PO DANI A  I CH  Ź RÓ DŁ A.PRAWA  AUT O RSKI E:   Z WI EDZ ENI E. BL O G SPO T. CO M .   O BSŁ UG I WANE  PRZ EZ   USŁ UG Ę BL O G G ER.Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 ­­ Template created by O Pregador ­­ Powered by Blogger2/2 [ Pobierz całość w formacie PDF ]