Street Fighter IV, Instrukcje do gier

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
H
ISTORIA
................................
2
U
RUCHAMIANIE
INSTALATORA
...........................
4
U
RUCHAMIANIE
GRY
...............
5
S
TEROWANIE
..........................
6
R
OZPOCZYNANIE
GRY
...........
10
Z
ASADY
WALKI
.....................
12
M
ODYFIKOWANIE
POSTACI
.....
13
P
ODSTAWY
STEROWANIA
........
14
T
RYBY
GIER
..........................
22
C
HARAKTERYSTYKI
POSTACI
...
44
O
GRANICZONA
GWARANCJA
..
53
C
ENTRUM
OBSŁUGI
KLIENTA
W
POLSCE
..............................
54
1
1
                         H
ISTORIA
TURNIEJ ROZPOCZYNA SIĘ NA NOWO
Choć dopiero co minęła gorączka poprzednich zmagań, które zdążyły
zyskać miano legendarnych, to już wśród adeptów sztuk walki z całego
świata lotem błyskawicy rozeszła się wieść o nowym turnieju –
i towarzyszące jej przedziwne plotki.
Tajemnicze zaginięcia wielu sławnych wojowników.
Nowa śmiercionośna i skrywana przed światem broń.
Możliwe powiązania między sponsorem nowego turnieju, S.I.N.,
a rzekomo rozbitą Shadaloo.
Jakby w odpowiedzi na te niepokojące doniesienia dają znać o sobie
całkiem nowi zawodnicy. Młodzieniec, który chce odnaleźć utraconą
przeszłość. Agentka, która ma zadatki na prezesa w S.I.N.
Mężczyzna, który pała żądzą pokonania swego największego rywala.
Luchador, który szuka najdoskonalszego z przepisów.
Żółtodzioby stawią czoła uczestnikom poprzedniego turnieju, z których
każdy odkrył w sobie nową determinację. Niektórzy walczą dla swoich
bliskich. Inni walczą, by wreszcie dokonać zemsty. A są też tacy, którzy
walczą tylko po to, by ich imię znalazło się na ustach całego świata.
Złożone relacje między zawodnikami splotą się z prawdą o potwornym
spisku, który rozgrywa się w tle zmagań. W ten właśnie chaos wrzucony
zostaje Ryu – zawodnik, który doskonalił swe umiejętności tylko po to,
by zostać wojownikiem doskonałym, i któremu udało się przełamać bariery
nieprzekraczalne dla zwykłych śmiertelników...
Ścigający i zbiegowie. Przyjaciele i zdrajcy.
Kurtyna idzie w górę – oto nowa scena zmagań!
Ustawienia

ltra rodzinnego
Ustawienia fi ltra rodzinnego w systemie Windows Vista
®
pomagają rodzicom w ograniczeniu
dostępu do treści nieznanych i przeznaczonych dla dorosłych, które są zawarte w grach
i w Internecie. Rodzice mają możliwość ograniczenia dostępu do treści dla dorosłych i określenia
limitu czasu przeznaczonego na gry. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem
www.gamesforwindows.com/isyourfamilyset
.
2
2
                   WYMAGANIA SPRZĘTOWE
…Minimalne
…Wymagane
…Zalecane
Windows
®
XP
OS
Windows Vista
Intel® Pentium® 4 wspierający technologię
HT lub lepszy
Intel® Core™ 2 Duo lub lepszy
Intel® Core™ 2 Quad lub lepszy AMD
Athlon™ 64
Intel® Core™ i7 lub lepszy AMD
Athlon™ 64 X2
PROCESOR
Windows Vista
1 GB lub więcej
Windows Vista
2 GB lub więcej
PAMIĘĆ
Windows XP
1 GB lub więcej
2 GB lub więcej
Windows XP
HDD
10 GB lub więcej
640 x 480 lub wyższa
ROZDZIEL-
CZOŚĆ
1280 x 720 lub wyższa
Napęd kompatybilny z DVD 9x
NAPĘD
DirectX 9.0c/Shader 3.0 lub wyższy. *1
NVIDIA
®
GeForce
®
6600 series lub lepsza. *2
ATI RadeonTM X1600 lub lepsza.
256 MB
lub więcej
VRAM
*3
KARTA
GRAFICZNA
512 MB
lub więcej
NVIDIA
®
GeForce
®
8800 series lub lepsza.
