Strefy+czasowe+a+piecz c4 99cie+i+tony, HISTORIA MAJÓW

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Temat:
ZEGAR CZASU
W nowym kalendarzu na rok 2004/2005 na końcu jest rysunek zegara czasu. Według niego, jak rozumiem, czas
danego dnia liczy się od godz. 0:00. Nie wiem tylko, jak się mają do tego strefy czasu?
Podział doby, tak jak wszystkie systemy odmierzania upływu czasu, jest sprawą umowną, ustaloną przez
człowieka. Doba zaczyna się o godz. 0:00, a kończy o 24:00.
Strefy czasowe nie mają żadnego wplywu na zegar czasu, lecz są w nim ujęte.
Przykład:
Jeśli ktoś telefonuje do nas z Nowego Jorku, różnica w czasie wynosi około 6 godzin. W Nowym Jorku jest np.
godz. 14:30 ze znakiem
Żóltego Człowieka
, w Polsce 20:30 ze znakiem
Białego Zwierciadła
. Nowojorczyk
znajduje się pod wpływem energii
Eb
(kwestie wolnej woli, intencji, odpowiedzialności), Polak doświadcza
energii (kwestie odbić lustrzanych, zgłębiania prawdy). Temat i przebieg rozmowy wskaże, czego miała
doświadczyć każda z tych osób stosownie do znaku i tonu. W zależności od czasu trwania rozmowy rozmówcy
mogą dostać się pod wpływy kolejnych pieczęci i tonów.
Hanna Kotwicka
[ Pobierz całość w formacie PDF ]