ATI Ra
d
eonTM X1900 lub lepsza zalecana.
Kompatybilna
z DirectSound
KARTA
DŹWIĘKOWA
DirectX 9.0 lub wyższy.
Mysz, klawiatura,
STEROWANIE
Zalecany kontroler dla konsoli Xbox 360
w syst
e
mie Windows.
Aby gra mogła korzystać z podłączenia
do internetu, wymagane jest łącze
szerokopasmowe.
Pad
INTERNET
Łącze
szerokopasmowe
*1 Karta zintegrowana z płytą nie jest ofi cjalnie obsługiwana. Również karta grafi czna
współdzieląca pamięć z pamięcią komputera nie jest ofi cjalnie obsługiwana.
*2. Inne niż NVIDIA® GeForce® 7300 series.
*3. Jeżeli pamięć współdzielona jest z pamięcią komputera, to nie jest ofi cjalnie wspierana.
- W niektórych przypadkach niezbędne będzie zainstalowanie najnowszej wersji programu
Windows Media Player.
- Obniżenie rozdzielczości wyświetlania może spowodować, że tekst będzie trudny do odczytania.
- Zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w licencji użytkownika, aby poprawnie korzystać z tego
produktu. Nie można go używać niezgodnie z zasadami określonymi w licencji użytkownika.
- Aby odtwarzać powtórki w Dolby Digital, należy użyć komputera PC wyposażonego w wyjście
kompatybilne z Dolby Digital.
3
                         U
RUCHAMIANIE
INSTALATORA
Żeby móc korzystać z programu, musi on zostać wcześniej zainstalowany.
1
Uruchamianie instalatora
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, jaki system operacyjny
posiadasz.
Włącz komputer i włóż płytę DVD-ROM z grą Street Fighter™ IV do
napędu DVD-ROM.
Gdy pojawi się ekran programu startowego, kliknij “Instaluj”, aby
rozpocząć proces instalacji.
Jeżeli ekran programu startowego nie pojawi się automatycznie, kliknij
dwukrotnie na ikonie napędu DVD-ROM w folderze “Mój Komputer”, po
czym kliknij dwukrotnie program “Autorun.exe”.
Umowa licencyjna
2
Po zapoznaniu się z umową licencyjną użytkownika zaznacz krzyżykiem
opcję “Zgadzam się z postanowieniami umowy użytkownika”, po czym
kliknij “Dalej”. (Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami umowy
użytkownika, nie możesz zainstalować gry.)
3
Wpisz kod aktywacyjny.
Wpisz kod aktywacyjny (znajduje się na ostatniej stronie instrukcji) i wybierz
opcjonalny sposób instalacji.
4
Wybierz miejsce instalacji.
Domyślnie gra zostanie zainstalowana w folderze “C:\PROGRAM FILES\
CAPCOM\STREETFIGHTERIV\”. Jeżeli wybierzesz “Zmień”, będziesz mógł
dokonać zmiany foldera docelowego instalacji.
Po wybraniu żądanych ustawień kliknij przycisk “Dalej”.
5
Rozpoczęcie kopiowania plików
Kliknij przycisk “Instaluj”, aby rozpocząć kopiowanie plików.
Kończenie instalacji
6
Kliknij przycisk “Zakończ”, aby dokończyć proces instalacji.
4
          U
RUCHAMIANIE
GRY
7
Jak uruchomić grę Street Fighter IV
W PRZYPADKU WINDOWS VISTA
Aby uruchomić grę Street Fighter™ IV z menu Start, wybierz “Wszystkie
programy” > “Gry” >”Eksplorator gier” i kliknij na ikonie “Street Fighter IV”.
W PRZYPADKU WINDOWS XP
Aby uruchomić grę Street Fighter™ IV z menu Start, wybierz “Wszystkie
programy” > “Capcom” i kliknij na ikonie “Street Fighter IV”.
Podczas gry zamknij wszystkie pozostałe aplikacje. Jeżeli w tle będą działać
inne programy, mogą one spowodować błąd gry. Niezalecane jest również
przełączanie się między aplikacjami za pomocą klawiszy [Alt] + [Tab] w trybie
pełnoekranowym. W niektórych przypadkach nie będzie można powrócić do gry.
USUWANIE GRY
Wybierz Panel sterowania za pomocą menu Start. Kliknij ikonę “Dodaj
lub usuń programy”.
5
              [ Pobierz całość w formacie PDF ]